Digitaal Stelsel Omgevingswet

De Afdeling van de raad van State constateert, net als het Bureau ICT-toetsing (BIT), dat het DSO bestuurlijk complex is en acht het verstandig om het stelsel bij inwerkingtreding te beperken tot het noodzakelijke. Om aan deze aanbevelingen tegemoet te komen, is interbestuurlijk een basisniveau van serviceverlening vastgesteld. Dit basisniveau zal op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet gerealiseerd zijn. In het voorstel voor de Invoeringswet zijn wijzigingen aangebracht om het realiseren van dit basisniveau mogelijk te maken. Ook zijn wijzigingen aangebracht om het verder uitbouwen van het DSO na de inwerkingtreding van de Omgevingswet mogelijk te maken. De drie belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het schrappen van een apart register voor omgevingsdocumenten. In plaats daarvan zal gebruikgemaakt worden van de generieke publicatievoorziening op basis van de Bekendmakingswet om besluiten op grond van de Omgevingswet bekend te maken en gebruiksvriendelijk te ontsluiten.
  • Het schrappen van de informatiehuizen. In de Invoeringswet wordt alleen het ontsluiten van informatie geregeld. In het voorstel voor de Invoeringswet is een grondslag opgenomen voor het aanwijzen van organisaties die specifieke informatie moeten leveren (artikel 20.26).
  • Het schrappen van de informatieproducten. De te ontsluiten informatie bij inwerkingtreding is ingeperkt en vereenvoudigd. In ieder geval wordt voorzien in ontsluiting van informatie uit besluiten, in combinatie met bestaande inhoud uit Ruimtelijkeplannen.nl (overbruggingsfunctie). Daarnaast wordt via het DSO in eerste instantie met name bestaande informatie over de fysieke leefomgeving ontsloten. Dat zal in het begin vaak met een koppeling naar de vindplaats zijn. Over de fysieke leefomgeving is namelijk al veel informatie beschikbaar, maar deze is verspreid over een groot aantal websites en databanken en vaak lastig te vinden. Voor een dergelijke koppeling is geen wettelijke voorziening in de Omgevingswet nodig. Op termijn kan informatie worden bewerkt en gecombineerd. Het voorstel voor de Invoeringswet biedt nu een grondslag om daarvoor nadere standaardisatieregels te stellen.

Verder lezen en bron kan via deze link.

Weergaven: 244

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Yvonne Welings op 7 Augustus 2018 op 13.32
Reactie van MGroels op 7 Augustus 2018 op 13.21

De link is dood.

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden