De Wet digitale overheid heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. Met veilig en betrouwbaar inloggen wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid dan het huidige DigiD. Deze identificatiemiddelen geven publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. Hiermee implementeert Nederland de EU richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps.

Wat betekent de wet voor publieke dienstverleners?

De wet regelt dat publieke dienstverleners verplicht zijn om identificatiemiddelen van het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ of ‘hoog’ te gebruiken om toegang te geven tot hun online diensten waarbij, gelet op de aard ervan, deze betrouwbaarheidsniveaus in de rede liggen. De wet gaat gelden voor bestuursorganen en organisaties die door de wet worden aangewezen, denk bijvoorbeeld aan semipublieke organisaties zoals zorgverzekeraars.

Verwerking BSN

Het wetsvoorstel biedt ook grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens in het authenticatieproces, waaronder het burgerservicenummer, bij het geven van de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers en bedrijven.

Planning

  • De ontwerpwet GDI is tot 31 maart 2017 in consultatie geweest.
  • Op 23 juni 2017 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voortgangsrapportage over eID naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin het resultaat van de internetconsultatie en de gevolgen daarvan voor de ontwerpwet GDI.
  • Op 30 augustus 2017 zijn het voorstel voor de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI) en de bijbehorende memorie van toelichting voor advies naar de Autoriteit Persoonsgegevens gezonden.
  • De planning is om het wetsvoorstel eind 2017 voor advies naar de Raad van State te sturen.
  • In 2018 vindt de behandeling in de Tweede Kamer en Eerste Kamer plaats.
  • De planning is erop gericht dat de wet in september 2018 tot stand wordt gebracht en vanaf 1 oktober 2018 gefaseerd in werking zal treden.

Weergaven: 160

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden