Aankondiging terinzagelegging selectielijsten per 2 oktober 2017, Nationaal Archief

In het kader van de archiefwettelijke procedure tot vaststelling van selectielijsten (art. 4, lid 2 van het Archiefbesluit 1995) liggen de navolgende (ontwerp)selectielijsten tezamen met het verslag van het rond de selectielijst gevoerde overleg vanaf 2 oktober 2017 voor een periode van zes weken ter inzage bij de informatiebalie in de studiezaal van het Nationaal Archief, en zijn deze te raadplegen op de website van het Nationaal Archief:

  • Selectielijst voor archiefbescheiden van de provinciale organen ontvangen of opgemaakt vanaf 1 januari 2014

  • Selectielijst voor archiefbescheiden van de commissaris van de Koning als rijksorgaan, ontvangen of opgemaakt vanaf 1 januari 2014

  • Selectielijst voor archiefbescheiden van het Commissariaat voor de Media vanaf 1 januari 2017

Eenieder kan gedurende de termijn van de inzage mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan:

Nationaal Archief, t.a.v. de algemene rijksarchivaris

Postbus 90520, 2509 LM Den Haag

Een zienswijze kan ook per mail worden verzonden naar contact@nationaalarchief.nl, onder vermelding van ‘zienswijze selectielijst’.

Uw zienswijze dient uiterlijk 12 november 2017 ingediend te zijn.

Weergaven: 127

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2018   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden