Marius Jansen
 • Man
 • Oisterwijk, NB
 • Nederland
Delen op Facebook Delen op Facebook Delen

De vrienden van Marius Jansen

 • MGroels
 • David Müldner
 • Julia Romijn-Wixley
 • jack karelse
 • Veerle Ultee
 • Mirjam Heijs
 • Jeroen van der Heijden
 • Luud de Brouwer
 • Yvonne Welings

Discussies van Marius Jansen

TMLO element 19.3

Started 22 Aug 2016 0 Antwoorden

Op de discussiegroep TMLO heb ik de volgend vraag gepost. Onduidelijkheid wat te…Doorgaan

Afschaffen schriftelijke neerslag raadsvergaderingen en vervangen door geluidsopnamen praktisch wenselijk en wettelijk mogelijk?

is deze discussie begonnen. Laatste reactie van Marius Jansen 29 Jan 2012. 9 Antwoorden

Van raadsvergaderingen worden schriftelijke verslagen opgemaakt, formeel vastgesteld en openbaar te raadplegen. Van besloten vergaderingen worden afzonderlijke schriftelijke verslagen gemaakt  en…Doorgaan

Tags: vevanging, geluidsopnamen, audio-opname, raadsnotulen, raadsverslagen

Behoud van authenticiteit (verschijningsvorm) bij scanning (vervanging) van documenten waarvan de blanco pagina's worden overgeslagen.

is deze discussie begonnen. Laatste reactie van Wim Keulers 30 Dec 2010. 5 Antwoorden

Er werd ons een vraag voorgelegd waar ik persoonlijk wel een gedachte over heb, maar ben benieuwd naar jullie mening hierover.  Het is bekend dat scanning zo kan worden ingesteld dat blanco pagina’s…Doorgaan

Tags: scanprocedure, substitutie, vervanging, Authenticiteit

 

De pagina van Marius Jansen

Recente activiteiten

Marius Jansen heeft gereageerd op discussie Wat te doen na overdracht analoog archief naar een archiefbewaarplaats met de digitale inventaris van Bert Hendriksen
"Misschien kan de afweging eenvoudiger liggen dan het nu lijkt.Je hebt analoge archieven gedigitaliseerd (niet vervangen) en worden overgebracht naar een streekarchivariaat met mag ik aannemen ook een inventaris. Het streekarchivariaat beheert dan de…"
23 Mrt
Marius Jansen heeft gereageerd op discussie bewaartermijnen kabels en leidingen van Marjolein de Jong
"Het punt van de toestemming voor het leggen en hebben van kabels en leidingen heeft te maken met de duur van de rechtstoestand waarop de toestemming is verleend en blijvend moet kunnen worden bewezen. Dat is zolang die kabels/leidingen er liggen.…"
9 Dec 2018
Marius Jansen heeft gereageerd op discussie TMLO-inrichting van een bouwvergunningenarchief van Cynthia Hamberg
"Als ik het goed begrijp gaat het om een bouwvergunning voor het complex met meerdere woon-/adreseenheden (1 op meer) in gelijktijdige combinatie met afzonderlijke bouwergunningen per adres (1:1)? Hoe heb je deze nu dan gemetadateerd in je digitale…"
9 Dec 2018
Marius Jansen heeft gereageerd op discussie Protocol voor vernietiging digitale bestanden van Gerrit Barbé
"Wat is de aanleiding om pas voor digitale archiefbescheiden een protocol op te stellen? In principe maakt de grondslag waarop vernietigd moet worden geen verschil in welke vorm dat is (analoog/digitaal). Een protocol om te beoordelen of…"
9 Dec 2018
Marius Jansen heeft gereageerd op discussie Verklaring van vernietiging - digitaal van Wim van Loon
"Dat is zeker een goede aanvulling. Wanneer het de vernietiging van analoge documenten betreft waarvan de data en eventuele scans ook nog in de betreffende applicatie bevinden moeten die evengoed worden vernietigd. Maar dat mag worden…"
10 Okt 2018
Marius Jansen heeft gereageerd op discussie Verklaring van vernietiging - digitaal van Wim van Loon
"In principe maakt het voor de verklaring van vernietiging niet uit of het analoge of digitale informatie betreft. De selectielijst richt zich op de bewaring/vernietiging van informatie ongeacht de drager/vorm. Het gaat erom dat je ook naar de…"
10 Okt 2018
Marius Jansen heeft gereageerd op discussie Begrip vervreemding verouderd in de Archiefwet door digitalisering? van Yvonne Welings
"Bij mij blijft de vraag hangen of het begrip vervreemding uitsluitend op de drager betrekking heeft. In essentie gaat het om afstand doen de verantwoordelijkheid van de informatie ongeacht de drager/vorm (afstand doen van zorgplicht). Wie…"
7 Sept 2018
Marius Jansen heeft gereageerd op discussie TMLO-element: 10 - Externe identificatiekenmerken van TMLO in de groep TMLO
"Hallo Joost, Dank voor je reactie. Het klopt dat het behouden van een bestaand kenmerk kan worden overgenomen. Maar het gaat hier vooral om situaties waarin dat om verschillenden reden niet van toepassing kan zijn. Dat kan op het…"
28 Jun 2018
Marius Jansen heeft gereageerd op discussie TMLO-element: 10 - Externe identificatiekenmerken van TMLO in de groep TMLO
"Hallo Joost, Dank voor je reactie.  Zoals ik element 2 lees is dit bedoeld voor de toekenning aan het huidige record, niet voor de verwijzing naar een kenmerkt uit een extern systeem.  Wat betreft het gebruik van element 15 wordt hier naar…"
27 Jun 2018
Marius Jansen heeft gereageerd op discussie TMLO-element: 10 - Externe identificatiekenmerken van TMLO in de groep TMLO
"Is element 10 ook niet te gebruiken om naar het analoge dossierkenmerk (inv.nr) te verwijzen bij het vervangen van al openbaar archief waar in publicaties als bron naar verwezen wordt? Ik zie hier vooralsnog geen ander geschikt element voor.…"
25 Jun 2018
Marius Jansen heeft gereageerd op discussie Archivering van vergunningen aangevraagd bij de gemeente door de gemeente van Carl Bekx
"@Jack, Het was nog vroeg:-), maar wanneer ik reacties teruglees sluit mijn beredenering en idee toch behoorlijk aan bij de feitelijke vraag van Carl. Maar misschien kan je dat verschil dan iets concreter duiden?"
7 Mei 2018
Marius Jansen heeft gereageerd op discussie Archivering van vergunningen aangevraagd bij de gemeente door de gemeente van Carl Bekx
"Feitelijk zijn het ook twee afzonderlijke zaaktypen waar de gemeente twee rollen heeft. Afhankelijk van de toegepaste registratie methode kan hetzelfde document een andere richting hebben in de twee zaken twee richtingen hebben (ink-uitg).…"
7 Mei 2018
Marius Jansen heeft gereageerd op blogbijdrage ISIL codes van Archiefinstellingen van Yvonne Welings
"Dank je Marco, realiseer mij dat het wel ineens veel vragen zijn en zal ze zeker ook bij het NA leggen."
5 Feb 2018
Marius Jansen heeft gereageerd op blogbijdrage ISIL codes van Archiefinstellingen van Yvonne Welings
"Dank voor je antwoord Marco. Waar heb je deze ISIL code aangevraagd en gekregen? Ook het NA? Dan krijg een gemeente per definitie dus twee ISIL codes. Een als gemeente, en een als archief beherende organisatie, ook al maakt de archiefdienst…"
3 Feb 2018
Marius Jansen heeft gereageerd op blogbijdrage ISIL codes van Archiefinstellingen van Yvonne Welings
"De ISIL code heeft geen betrekking op de gemeente zelf maar op de archiefdienst, ook al is deze dienst onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Deze kan wel worden gecombineerd met de CBS gemeentecode en daarmee een unieke combinatie. Een…"
2 Feb 2018
Marius Jansen heeft gereageerd op discussie Staat de selectielijst boven de WBP? van Cora Lubben
"Wat betreft het telkens verlengen van een vernietigingstermijn van nog in dienst zijnde personeel lijkt mij dit wel afhankelijk of er sprake is van formele ontbinding van het "oude" dienstverband en het opnieuw aanstellen/benoemen door de…"
17 Sept 2017

De blog van Marius Jansen

Verbeterde KPI E-formulier versie 2017 beschikbaar op VNG en Brain site

Geplaatst op 16 Januari 2017 om 11.04 0 Opmerkingen

 april 2016 heb ik bericht over de beschikbaarheid van een verbeterd KPI E-formulier. De voorgaande versie dateerde nog van 2014. Hoewel de functionaliteiten en gebruiksvriendelijkheid van de versie 2016 aanzienlijke beter zijn ontvangen, zijn dankzij de feedback van diverse gebruikers weer enkele bugs en foutjes er uitgehaald (het blijft mensenwerk). Daarnaast zijn in de versie 2017 de sheets vereenvoudigd waarin de percentages worden berekend t.b.v. de KPI…

Doorgaan

Archief KPI E-formulier versie april 2016 beschikbaar

Geplaatst op 19 April 2016 om 8.00 3 Opmerkingen

Het heeft lang op zich laten wachten, maar eindelijk is het dan zover, de geactualiseerde versie van het E-formulier archief KPI is vanaf nu te downloaden op de websites van Brain en de  …

Doorgaan

Stand van zaken KPI en waarstaatjegemeente.nl

Geplaatst op 22 Oktober 2014 om 23.10 13 Opmerkingen

Stand van zaken KPI en waarstaatjegemeente.nl

Wijziging van procedure van uploaden/aanleveren KPI gegevens.

Bij aanvang van het openstellen van de archief KPI op waarstaatjegemeenten.nl (wsjg.nl) kon men na het aanvragen van een inlogcode het KPI excelbestand direct uploaden en verzorgde KING voor conversie en plaatsing op wsjg.nl. De conversie naar wsjg.nl verliep soms om verschillende redenen moeizaam en tijdrovend. Tevens bleek ook dat het protocol van de aanlevering…

Doorgaan

Kwaliteitsmodel archiefinspectie, met tools en instrumenten nu voor iedereen beschikbaar

Geplaatst op 15 Oktober 2013 om 15.17 6 Opmerkingen

Zeven oktober was het dan zover. Tijdens de themadag van de Sectie Inspectie van BRAIN is het kwaliteitsmodel Archiefinspectie gepresenteerd. Dit kwaliteitsmodel is een product van de BRAIN werkgroep Landelijk Kwaliteitsmodel Archiefinspectie, bestaande uit: Frans Smit, Arnoud Glaudemans, Jeroen van Oss, Annemieke Adema, Jan Beens, Peter Diebels en Marius Jansen. De werkgroep stelt zich onder meer ten doel het verzamelen en…

Doorgaan

Prikbord

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

 • Nog geen reacties!
 
 
 

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden