Alle blog-berichten (1,226)

Wijziging Bro met betrekking tot digitalisering

Het ministerie van VROM, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben eerder gezamenlijk besloten tot uitstel van de inwerkingtreding van de digitale verplichtingen van de Wro (Regeling Standaarden ruimtelijke ordening) van 1 juli 2009 naar 1 januari 2010. Inmiddels is hiervoor een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in voorbereiding.

In dit besluit tot wijziging wordt niet alleen het uitstel naar 1 januari 2010 geregeld, maar wordt ook… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 Mei 2009 op 10.23 — Geen reacties

College publiceert lijst veelgebruikte open standaarden

28-05-2009 •

Op woensdag 20 mei heeft het College Standaardisatie een lijst met veelgebruikte open standaarden vastgesteld. Hiermee komt het College tegemoet aan de wens van projectleiders, inkopers en architecten bij de overheid naar een dergelijk overzicht. De lijst, die onder meer te gebruiken is bij aanbestedingen, dient ter referentie en valt niet onder het 'pas-toe of leg-uit' principe, waar een aparte lijst voor is.Naast de lijst met veelgebruikte open standaarden is een… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Mei 2009 op 21.02 — Geen reacties

Invoering GBA baart NVVB zorgen

13-05-2009De GBA als basisregistratie moet ervoor zorgen dat gemeenschappelijke gebruik en beheer van persoonsgegevens verbetert en de dienstverlening verbetert door consistent gebruik van actuele persoonsgegevens. Per 1 januari 2010 moeten alle betrokken bestuursorganen zijn aangesloten op de GBA en zijn ze verplicht om de authentieke gegevens uit de GBA te gebruiken. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) maakt zich echter grote zorgen over de haalbaarheid van de… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Mei 2009 op 15.43 — Geen reacties

benchmark DIV

De service-eenheid DIV van het servicecentrum Drechtsteden (SCD)

is doende met inzicht te krijgen in haar formatie.(benchmark).

We zijn nu ruim een jaar binnen het SCD bezig. De vraag komt nu naar voren of we de huidige werkzaamheden met de bestaande formatie aan kunnen.Heeft er iemand ervaring met onderzoeken naar een realistische omvang van de formatie van een afdeling DIV van een grotere organisatie.

Zijn er kengetallen bekend.Het Servicecentrum… Doorgaan

Toegevoegd door Huub Jonkers op 12 Mei 2009 op 13.58 — Geen reacties

Vraag naar de stand van zaken evaluatie archiefregelingen 2001

Eind december 2006 hebben de evaluatiecommissies hun adviezen over de archiefregelingen aan de minister van OCW aangeboden. Het betreft hier de Regeling Duurzaamheid archiefbescheiden, de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden, en de Regeling Bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen.In hun adviezen hebben de commissies gekeken naar de uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid en de effectiviteit van de archiefregelingen. De adviezen bevatten dan ook… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 Mei 2009 op 11.57 — 1 commentaar

VNG neemt standpunt in over de WABO ?

De VNG heeft in november 2008 van het kabinet de mogelijkheid gekregen om in april 2009 met een

visie te komen met betrekking tot kwaliteitsverbetering en professionalisering van de uitvoering van de

VROM-taken, bij voorkeur samen met het IPO. Het kabinet wil vervolgens met de VNG en het IPO

afspraken maken over het realiseren van een structuur van samenwerkingsverbanden voor de

advisering aan gemeenten bij de uitvoering van de VROM-taken.

Het bestuur van de VNG heeft… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 April 2009 op 10.39 — Geen reacties

Digitaal Archiveren en scannen. Keuzes en consequenties.

Door: Leon van Oosterom cdia+In januari 2008 is onder nummer WJZ/2008/452 (8218) een nieuwe beleidsregel van kracht geworden ten aanzien van digitale substitutie van originele documenten. Deze beleidsregel omschrijft ondermeer waaraan de digitale documenten moeten voldoen.Als resultaat daarvan zien wij de trend dat, wanneer wordt overgegaan op het digitaal vastleggen van papieren documenten, wordt voorgeschreven dat documenten in kleur ongecomprimeerd dienen te worden… Doorgaan

Toegevoegd door Leon van Oosterom op 16 April 2009 op 17.12 — 8 commentaren

Wro (Regeling Standaarden ruimtelijke ordening) naar 1 januari 2010.

Het Ministerie van VROM, de VNG en IPO hebben gezamenlijk besloten tot uitstel van de inwerkingtreding van de digitale verplichtingen van de Wro (Regeling Standaarden ruimtelijke ordening) naar 1 januari 2010.De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening is in werking getreden op 1 juli 2008. Voor het digitaal beschikbaar maken van ruimtelijke plannen is in 2008 een pakket RO-standaarden ontwikkeld. Dat pakket is wettelijk verankerd in de bij de Wro behorende Regeling Standaarden… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 April 2009 op 11.48 — Geen reacties

Wet elektronische bekendmaking vanaf 1 juli 2009

De Wet elektronische bekendmaking treedt naar verwachting op 1 juli 2009 in werking. Met deze datum wordt aangesloten bij de vaste verandermomenten van wetgeving.Wat betekent de wet voor gemeenten?In de eerste plaats worden algemeen verbindende voorschriften van het Rijk voortaan elektronisch bekendgemaakt. Het Staatsblad, de Staatscourant en het Traktatenblad worden elektronisch gepubliceerd en niet langer in gedrukte vorm. De bekendmakingen die gemeenten in één van… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Maart 2009 op 11.09 — 1 commentaar

Digitalisering bestemmingsplannen nieuwe WRO

Expertteam op stoom

Het 'Expertteam digitale aspecten nieuwe Wro' is flink op stoom in het land. Dit expertteam van VROM ondersteunt groepen van gemeenten bij de digitalisering van ruimtelijke plannen.De adviseurs organiseren regionale bijeenkomsten en weten zo alle gemeenten te bereiken. Alle bij VROM bekende 'DURP-contactpersonen' zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomsten.Onderwerpen die aan bod komen tijdens de bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld: organisatorische… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Maart 2009 op 16.17 — 5 commentaren

Burgers snappen overheidssites niet

24.03.2009 – Digitale kanalen veroorzaken meer telefoonverkeer.

Websites van de overheid worden door veel mensen als onoverzichtelijk ervaren. Bezoekers raken de weg kwijt en blijven bellen met instanties en naar de gemeentebalie gaan om antwoord op hun vragen te krijgen.Dat blijkt uit onderzoek onder 2500 burgers van communicatiewetenschapper Willem Pieterson van de Universiteit Twente. De overheid gaat er bovendien volgens Pieterson ten onrechte van uit dat… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Maart 2009 op 10.10 — 3 commentaren

Nationale Verkenning Strategie Digitale Duurzaamheid

In de het kwartaalblad Data & research (jawel analoog) vernam ik over de werkzaamheden inzake de nationale verkenning digitale duurzaamheid.Ook op internet te vinden:Nationale Verkenning Digitale Duurzaamheid

Met subsidie van het Ministerie van OCW voert de NCDD in 2009 een nationale verkenning uit naar de risico’s van verlies van digitaal materiaal in de publieke sector. Op basis van de 'Nationale Verkenning Digitale Duurzaamheid' gaat de NCDD een strategie… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 Maart 2009 op 12.41 — Geen reacties

Nieuw programma modernisering GBA

05-03-2009De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) hebben vandaag besloten tot een nieuw programma modernisering GBA. Het nieuwe programma draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van de gegevenshuishouding en betere dienstverlening aan burgers en bedrijven.

De GBA is dé basisregistratie voor personen en de kern van het stelsel van… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 5 Maart 2009 op 14.54 — Geen reacties

Mijlpaaltje

Gisteren was een historische dag bij de gemeente: na een lange aanloop heeft in het kader van een pilot project de eerste ambtenaar zelfstandig een brief geregistreerd in Corsa, het DMS van de gemeente. Lang is er overgetobd: gaan we "dom" uitgaande post scannen, maken we gebruik van SmartDocuments of ontwikkelen we een workflow in Corsa. Vooralsnog is gekozen om SmartDocuments te gebruiken. Van de basissjablonen voor uitgaande brieven die de gemeente al gebruikte is een Corsa-variant… Doorgaan

Toegevoegd door Berry B. op 3 Maart 2009 op 16.57 — Geen reacties

Nieuwe modeldocumenten voor de BAG beschikbaar

Project BAG heeft in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een reeks modeldocumenten voor de meest voorkomende besluiten en verklaringen bij de opbouw en het beheer van de BAG ontwikkeld om gemeenten te helpen bij het gebruik van goede brondocumenten zodat besluiten en beschikkingen in ieder geval bepaalde elementen bevatten. Gemeenten kunnen vrijelijk gebruik maken van deze modellen en deze aanpassen aan de procedures of sjablonen zoals die binnen de gemeente… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Maart 2009 op 10.13 — Geen reacties

Tilburg lanceert 'Mijn Loket'

26-02-2009

Inwoners van de gemeente Tilburg kunnen sinds deze week inloggen op een gepersonaliseerd 'Mijn Loket' op de website van de gemeente.'Mijn Loket' is onderdeel van het Digitaal Loket op www.tilburg.nl. Door met hun DigiD in te loggen kunnen inwoners er zien welke gegevens over hen bij de gemeente bekend zijn, bijvoorbeeld hoe lang hun paspoort nog geldig is of wat de status van een aanvraag of bezwaar is. Ook kunnen ze diverse zaken… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Februari 2009 op 16.17 — Geen reacties

Sites van lagere overheden hoeven niet te voldoen aan webrichtlijnen, schrijft staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Sites van lagere overheden hoeven niet te voldoen aan webrichtlijnen.docxDe websites van de Rijksoverheid daarentegen moeten wel voldoen aan de nieuwe Webrichtlijnen. Ze laat verder begin 2009 een webomgeving ontwikkelen waarin het gebruik van web 2.0 toepassingen en –concepten door de overheid centraal staat.

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 Februari 2009 op 8.54 — Geen reacties

Wie volgt de gemeente Moerdijk op?

13.02.2009

De afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV) van de gemeente Moerdijk won de Mailprofs Kwaliteitsward 2008. Wie wint de prijs in 2009? Aanmelden kan tot 15 april.

De prijs is bedoeld voor de DIV-afdeling die in 2008 het beste verbetertraject voor de informatievoorziening heeft opgestart.

De VNG en de Verenging SOD ondersteunen de Mailprofs Kwaliteitsward. Ga voor meer informatie en het inschrijfformulier naar:

www.kwaliteitsaward.nl

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Februari 2009 op 19.12 — Geen reacties

Het begint te komen - maar waarom alleen in Friesland?

Provincie Friesland verruimt mogelijkheden digitale archivering voor gemeenten, waterschappen en regiopolitie

persbericht provincie Friesland, dinsdag 27 januari 2009

Gemeenten, it Wetterskip en de Regiopolitie kunnen vanaf nu hun actuele administratieve documenten voortaan op één manier bewaren, namelijk digitaal. Het college van gedeputeerde staten heeft op grond van zijn wettelijke archieftaak de provinciale beleidsregel ‘vervanging archiefbescheiden voor gemeenten, waterschappen… Doorgaan

Toegevoegd door Antony Fokker op 13 Februari 2009 op 17.16 — 3 commentaren

Maandarchieven

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden