Voor een van mijn klanten probeer ik gemeenten te vinden die onderstaande hebben gerealiseerd, dansel van plan zijn.

Zijn er gemeenten die de keuze hebben gemaakt om:

a. hun stadsarchief c.q. archiefdienst samen te voegen met een team DIV, tot bijvoorbeeld één afdeling ‘Informatievoorziening’? of:

b. hun team DIV samen te voegen met ICT, tot bijvoorbeeld één afdeling ‘Informatievoorziening’?

Weergaven: 654

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Beste Sven,

zie ook deze oproep/discussie hier op Breed: http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/de-afdeling-div-onderbrenge...

En omdat ik de discussie op mijn Linkedln heb gezet, stromen daar de reacties binnen, is meer dan 4,.000 keer bekeken.

Hallo Sven,

We zijn geen gemeente, maar waterschap Brabantse Delta heeft de historische archieven in eigen beheer. Daarmee zijn we dus archiefvormer en archiefinstelling. We hebben geen team DIV, maar wel een team Frontoffice waar het (functioneel) beheer van het zaaksysteem is ondergebracht en het beheer van de openbare archieven.

In verband met de wijziging van de archiefwet is dit visie stuk geformuleerd door de branche, zie ook deze passage;

2.2. Rol en positie archivaris verstevigen

De duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie is een belangrijke pijler onder het functioneren van de overheid en het democratische bestel. Professionele archiefzorg is desondanks bij lang niet alle overheidsorganen geborgd. De groeiende kwetsbaarheid van informatie als gevolg van de digitalisering, gekoppeld aan het groeiend belang en de toenemende waarde van informatie in het digitale tijdperk, geven aanleiding om de Archiefwet op dit punt dwingender te maken. Zoals de AVG organisaties verplicht om een FG te benoemen, vinden we dat de Archiefwet moet verplichten tot het benoemen van een archivaris door de decentrale overheden en gemeenschappelijke regelingen en tot het beter borgen van diens onafhankelijke positie als intern toezichthouder, conform de positie van de FG onder de AVG. Dat wil zeggen: ontslagbescherming, bescherming tegen bestraffing en vrijwaring van instructies van hogerhand.

Het is niet onmogelijk dat dit inderdaad een vereiste wordt, maar dat hoeft m.i. niet altijd te leiden tot het oprichten van een archiefinstelling.

Zie deze https://www.kvanbrain.nl/nieuws/besturen-kvanbrain-geven-input-voor...

Antwoorden op discussie

RSS

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden