Blogbijdragen Oktober 2017 (18)

Reboot ArchievenWO2.nl: thematische ingang via portal Oorlogsbronnen.nl

Het is zeven jaar geleden dat 225 archiefinstellingen met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en Nationaal Archief de handen ineen sloegen en de website ArchievenWO2.nl opleverden. Dit destijds eerste landelijke en digitale overzicht van fysiek verspreide oorlogsarchieven, heeft jarenlang gediend als een centraal startpunt voor WO2-archiefonderzoek. Na zeven jaar is het echter tijd voor technische en inhoudelijke vernieuwing. Daarom worden per half november 2017…

Doorgaan

Toegevoegd door Netwerk Oorlogsbronnen op 31 Oktober 2017 op 12.33 — Geen reacties

Archives in Liquid Times, het nieuwe jaarboek van S@P

Archives in Liquid Times, het nieuwe jaarboek van S@P, zal worden gepresenteerd op een minisymposium op 12 december.  

Archives in Liquid Times  is een boek waarin een verbinding wordt gelegd tussen enerzijds archivistiek en anderzijds (informatie)filosofie en data science. De bijdragen in het boek zetten de ramen open naar frisse nieuwe inzichten en concepten, en naar nieuwe toepassingen van bestaande inzichten en oude concepten. Naast filosofische beschouwingen en soms…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Oktober 2017 op 11.24 — Geen reacties

Baselinetoets BIG bijgewerkt en in lijn gebracht met AVG

Website IBD

De Baselinetoets BIG is bijgewerkt naar versie 1.3. Deze versie is in lijn gebracht met de AVG. Het tabblad “privacy” van de baselinetoets helpt u te bepalen of een Data…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Oktober 2017 op 14.22 — Geen reacties

KING ontwikkelt generator voor IT-contracten

Website: Binnenlands Bestuur

KING heeft voor het afsluiten van contracten met IT-leveranciers een GIBIT Generator ontwikkeld. De generator is een online hulpmiddel om de kwaliteit van contracten te waarborgen aan de hand van Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT. De tool stelt aan de hand van een keuzemenu automatisch een goed contract…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Oktober 2017 op 10.45 — Geen reacties

Openbaar maken van stukken waarin persoonsgegevens staan

website VNG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft ons via een brief geïnformeerd over hoe om te gaan met het openbaar maken van besluitenlijsten, (ingekomen) raadsstukken en collegestukken, aanvragen, bezwaarschriften en beslissingen op bezwaar waarin persoonsgegevens van burgers zijn…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 Oktober 2017 op 10.11 — 1 commentaar

Vergaderverslagen van ministerieel crisisteam MH17 hoeven niet openbaar

Website Raad van State

De minister van Veiligheid en Justitie hoeft de verslagen van de vergaderingen die ministers hadden na de ramp met MH17, niet openbaar te maken. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een uitspraak van vandaag (25 oktober 2017). Het gaat daarbij om alle verslagen van de zogenoemde…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Oktober 2017 op 11.40 — Geen reacties

KING en VNG onderzoeken gemeentelijke open data

Website: Digitale overheid

Open data komt steeds hoger op de agenda van Nederlandse gemeenten. Gemeentelijke open datasets zijn bijna allemaal vindbaar via de eigen gemeentelijke omgeving. Maar slechts een kwart van de datasets is (ook) vindbaar via het dataportaal voor de Nederlandse overheid: data.overheid.nl. Dat blijkt uit het rapport ‘Nulmeting Open Data van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Oktober 2017 op 11.36 — Geen reacties

Chatten met het West-Brabants Archief in de avonduren

Bron: Website West-Brabants Archief

Sinds de oprichting van het West-Brabants Archief (WBA) en het gereed komen van de nieuwe website in juli 2016, bieden wij ook een nieuwe vorm van digitale dienstverlening aan: het chatten. De archiefonderzoeker stelt via een chatvenster op de website…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 Oktober 2017 op 19.32 — Geen reacties

Archiefdiensten onderzoeken kwaliteit dienstverlening

Nederlandse archiefdiensten werken voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van de (digitale) dienstverlening. Daarom willen ze een keer in de twee jaar weten van het publiek daarvan vindt. Het Gelders Archief heeft de vragenlijst al online staan.

Ga naar de enquête

Deze enquête maakt deel uit van de tweejaarlijkse zogenaamde…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 23 Oktober 2017 op 15.15 — Geen reacties

Minister ondervraagd over ‘onwenselijke BRP-voortzetting VNG’

Bron: Binnenlands Bestuur

Maarten Hijink (SP) heeft de minister van Binnenlandse Zaken…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 23 Oktober 2017 op 15.05 — Geen reacties

Volop historische beleving bij het Stadsarchief Amsterdam

Het Stadsarchief Amsterdam pakt vanaf 15 september 2017 tot 14 januari 2018 met een tentoonstelling over prenten van Amsterdam 1700-1800. De directe aanleiding is het naderende pensioen van Bert Gerlagh, de conservator prenten en tekeningen van het Stadsarchief. Het Stadsarchief bezit een topcollectie Amsterdamse prenten en tekeningen, die bij het grote publiek relatief onbekend is, maar in kwaliteit en omvang haar gelijke niet kent.

Naast de tentoonstelling…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Oktober 2017 op 13.30 — Geen reacties

Help mee met VNG/KING-onderzoek uitvoeringskosten Who

De VNG en  KING zijn op zoek naar gemeenten die mee willen helpen aan een beknopt onderzoek naar de uitvoeringskosten van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de juridische toetsing en het vinden en beschikbaar stellen van de data/informatie.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Oktober 2017 op 10.49 — Geen reacties

DIV en de AVG

In het kader van de privacy (AVG) mag DIV nog de post openen ?

In hetzelfde kader mogen er nog kopieën van  bouwvergunningen vertrekt worden aan burgers?

Toegevoegd door Hennie de Vries op 12 Oktober 2017 op 14.19 — 2 commentaren

Wet Open Overheid (WOO) wordt in oktober besproken in de Eerste Kamer

Initiatiefvoorstel-Voortman en Van Weyenberg Wet open overheid

Dit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Wet…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 Oktober 2017 op 8.48 — Geen reacties

Stageplekken gezocht voor Reinwardt Academie

De stageperiode van de tweedejaarsstudenten loopt van 29 januari tot en met 11 mei 2018. 

Naast de werkzaamheden voor de instelling, krijgt de student vanuit de opleiding opdrachten op het gebied van publieksonderzoek, organisatiekunde, en erfgoedtheorie. Hiermee laten wij de student vanuit een professionele invalshoek kijken naar de beroepspraktijk.

Er is gekozen voor een geïntegreerde aanpak tussen werken en leren. De student verricht circa 30 uur per week werkzaamheden voor…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Oktober 2017 op 13.13 — Geen reacties

Aankondiging terinzagelegging selectielijsten per 2 oktober 2017, Nationaal Archief

In het kader van de archiefwettelijke procedure tot vaststelling van selectielijsten (art. 4, lid 2 van het Archiefbesluit 1995) liggen de navolgende (ontwerp)selectielijsten tezamen met het verslag van het rond de selectielijst gevoerde overleg vanaf 2 oktober 2017 voor een periode van zes weken ter inzage bij de informatiebalie in de studiezaal van het Nationaal Archief, en zijn deze te raadplegen op de website van het Nationaal Archief:…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Oktober 2017 op 13.32 — Geen reacties

Kamerbrief over rapporten 'Correctiepunt' en 'Inzage persoonlijke gegevens'

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de rapporten 'Correctiepunt Basisregistraties' en 'Onderzoek inzage persoonlijke gegevens'.

Lees verder via deze link

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Oktober 2017 op 11.42 — Geen reacties

Selectielijst Woningcorporaties geactualiseerd

Vorig jaar heeft VHIC de uniforme selectielijst voor woningcorporaties gepubliceerd. Deze wordt door VHIC de komende jaren actueel gehouden op basis van bijvoorbeeld wijzigingen in wet- en regelgeving.

Afgelopen juli heeft VHIC dan ook de geactualiseerde selectielijst (Selectielijst Woningcorporatie versie 2.0) en bijhorende stukkenlijst gepubliceerd. In deze geactualiseerde Selectielijst is een toelichting geschreven op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de gevolgen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 Oktober 2017 op 11.54 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden