Blogbijdragen Mei 2009 (5)

Wijziging Bro met betrekking tot digitalisering

Het ministerie van VROM, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben eerder gezamenlijk besloten tot uitstel van de inwerkingtreding van de digitale verplichtingen van de Wro (Regeling Standaarden ruimtelijke ordening) van 1 juli 2009 naar 1 januari 2010. Inmiddels is hiervoor een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in voorbereiding.

In dit besluit tot wijziging wordt niet alleen het uitstel naar 1 januari 2010 geregeld, maar wordt ook… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 Mei 2009 op 10.23 — Geen reacties

College publiceert lijst veelgebruikte open standaarden

28-05-2009 •

Op woensdag 20 mei heeft het College Standaardisatie een lijst met veelgebruikte open standaarden vastgesteld. Hiermee komt het College tegemoet aan de wens van projectleiders, inkopers en architecten bij de overheid naar een dergelijk overzicht. De lijst, die onder meer te gebruiken is bij aanbestedingen, dient ter referentie en valt niet onder het 'pas-toe of leg-uit' principe, waar een aparte lijst voor is.Naast de lijst met veelgebruikte open standaarden is een… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Mei 2009 op 21.02 — Geen reacties

Invoering GBA baart NVVB zorgen

13-05-2009De GBA als basisregistratie moet ervoor zorgen dat gemeenschappelijke gebruik en beheer van persoonsgegevens verbetert en de dienstverlening verbetert door consistent gebruik van actuele persoonsgegevens. Per 1 januari 2010 moeten alle betrokken bestuursorganen zijn aangesloten op de GBA en zijn ze verplicht om de authentieke gegevens uit de GBA te gebruiken. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) maakt zich echter grote zorgen over de haalbaarheid van de… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Mei 2009 op 15.43 — Geen reacties

benchmark DIV

De service-eenheid DIV van het servicecentrum Drechtsteden (SCD)

is doende met inzicht te krijgen in haar formatie.(benchmark).

We zijn nu ruim een jaar binnen het SCD bezig. De vraag komt nu naar voren of we de huidige werkzaamheden met de bestaande formatie aan kunnen.Heeft er iemand ervaring met onderzoeken naar een realistische omvang van de formatie van een afdeling DIV van een grotere organisatie.

Zijn er kengetallen bekend.Het Servicecentrum… Doorgaan

Toegevoegd door Huub Jonkers op 12 Mei 2009 op 13.58 — Geen reacties

Vraag naar de stand van zaken evaluatie archiefregelingen 2001

Eind december 2006 hebben de evaluatiecommissies hun adviezen over de archiefregelingen aan de minister van OCW aangeboden. Het betreft hier de Regeling Duurzaamheid archiefbescheiden, de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden, en de Regeling Bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen.In hun adviezen hebben de commissies gekeken naar de uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid en de effectiviteit van de archiefregelingen. De adviezen bevatten dan ook… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 Mei 2009 op 11.57 — 1 commentaar

Maandarchieven

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden