Wij bij de gemeente Zevenaar werken sinds 2015 zaakgericht en gebruiken hiervoor Join van Decos.

Voor het aanmaken van zaken gebruiken we de landelijke ZTC lijst.

Nu is mijn vraag: vanaf 25 mei gaat de nieuwe AVG wet van start, als er nu verzoeken i.h.k.v. de AVG wet gaan binnen komen, welk zaaktype hiervoor gebruikt gaat worden?

Ik hoor geluiden: P3.1 Vragen beantwoorden, P3.2 Voorlichten, anderen zeggen; het maakt niet zoveel uit welk Zaaktype je gebruikt als het maar bij de juiste persoon/afdeling terecht komt omdat men vooraf al de kwaliteitscontrole zo heeft geregeld dat dit goed wordt doorgezet.

Ben benieuwd hoe hier straks landelijk mee omgegaan gaat worden

Weergaven: 806

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

tsja, er zijn verschillende landelijke lijsten met zaaktypen. Dus verschillend, denk ik dan.

De AVG is op zichzelf niet de wettelijke basis voor het stellen of beantwoorden van vragen. Dat gebeurt op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Dus een onderwerp dat aan de AVG is gerelateerd, kan via een WOB-procedure worden bevraagd.

Het lijkt mij dat je 'verzoeken' moet verdiepen en zoals Jack hierboven aangeeft, is dat afhankelijk van welke 'lijst met zaaktypen' je gebruikt. Wij gebruiken als bron de I-Navigator (DSP) waarin opgenomen model zaaktypen/werkprocessen. Daar tref ik diverse soorten verzoeken en dus zaaktypen aan. Zoals; Persoonsgegevens beperking verwerking; Persoonsgegevens correctieverzoek, Persoonsgegevens inzageverzoek; Persoonsgegevens verwijderingsverzoek, etc.

In het kader van de AVG kun je ook klachten verwachten. Dan gaat het meestal om gedrag van medewerkers die in een bepaalde relatie staan tot de klager.Izaak Becu zei:

De AVG is op zichzelf niet de wettelijke basis voor het stellen of beantwoorden van vragen. Dat gebeurt op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Dus een onderwerp dat aan de AVG is gerelateerd, kan via een WOB-procedure worden bevraagd.

De WOB is juist bedoeld om informatie op te vragen, de AVG is bedoeld om informatie weg te halen dus kan dit niet hetzelfde zaaktype zijn, het zit wel in die richting maar is niet hetzelfde

Bij het afhandelen van een aanvraag om een vergunning wordt de aanvrager verzocht informatie te verstrekken waarmee die aanvrager proceskundig kan worden gespecificeerd en de rechten en plichten "naar waarheid" kunnen worden vastgesteld. De AVG stelt voorwaarden aan de manier waarop die informatie kan worden gevraagd en verwerkt.

Hetzelfde geldt als ik met een autohandelaar een koopovereenkomst wil sluiten.

De AVG beschermt burgers (natuurlijke rechtspersonen) tegen misbruik van informatie.

Het is mogelijk dat er over enige tijd periodieke rapportages worden gemaakt die het bevoegd orgaan op de hoogte houden over het afhandeling van klachten die aan de AVG zijn te relateren. Deze rapportages kunnen al of niet gedeeltelijk openbaar zijn of worden, met een verzoek om informatie, worden opgevraagd.
 
bert hendriksen zei:Izaak Becu zei:

De AVG is op zichzelf niet de wettelijke basis voor het stellen of beantwoorden van vragen. Dat gebeurt op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Dus een onderwerp dat aan de AVG is gerelateerd, kan via een WOB-procedure worden bevraagd.

De WOB is juist bedoeld om informatie op te vragen, de AVG is bedoeld om informatie weg te halen dus kan dit niet hetzelfde zaaktype zijn, het zit wel in die richting maar is niet hetzelfde

Dag Izaak,

De AVG geeft wel degelijk gronden voor het "stellen van vragen". Dit staat volledig los van WOB.

Iedereen heeft namelijk volgens de AVG de volgende rechten:

  • Recht op informatie
  • Recht op inzage
  • Recht op correctie
  • Recht op verwijdering
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op bezwaar; en
  • Recht op data-portabiliteit

Binnen mijn organisatie gaan we werken met een specifiek zaaktype AVG-verzoek die direct bij de privacy-officer en de FG terechtkomt.

Het punt dat ik heb willen maken, is dat burgers over specifieke voorvallen kunnen klagen. En dat voorvallen soms ertoe leiden procedures (werkwijzen of gebruiken) aan te passen. 

Er kan een dunne scheidslijn zijn tussen een klacht als bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht en een klacht in het verlengde van de AVG. Als div-ers hoeven wij hierover geen beslissing te nemen.

Het indienen van een klacht is inderdaad een recht dat burgers hebben onder de AVG.

Burgers hebben echter ook andere rechten, die geen klacht zijn (zie hierboven). Ook die moeten we qua archivering faciliteren.

Uiteraard worden werkwijzes en procedure aangepast. Binnen onze organisatie pakt informatiebeheer die rol als volgt op:

- Aanschuiven bij aanpassingen in het werkproces om mee te kijken van uit de archivering/informatiebeheer.

- Regelmatig overleggen met de privacy-officer en de FG

-Adviseren over hoe en waar het beste te archiveren en leidinggevenden, PO en FG wijzen op risico's

- Mede zorg dragen voor de inrichting van de systemen waarin gearchiveerd wordt.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden