Alle blog-berichten (1,191)

Benchmark documentaire informatievoorziening door VHIC

VHIC ontwikkelt gemeentelijke benchmark op gebied van (documentaire) informatievoorziening.

Benchmarking wordt steeds vaker ingezet door gemeenten als middel om van elkaar te kunnen leren en verbeteringen door te voeren in de eigen processen. Daarom heeft VHIC de i-Rendement benchmark op het gebied van de (documentaire) informatievoorziening ontwikkeld. Eind 2008 is deze benchmark opgenomen in de Gids Gemeentelijke Benchmarks van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 Januari 2009 op 14.27 — Geen reacties

Rechtszaak gemeentelijk e-depot Stadsarchief Amsterdam en de rol van de Provinciale Archiefinspectie Noord-Holland

Op donderdag 15 januari diende bij de rechtbank in Haarlem de eerste rechtzaak over een e-depot in Nederland. Althans, een gemeentelijk e-depot dat afgekeurd is door Gedeputeerde Staten, op advies van de Provinciale Archiefinspecteur. En eigenlijk ging het niet over een e-depot, maar om de vraag of de Provinciale Archiefinspectie het toekomstig beheer van vervangen (gesubstitueerde) archiefbescheiden mag meenemen in een oordeel over een vervangingsverzoek.Kortom, een mooie… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 Januari 2009 op 14.21 — Geen reacties

Wijziging Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008

12-01-2009, Staatscourant 2009, 5, pag. 5

Wijziging Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008

Deze wijziging is mogelijk ook van belang voor Nationaal Archief en de Erfgoedinspectie.Begin citaten

a. de hierna genoemde organisatieonderdelen die rechtstreeks ressorteren onder de secretarisgeneraal

(SG):

Ondersteunende directies:

– Bestuursondersteuning en Advies (BOA)

– Communicatie (COM)

– Internationaal Beleid (IB)

–… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Januari 2009 op 13.47 — Geen reacties

NEN-normen vrij verkrijgbaar ?

Vandaag las ik onderstaande bijdrage van Ingmar Koch op het Archiefforum. Daar niet iedereen van deze community lid is, leek het me zinvol hier melding van te maken:Via Internetrecht door Arnoud Engelfried

De rechtbank Den Haag heeft op 31 december 2008 gevonnist dat wettelijk voorgeschreven normen openbaar moeten zijn. Bouwadviesbureau Knooble stapte in 2006 naar de rechter met de eis dat wettelijk voorgeschreven normen vrij beschikbaar moeten zijn (en dat je die dus niet moet… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Januari 2009 op 9.41 — 1 commentaar

Uitgave over de Baseline Informatiehuishouding Rijk

De Baseline Informatiehuishouding Rijk is het vervolg op ‘Informatie op Orde’; de visie van de

regering op de toegankelijkheid en vindbaarheid van de (digitale) informatie bij de overheid. De Baseline is een op de huidige wetgeving gebaseerde basisset van normen om te komen tot:· de verbetering en beheersing van de digitale informatiehuishouding;

· de digitalisering van de werkprocessen (bij ministeries en hun diensten);

· de meting en sturing van de kwaliteit van de… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 5 Januari 2009 op 15.47 — Geen reacties

GBA wordt vernieuwd 2007-2010

In de periode van 1 april 2007 tot 1 januari 2010 wordt de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) dé basisregistratie van persoonsgegevens voor de hele overheid.

Concreet betekent dit voor gemeenten dat overal waar zij publiekrechtelijke taken uitvoeren en daarbij persoonsgegevens gebruiken, deze persoonsgegevens uit de GBA moeten halen (“gebruiksplicht”). Daarnaast zullen gemeenten voorzieningen moeten treffen om bij twijfel over de juistheid van persoonsgegevens een terugmelding te… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 December 2008 op 12.36 — Geen reacties

DigiD te licht voor EPD-authenticatie

18-12-2008Voor de authenticatie van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is het beveiligingsniveau van de huidige DigiD onvoldoende.Dat is de conclusie van een onderzoek door de Universiteit van Tilburg, de Radboud Universiteit Nijmegen en PriceWaterhouseCoopers in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Om voldoende beveiliging te bieden bij het opvragen van patiëntgegevens is eigenlijk een authenticatiemiddel als het eNIK… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 December 2008 op 13.22 — Geen reacties

Wetvoorstel Elektronische bekendmaking bij de Eerste Kamer en digitale duurzaamheid

Een stevig fundament voor de rechtstaat. Momenteel is het wetsvoorstel ‘Elektronische bekendmaking’ bij de Eerste Kamer in behandeling. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk de wet- en regelgeving van de Nederlandse overheid langs elektronische weg bekend te maken. Dit betekent ook dat de elektronische bekendmakingen op zodanige wijze bewaard moeten worden dat deze in hun authentieke vorm voor altijd beschikbaar en leesbaar zijn. Het is daarom interessant te vernemen hoe de verantwoordelijke… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 December 2008 op 13.20 — Geen reacties

Aardappels

Beste mede members,

Jammer van al die aardappelgezichten, daarom wil ik jullie graag oproepen upload een foto van jezelf dat haalt deze community van vakgenoten wat uit de anonimiteit.

Toegevoegd door Gerrit Lazet op 16 December 2008 op 8.46 — 1 commentaar

Najaarscongres SOD in Den Bosch voor degenen die het gemist hebben

Kijk vooral eens op de site van SOD naar de presentaties van de sprekers.
Veel onderwerpen die op de DIV agenda voor kunnen komen zijn daar besproken.
Er is op deze site volgens mij geen ruimte of veldje voor linkjes of Tips dus doe ik het even op deze manier. http://www.sod-opleidingen.nl/index.php?page_id=336

Toegevoegd door Gerrit Lazet op 11 December 2008 op 12.42 — Geen reacties

Gebruikersvereniging Verseon praktische denktank op weg naar digitale maar duurzame wereld.

Allang bestond bij een groot aantal gebruikers van Verseon de behoefte om het hoofd te bieden aan de ontwikkelingen en de veranderende wetgeving die zich in rap tempo aandienen met name bij de overheid. We staan tenslotte voor enorme ingrijpende zaken die nu met de nodige zorgvuldigheid dienen te worden benaderd.

Aan de andere kant staat de leverancier Circle software voor diverse en vaak uiteenlopende verzoeken van gebruikers om software oplossingen te bieden. Waar leg je dan de… Doorgaan

Toegevoegd door Gerrit Lazet op 3 December 2008 op 14.41 — Geen reacties

Maandarchieven

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden