Blogbijdragen Juni 2018 (30)

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een lijst van verwerkingen opgesteld waarvoor het uitvoeren van een DPIA verplicht is vóórdat u met verwerken begint.

Website AP

Let op: Uw verwerking moet altijd voldoen aan de AVG. Als uw voorgenomen verwerking op deze lijst staat, zult u altijd moeten nagaan of u voor deze verwerking een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Juni 2018 op 13.25 — Geen reacties

Nieuwe naam: VNG beleidscommissie informatiesamenleving

De Algemene Ledenvergadering heeft op 27 juni 2018 ingestemd met een statutenwijziging over het College van Dienstverleningszaken en de commissie Europa en Internationaal (E&I). Ook is ingestemd met de naamswijziging van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 Juni 2018 op 17.09 — Geen reacties

Welke archiefinstelling bedient welke gemeente in Nederland?

Op de website van de VNG staat een handige overzichtskaart, waarop je kan zien welke gemeente bij welke (of geen) archiefinstelling hoort. Alleen de provincie Noord-Brabant!!! kent een dekkend net van archiefinstellingen, dat moet toch een dekkend net worden voor heel Nederland!

Link naar website VNG

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 Juni 2018 op 16.00 — Geen reacties

Presentaties studiedag e-depot 28 juni 2018

Helaas waren er vele leden van BREED, die door de overvloed van aanmeldingen de studiedag over het e-depot niet konden bijwonen.

BREED zou BREED niet zijn wanneer we de ppt's niet zouden delen, dank Kwaliteitsgroep Informatiemanagement.

 …

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 Juni 2018 op 15.30 — Geen reacties

Rapport 'Waardevol digitaliseren. Hoe lokale bestuurders vanuit publiek perspectief mee kunnen doen aan het ‘technologiespel'

Het Rathenau Instituut publiceerde het rapport 'Waardevol digitaliseren. Hoe lokale bestuurders vanuit publiek perspectief mee kunnen doen aan het ‘technologiespel''. Lokale bestuurders moeten in beleidskeuzes maatschappelijke doelen voorop stellen. En handelen vanuit publieke waarden als privacy, zelfbeschikking, tegengaan van sociale uitsluiting, en toezicht op technologie.…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 26 Juni 2018 op 15.00 — 1 commentaar

Wetsvoorstel Digitale Overheid

Website Tweede Kamer

Het wetsvoorstel legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Juni 2018 op 8.14 — Geen reacties

Voor gemeentesecretarissen: stand van zaken Omgevingswet

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Juni 2018 op 22.19 — Geen reacties

Werkconferentie Regie op Gegevens

Het programma Regie op Gegevens organiseert op 27 en 28 juni 2018 een werkconferentie ‘Zelf geregeld, veilig en betrouwbaar!’ in de Rode Olifant in Den Haag. Er zijn diverse workshops te volgen over technische randvoorwaarden, juridische kaders, architectuur, afsprakenstelsels en het EU-perspectief op regie op gegevens.

RoG Hackathon

Tegelijkertijd vindt er een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Juni 2018 op 9.05 — Geen reacties

Overheidsinfo sneller beschikbaar

Informatie van de overheid moet sneller worden overgedragen aan een archief waar het geraadpleegd kan worden door historici, journalisten en anderen. Verantwoordelijk minister Arie Slob verkort de termijn dat overheidsinformatie moet worden overgebracht naar het archief van twintig naar tien jaar.

Verouderde software

Volgens hem wordt de informatie dan beter bewaard. Door de komst van de computer is er veel meer materiaal beschikbaar gekomen bij de overheid. Die…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Juni 2018 op 9.04 — Geen reacties

Nico Romijn kwartiermaker CIO-functie VNG

Bron website VNG

Binnen de directie Beleid / Informatiesamenleving van de VNG wordt een nieuwe functie ingericht: Chief Information Officer (CIO). Dit is nodig om gemeenten optimaal te kunnen ondersteunen bij de ontwikkelingen in de informatiesamenleving en de digitale overheid. Nathan Ducastel, directeur Informatiesamenleving licht toe: “Met Samen Organiseren staan…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Juni 2018 op 9.02 — Geen reacties

VNG blijft hopen op moderne bevolkingsadministratie

De VNG wil graag met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) aan de slag om alsnog tot een moderne persoonsregistratie te komen. Dat stelt voorzitter Jantine Kriens in een reactie op het rapport ‘Niet te stoppen’. ‘Om de verwachtingen rondom digitale dienstverlening waar te maken is een  toekomstbestendig systeem hard nodig’,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Juni 2018 op 9.00 — Geen reacties

Overheid blijft Facebook gebruiken voor communicatie

Moet de Nederlandse overheid Facebook na het dataschandaal met Cambridge Analytica nog wel gebruiken voor overheidscommunicatie? De minister schrijft in zijn antwoord op Kamervragen dat hij geen aanleiding ziet om consequenties te trekken.

Vragen na Cambridge…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Juni 2018 op 8.58 — Geen reacties

reactie VNG op artikel in het blad Binnenlands Bestuur over het IBP

Bron nieuwsbrief VIAG

Reactie Nathan Ducastel, directeur bij VNG

In het artikel wordt gesteld dat de VNG een slecht onderhandelingsresultaat heeft bereikt. Uiteraard staat het de auteur vrij dit oordeel te hebben. Voor het VNG bestuur waren en zijn er echter twee belangrijke redenen om het akkoord over het IBP te sluiten en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Juni 2018 op 8.56 — Geen reacties

Evaluatie wet Revitalisering generiek toezicht (RGT): Kamerbrief naar de Tweede Kamer

Op 29 juni heeft de Minister van BZK een Kamerbrief gestuurd over de stand van zaken wet RGT en hierbij de volgende uitgangspunten geformuleerd:

Horizontaal voorop. Toezicht is een extra borging, de horizontale checks and balances staan voorop. Wat vraagt…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Juni 2018 op 8.30 — Geen reacties

Meetup Datagedreven Gemeente 21 juni

atum 21 juni 2018
Begin 13:30
Einde 16:30
Locatie Seats2Meet Utrecht (naast de Albert Heijn in Hoog Catharijne)…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 Juni 2018 op 15.45 — Geen reacties

Handleiding Checklist Data Privacy Impact Analyse

Gemeenten zitten regelmatig met de vraag voor welke verwerkingen een data protection impact assessment (DPIA)

uitgevoerd moet worden en wanneer. In artikel 35 (Gegevensbeschermingseffectbeoordeling) van de AVG staat

beschreven wanneer een DPIA uitgevoerd moet worden. Om meer duiding aan de eisen uit artikel 35 te geven heeft de werkgroep van Europese privacytoezichthouders (WP29) aanvullende kaders opgesteld die ook op de site van de

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 Juni 2018 op 14.20 — Geen reacties

Expertgroep Gegevensmanagement gaat nauwer samenwerken met VNG Realisatie

In 2012 werd op initiatief van een aantal gemeenten de Expertgroep Gegevensmanagement opgericht. De expertgroep richt zich op het delen van kennis, standaarden en ‘best practices’ van gemeenten rond gegevensmanagement. Hoe krijg en houd ik als gemeente grip op mijn gegevens? Hoe zorg ik dat mijn gegevens de juiste kwaliteit hebben en dat ze compleet en actueel zijn? Deze vraagstukken zijn van groot belang als het gaat om uitwisseling, beveiliging en privacy van gegevens, dus ook voor…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 Juni 2018 op 14.16 — Geen reacties

Rapport 'Periodiek onderzoek nieuwe aanpak waardering en selectie archieven' (nulmeting)

BRON: website Rijksoverheid.nl 

Periodiek onderzoek nieuwe aanpak waardering en selectie archieven

Met de wijziging van de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit werd in 2013 een nieuwe aanpak van waardering en selectie van…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 12 Juni 2018 op 9.00 — 3 commentaren

Overheidsinformatie eerder in openbaar archief

Nieuwsbericht | 11-06-2018 | 10:31

Overheidsinformatie moet na 10 jaar standaard overgebracht worden naar een toegankelijk archief.  Nu staat daar nog 20 jaar voor. Zo wordt belangrijke – digitale - overheidsinformatie beter bewaard en blijft zij vindbaar en bruikbaar…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Juni 2018 op 13.26 — 2 commentaren

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel digitale overheid

Nieuwsbericht | 08-06-2018 | 14:15

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel digitale overheid. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar laten inloggen bij de (semi-)overheid. De wet…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Juni 2018 op 13.00 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden