Rapport over Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO)

Op 1 juli 2018 trad het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid(externe verwijzing) in werking. Dit besluit verplicht overheidsorganisaties om hun interne en externe websites en mobiele apps toegankelijk te maken volgens de Web Content Accessibility Guidelines(externe verwijzing) (WCAG).

Op basis van de Europese richtlijn ‘Digitale toegang van websites en mobiele applicaties van
overheidsinstanties’ is op 1 juli 2018 het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO) in
werking getreden. Dit besluit verplicht overheidsinstanties om websites, intra- en extranetten en
mobiele applicaties toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Gemeenten zijn
inmiddels bezig met de implementatie van dit besluit.

In een onderzoek heeft VNG Realisatie de impact bij gemeenten van dit besluit onderzocht. Daarbij
is gekeken naar de implementatie en de uiteindelijke beheerfase en naar de gemaakte kosten en
geboden ondersteuning. Voor dit onderzoek is gesproken met betrokken partijen, zoals Logius,
ministerie van BZK, Stichting Accessibility en 200OK. Daarnaast zijn 19 gemeenten en een
samenwerkingsverband gesproken. Om een representatief beeld te krijgen is bij de selectie
rekening gehouden met gemeentegrootte, de huidige status van de hoofdwebsite en het CMS van
de hoofdwebsite. Er is gesproken met verschillende functionarissen en tevens met de griffies van
twee gemeenten. De resultaten van de interviews zijn teruggelegd aan de betrokkenen in een
klankbordbijeenkomst. Er was een begeleidingscommissie betrokken, bestaande uit
vertegenwoordigers van VNG, min BZK en Logius. De impactanalyse is uitgevoerd tussen maart en
september 2021.

Het BDTO heeft impact op de gehele organisatie, op alle afdelingen en alle processen. Dit moet
overal doordringen: alle medewerkers moeten handelen naar de eisen van het BDTO, vanaf de
inkoop van systemen, het opstellen van documenten tot het publiceren van content op de site.
Momenteel zien we dat gemeenten worstelen met implementatie van het BDTO door ontbreken van
bestuurlijke aandacht en omdat er in het begin vaak onvoldoende beeld is van de implicaties van dit
besluit voor de hele organisatie. Ook na de implementatie blijft voor monitoring en bewustwording
structurele aandacht nodig. 

Het onderzoek geeft aanbevelingen die gemeenten zelf kunnen doen (projectmatige aanpak,
keuzes maken, digitale toegankelijkheid koppelen aan informatiehuishouding op orde of
inclusiviteit). Daarnaast is gekeken wat er op het aspect organisatie kan worden gedaan. Hierbij
helpt het als het ministerie van BZK en de toezichthoudende provincies de nadruk leggen op
stimuleren en meedenken en niet op puur status A behalen. Tevens hebben gemeenten behoefte
aan bijeenkomsten met andere gemeenten en inzicht in de gevolgen van ontoegankelijke websites
voor mensen met een beperking. Van groot belang is de aanbeveling op het aspect techniek: leg de

Lees het volledige rapport hier. 

Weergaven: 85

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden