Blogbijdragen Mei 2018 (32)

Kamervragen n.a.v. rechtszaken archiefinstellingen over auteursrecht

Website BRAIN
De Kamerleden Bergkamp en Groothuizen, beiden van D66, hebben op 28 mei kamervragen gesteld naar aanleiding van publicaties over de zaak Voet, volgend op het persbericht van KVAN/BRAIN.

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Mei 2018 op 15.06 — Geen reacties

Nieuws over zaakgericht werken

Bron website VNG realisatie

Om Zaakgericht Werken een stap verder te brengen worden Zaak- en Documentservices (ZDS) versie 2 ontwikkeld. Hierbij wordt een andere vorm van standaardisatie toegepast. Op basis van relevante informatiemodellen (RGBZ 2.0 en ImZTC 2.2) wordt met zowel publieke als private partijen in een agile proces vorm gegeven…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Mei 2018 op 14.30 — Geen reacties

Big Data Toolbox

Website Rijksoverheid

Onderstaande documenten zijn bedoeld ter inspiratie voor professionals die zich bezig houden met (big) data-analyse. Het zijn ‘levende’ documenten, dat wil zeggen ze worden voortdurend aangepast.

Bijlagen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Mei 2018 op 14.30 — Geen reacties

Archivering by design (1)

De komende maanden besteedt Od uitgebreid aandacht aan archivering by design. Het artikel - dat we hieronder integraal met jullie delen op BREED - is de eerste in een reeks. Het motiveert de aanpak en…

Doorgaan

Toegevoegd door Od op 26 Mei 2018 op 17.30 — 2 commentaren

Stand van zaken nieuw PGB2.0-systeem gemeenten

Er wordt volop gewerkt aan de bouw en totstandkoming van het PGB2.0-systeem. De inspanningen zijn er op gericht 18 juni de pilot te starten met Versie 0 voor een beperkt aantal deelnemers, namelijk budgethouders van zorgkantoor DSW en gemeente Westland.

Vorige week informeerde staatssecretaris Hugo de Jonge (VWS) de Tweede Kamer per brief over de stand van zaken. De staatssecretaris zal de Kamer in september informeren over de voortgang van de pilot en de stappen… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 Mei 2018 op 16.37 — Geen reacties

Terugblik cie Dienstverlening en Informatiebeleid mei 2018

Donderdag 24 mei vergaderde de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (D&I) in de huidige samenstelling voor het laatst. Hangende de instemming van de ALV op 27 juni krijgt de commissie binnenkort een nieuwe naam: commissie Informatiesamenleving.

Op de agenda stonden onder andere…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 Mei 2018 op 16.32 — 2 commentaren

Nationale blockchain onderzoeksagenda gepresenteerd

Rob van Gijzel, ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition, heeft de eerste onderzoeksagenda op gebied van blockchain aangeboden. Overheid, kennisinstellingen en bedrijven hebben gezamenlijk thema’s bepaald voor de agenda. Het doel is dat deze met wetenschappelijk onderzoek nader worden onderzocht. 

Onderzoeksvragen

De agenda bevat een aantal onderzoeksvragen over onder meer techniek, juridische vraagstukken, economische impact en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Mei 2018 op 9.59 — Geen reacties

Boek over digitalisering en zaakgericht werken in de praktijk

Het boek Klare Zaken vertelt het verhaal van Sophie, een virtuele projectleider, op avontuur in digitaliseringsland. Zij laat je ervaren wat zich bij het implementeren van digitaliseringsprojecten voor kan doen…

Voor meer informatie en bestellen klik hier

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Mei 2018 op 9.57 — Geen reacties

Rick van Rooijen ondersteunt ambtelijk secretariaat GV-Centric

bron website VIAG

Het bestuur van de gebruikersvereniging Centric is blij te kunnen melden dat Rick van Rooijen het ambtelijk secretariaat komt ondersteunen. Rick is formeel per 1 mei voor 20 uur per week begonnen en het contract loopt tot het einde van dit jaar. Afgesproken is dat Rick zijn werkzaamheden richt op het Sociaal Domein, projecten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Mei 2018 op 9.56 — Geen reacties

Gewijzigde regelgeving basisregistratie(s) adressen en gebouwen 1 juli 2018 formeel in werking

Per 1 juli 2018 treden de wijzigingen in de wet- en regelgeving voor de basisregistratie(s) adressen en gebouwen in werking. Dit in verband met de modernisering en de vereenvoudiging van de registratie en het toezicht. Vanaf 1 juli is er geen sprake meer van twee basisregistraties maar van één geïntegreerde Basisregistratie Adressen en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Mei 2018 op 9.54 — Geen reacties

Digitale democratie zien als aansporing’

E-democracy biedt kansen om participatie van burgers te vergroten en draagvlak voor besluiten te bevorderen. Maar, zo waarschuwt Wim de Jong, digitale democratie moet worden gecombineerd met klassieke democratie.

Door een goede mix van digitaal én analoog kunnen bestuurders burgers helpen om kritische tegenmacht vorm te geven, zo stelt de universitair docent politieke geschiedenis van de Universiteit Utrecht in een essay in Binnenlands Bestuur.

Kloof met…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Mei 2018 op 9.53 — Geen reacties

Transitie?

Onlangs* mocht ik aanwezig zijn bij een presentatie van Jan Rotmans. Dat was zonder meer boeiend en inspirerend. Rotmans is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, heeft diverse boeken geschreven over duurzaamheid en transistie en verschijnt (on)regelmatig op televisie. Daar kende ik ‘m ook van. Gek genoeg is hij niet bij iedereen bekend. Het zal mijn filterbubbel zijn.

In zijn presentatie hield Rotmans een kort pleidooi voor het instellen van een Ministerie van Afbraak. Dit ministerie…

Doorgaan

Toegevoegd door jack karelse op 24 Mei 2018 op 10.47 — Geen reacties

Tips bij de implementatie van en migratie naar een zaaksysteem

Zaakgericht werken" gaat allang niet meer alleen over communicatie naar de burger. Vrijwel alle processen kunnen gedigitaliseerd worden en daarvoor heeft u een ondersteunend systeem nodig. Wellicht gebruikt uw organisatie een traditioneel DMS (bv. Corsa, Decos, Verseon) als zaaksysteem, maar merkt u dat het niet voldoet. U mist bijvoorbeeld een eenvoudige gebruikersinterface of zoekt nog een oplossing voor opslag van ongestructureerde processen (bv. SharePoint).

In…

Doorgaan

Toegevoegd door Nandi van der Horst op 22 Mei 2018 op 11.12 — 1 commentaar

Smart cities, de reikwijdte van slimme oplossingen in steden

Smart cities zetten slimme oplossingen in om welzijn, duurzaamheid en economische ontwikkeling te vergroten. Nieuwe technologie belooft ongekende mogelijkheden.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Mei 2018 op 8.56 — Geen reacties

Er zijn nog plaatsen voor de training KIDO

Het Congres- en studiecentrum van de VNG organiseert opnieuw de populaire tweedaagse training werken met het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO). Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de training op 15 en 29 mei. In september wordt de training herhaald.

Tijdens deze…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Mei 2018 op 8.51 — Geen reacties

AVG bij archiefdiensten

Mathieu Paapst van ICTRecht voerde in de afgelopen maanden in opdracht van KVAN/BRAIN een quickscan uit bij drie onderling totaal verschillende archiefinstellingen: NIOD, RHC Eindhoven en Haags Gemeentearchief. Op basis van de bevindingen van deze drie onderzoeken zijn een aantal generieke thema’s en aandachtspunten geïdentificeerd. Deze zijn uitvoerig besproken tijdens twee bijeenkomsten met de werkgroep AVG, waarna er generieke analyses van zijn gemaakt en aanbevelingen voor zijn…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Mei 2018 op 9.02 — Geen reacties

Grenzeloze KVAN dagen/ Archiefdagen 11 en 112 juni 2018 in Venlo

De KVAN-dagen heten voortaan Archiefdagen. Op maandag 11 en dinsdag 12 juni 2018 wordt de eerste editie van deze Archiefdagen gehouden, ditmaal in theater De Maaspoort in Venlo. Het thema voor dit jaar is: Grenzeloos.

Tijdens dit jaarlijkse congres is er alle tijd voor collegiale ontmoeting en uitwisseling. En natuurlijk is er een inspirerend inhoudelijk programma. Sprekers uit het archief- en informatievakgebied, maar zeker ook van daarbuiten, zorgen voor prikkelende presentaties,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Mei 2018 op 9.00 — Geen reacties

Best practise: Privacybeleid en bezoekprocedure Gelders Archief

Het Gelders Archief heeft zijn privacybeleid gewijzigd in verband met de AVG.  Elke archiefdienst verwerkt gegevens omdat archieven die nu eenmaal bevatten. De archiefdienst heeft zijn privacy statement en bezoekersreglement…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Mei 2018 op 8.50 — Geen reacties

Volgens de Selectielijst gemeenten 2017 hoeft opschonen niet meer (blz. 15). De Handreiking VNG (ook blz. 15) raadt dit nog wel aan, maar ik ben benieuwd wie er inderdaad nog dossiers opschoont en da…

Volgens de Selectielijst gemeenten 2017 hoeft opschonen niet meer (blz. 15). De Handreiking VNG (ook blz. 15) raadt dit nog wel aan, maar ik ben benieuwd wie er inderdaad nog dossiers opschoont en daar richtlijnen voor opstelt. Het lijkt erop dat je nu alles mag bewaren wat je hebt gevormd in het dossier van de zaak. Ook alle kladjes van telefoongesprekken en andere aantekeningen. Daar kunnen natuurlijk ook persoonsgegevens op voorkomen. Heeft iemand al besluiten genomen hoe hiermee om te…

Doorgaan

Toegevoegd door Tine van Nierop op 17 Mei 2018 op 16.15 — 5 commentaren

Informatiefolder Algemene Verordening Gegevensbescherming Nationaal Archief

Het Nationaal Archief heeft een informatiefolder gepubliceerd over de AVG in relatie tot de Archiefwet en archivering, informatieplicht en recht op gegevenswissing.

De folder is te downloaden via deze link.

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 Mei 2018 op 8.53 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden