Weerstand tegen pdf

Sinds de publicatie van voorkeursformaten door het Nationaal Archief hebben gemeenten deze handreiking als standaard ingevoerd. Er is bij mijn weten geen alternatief voorhanden. Veelal is pdf de standaard voor documenten.

Pdf's krijgt steeds meer weerstand omdat ze niet altijd machine leesbaar zijn. Een andere reden is dat de digitale toegankelijkheid van PDF’s moeilijker structureel zijn te waarborgen. Bij de
omzetting van het brondocument naar PDF zal er namelijk aan alle 50 toegankelijkheidseisen van de WCAG 2.13 moeten zijn voldaan. PDF’s zijn niet altijd geschikt voor mobiele devices zoals andere bestandsformaten (bijvoorbeeld ePUB en HTML), waardoor de leesbaarheid drastisch afneemt.

Pdf en Wet digitale overheid

Met de komst van de Wet digitale overheid verschijnen er steeds meer artikelen alsof pdf, sinds jaar en dag het duurzame formaat om te archiveren, niet meer gebruikt moet worden. Dit zorgt best voor veel verwarring. Neem de quote van Henri Spijkerboer:

Henri: “Ik heb niets tegen pdf-documenten, toch lijkt het soms of ik op een anti pdf-kruistocht ben. Dat klopt niet. Wel strijd ik voor goede en gebruiksvriendelijke content. Content die taakgericht is en te gebruiken door iedereen. En ook al zijn de pdf’s toegankelijk gemaakt, echt toegankelijk zijn ze nooit. Ook voor een ziende gebruiker is een pdf van 37 pagina’s, opgemaakt op A4 briefpapier, met 3 voorbladen en voetnoten digitaal niet erg toegankelijk.”

BDTO

Het andere vraagstuk is het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO), dat sinds 1 juli 2018 van kracht is en verplicht overheden om websites, mobiele applicaties en intra- en extranetten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Kanalen moeten toegankelijker worden volgens de eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese standaard EN 301 549. Deze eisen zijn identiek aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveaus A + AA. Ook de content van dergelijke digitale kanalen valt onder het BDTO. Veel archiefbescheiden zijn opgemaakt in een PDF format. Het BDTO betekent dat PDF’s ook toegankelijk dienen te worden gemaakt. PDF’s moeten anders worden opgemaakt of gemeden als publicatieformat aangezien ze moeilijk digitaal toegankelijk te maken zijn. Deze verschuiving heeft echter een effect op de bestaande vormen van archivering waar pdf de standaard is.

Beslisboom

Bijgaande beslisboom helpt bij het maken van een keuze in deze.

Overigens weet jij meer over deze materie, vertel het ons. 

beslisboom.png

Weergaven: 752

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

De beslisboom is hele bruikbaar! Dank!

Mooie beslisboom, heel goed om te beginnen met de vraag of het überhaupt van meerwaarde is om informatie in de vorm van een document te delen. Doet men vaak meer uit gewoonte dan dat er echt over is nagedacht, heb ik de indruk. Ik ben er persoonlijk meer voorstander van om informatie als view op data te tonen en niet vast te leggen in statische documenten.

Wat betreft de PDF/UA en de voorkeursformaten voor archivering... Stadsarchief Amsterdam heeft de landelijke richtlijn destijds niet omarmd en in plaats daarvan de reeds bestaande, eigen standaard doorontwikkeld. PDF/UA is een relatief nieuw formaat. Omdat ik als medewerker van de gemeente Amsterdam gebonden was aan de richtlijn van het Stadsarchief, heb ik daar destijds gevraagd om een uitspraak over de geschiktheid van PDF/UA voor archivering. Uitkomst: geschikt als archiefformaat en toegevoegd aan de standaard duurzame bestandsformaten.

Zie deze link voor de standaard duurzame bestandsformaten van het S...

Dank voor jullie reacties. Begreep idd dat het Stadsarchief Amsterdam een vooruitziende blik heeft gehad. 

Zie ook: 

igitale toegankelijkheid raadsstukken essentieel

door: Marlies Klooster

artikelen | 15 februari 2022

Bestuurders, raadsleden, het college en inwoners kunnen alle raadsinformatie vinden in een openbaar raadssysteem. Maar om deze informatie voor iedereen toegankelijk te maken is niet alleen een digitaal toegankelijke applicatie nodig, maar zijn ook toegankelijke raadsstukken onmisbaar. Dit is de een belangrijke garantie om te zorgen dat in de Gemeenteraad anno 2022 plek is voor iedereen.

Digitale toegankelijkheid raadsstukken essentieel | iBestuur

In de beslisboom: Moet het document toegankelijk zijn?
Antwoord 'Nee'? Publiceer in pdf/a-1 of pdf/a-2

Zonder dollen. We weten best dat pdf/a niet altijd handig is. Toch zijn er nog steeds collega's die spreadsheets omzetten naar dit formaat. Duurzaam misschien, toegankelijk niet.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden