Het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) gaat in de nabije toekomst documenten behorende tot 11 informatiecategorieën actief openbaar maken. PLOOI is echter nog niet operationeel, nog niet zo lang geleden zijn gemeenten hierover geïnformeerd. 20220516_Ledenbrief_Inwerkingtreden-en-implementatie-van-de-Wet-ope... 

Stel PLOOI is wel klaar, kan je dan via PLOOI videotulen beschikbaar stellen? In de handreiking van Wob naar Woo wordt over gemeenteraadsvergaderingen het volgende gesteld:

Verdieping
Omdat de Woo, anders dan de Wob, wel van toepassing is op de Tweede en Eerste Kamer en de verenigde vergadering van de Staten-Generaal, is in de wetsgeschiedenis ingegaan op de positie van leden van vertegenwoordigende lichamen en hun fracties. Er is verduidelijkt dat leden van een gemeenteraad en hun fracties niet onder de Woo vallen, terwijl dat voor de gemeenteraad (als bestuursorgaan) wel geldt. Zo vallen alle interne fractiestukken van welke aard dan ook niet onder het bereik van de Woo.

Videotulen zijn documenten die behoren onder de verantwoording van de gemeenteraad en moeten sinds 2020 permanent worden bewaard. PLOOI is geen duurzame omgeving. Moet het beheer van de videotulen dan in het e-depot of kan worden volstaan met een beheeromgeving van een applicatie zoals Politiek Portaal? Er komen steeds meer vragen op ons af zonder dat vooraf duidelijk is wat in deze de verplichting is, maar ook wat een heldere oplossing is.

Weergaven: 311

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Als er rekening gehouden wordt met het concept van common ground dan zou je toch verwachten dat de betreffende informatie opgehaald kan worden vanuit de betreffende e-depots en andere informatiesystemen. Toch? 

Al realiseer ik me dat ik nu wel heel ver op de troepen vooruitloop.

Waarschijnlijk kent plooi een maximale bestandsgrootte en dan zit je met een videoverslag van een vier uur durende raadsvergadering met een praktisch probleem. Dat probleem heb je met een e-depot niet. Beschikbaar stellen blijft denk ik gewoon via de eigen website of via de leverancier die de opnamen maakt. En op de midden en lange termijn een e-depot. 

Dank voor jullie antwoorden, ik verwacht ook niet dat de videotulen in PLOOI terecht komen, maar het zou wel fijn zijn wanneer dat nu duidelijk is en niet over twee jaar. Toch wel onhandig al die verschillende beheeromgevingen, je zou de info als een geheel willen benaderen. 

De tweede kamer zelf stelt beschikbaar via Beeld en geluid, dat zullen ze echt niet gaan veranderen. 

https://publications.beeldengeluid.nl/pub/674

Het is overigens ook nog steeds wachten op de metadadata standaard videotulen, wordt in december verwacht. 

PLOOI is in de huidige opzet zo ontwikkeld dat het openbaar te maken document geüpload moet worden naar PLOOI. Het bestand kan via een gebruikersinterface of via een API worden aangeboden. Er is inderdaad veel vraag naar de mogelijkheid om alleen een URI aan PLOOI aan te bieden oftewel een locatie-verwijzing naar waar het bestand gevonden kan worden (bijvoorbeeld à la Common Ground of het e-Depot). De Stuurgroep van PLOOI, waarin de koepel-organisaties en een aantal ministeries vertegenwoordigd zijn, moeten nog een besluit over de doorontwikkeling:

  • Blijft het bij de huidige oplossing, waarbij bestanden geüipload moeten worden?
  • Moet PLOOI aangepast worden, zodat zij gaat werken met verwijzingen?
  • Moeten beiden methoden ondersteund worden?

Ik weet niet in hoeverre men al klaar is met de impact-analyse van de drie scenario's, zodat de stuurgroep hier een knoop over kan doorhakken.

Daarnaast ondersteunt PLOOI op dit moment alleen PDF-bestanden. Later zal hier nog de ondersteuning voor andere bestandsformaten aan toegevoegd worden, maar ik weet niet welke. Bovendien zal waarschijnlijk eerst de bovengenoemde knoop doorgehakt moeten worden. Bij het tweede scenario is er immers geen ondersteuning van diverse bestandsformaten nodig.

De link optie lijkt me toch het meest toekomstbestending, te meer daar je dan regie houdt over de beheeromgeving. 

Er is contact geweest met KOOP over dit onderwerp. er lopen nu te veel onderzoeken om daar een duidelijk antwoord op te kunnen geven. Het enige wat wel duidelijk is, is dat ORI gekoppeld wordt aan PLOOI. 

Antwoorden op discussie

RSS

© 2023   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden