Bij landelijke opererende inspecties zie je de tendens naar datagestuurd toezicht. Voorbeelden zijn het werkprogramma van V. en J. en die van de Onderwijsinspectie. Op grond van analyses van de verzamelde data kan meer op grond van risico's worden geopereerd.

Bij de vernieuwing van het interbestuurlijk toezicht wordt ook gekeken naar de gehanteerde methodes van Justitie en Onderwijs. Er is grote behoefte aan data-analisten. Maar het is ook nodig om te weten wat voor soort data we vooraf bij controles op de informatiehuishouding vast willen leggen. Feitelijk was de opgave waarstaatjegemeente onderdeel Archiefwet zijn tijd ver vooruit. Zie ook de blog hierover van mijn collega Marius Jansen. Er was veel kritiek op het functioneren van wsjg, maar helaas is in plaats van een verbetertraject het resultaat dat wsjg uit de lucht is gehaald in 2017.

Met de bril van nu terugkijkend naar wsgl was dat instrument zijn tijd ver vooruit. Het kan niet anders dat we opnieuw de indicatoren in beeld moeten brengen.

Nu vraag ik jouw hulp, welke indicatoren vind jij daarbij horen?

Weergaven: 398

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Een goede vraag!

De indicatoren zouden naast de gebruikelijke 'voorwaardelijke' indicatoren, zoals de huidige KPI's en ook wel KIDO, zoals: beleid, spelregels, verantwoordelijkheden en enkele uitwerkingen ook operstionele indicatoren moeten bevatten, zoals: herbruikbaarheid van gegevens/informatie uit archieven en vindbaarheid alsmede openbaarheid. Want zo leren we uit het verleden: goede verordening, matig tactisch ingebed bij verantwoordelijken, beperkt gebruikte informatie (documenten/dossiers) en nog weinig gericht op herbruikbare gegevens (data).

Een specifieker uitwerking is nog te doen, bijvoorbeeld uit de bestaande KPI's en bijvoorbeeld KIDO. En dan zouden we dit ook landelijk als open data moeten willen publiceren en niet zoals nu wel/niet openbaar en in pdf's met een variëteit aan rapportages en pdf's. 

Dat zou de profilering van onze sector ten goede komen!

Dank André voor je reactie, ik dacht ook nog aan het scoremodel digitale duurzaamheid van DEN in relatie tot hoofdstuk 6 van de wijzigingswet Wet open overheid.
http://www.breednetwerk.nl/m/discussion?id=2537796%3ATopic%3A131576

Als je je richt op zaaksysteem/dms kan je rapportages maken van achterstanden in archivering. Ook het aantal aangemaakte zaken in relatie tot het aantal inwoners zegt wat over de digitale volwassenheid.

Een analyse van netwerkschijven, alleen al aantallen en omvang zegt heel veel over het gestructureerd digitaal werken (kwaliteit dus) en eventueel met een vergelijking met bestanden in het dms kan je wat zeggen over dubbele opslag of authenticiteit van de documenten. Je hebt hele slimme tools en methoden om schijven en databases te analyseren. Neem dan ook de belangrijkste procesapplicaties mee (vergunningen, sociaal domein, bestuur).

Wat ik ook wel prettig zou vinden is een landelijk overzicht van aantal FTE's per 10.000 inwoners, opleidingsniveau en loonschalen (bijvoorbeeld aandeel adviseurs). En een overzicht van begrotingscijfers per 10.000 inwoners.

@Yvonne, is dit een oproep vanuit de VNG?

Dank voor je nuttige aanwijzingen, Jean-Luc en fijn dat je weer actief bent. Het komt niet direct  vanuit de VNG.

Ik mocht laatst  namens de VNG een bijeenkomst bijwonen over het nieuwe interbestuurlijke toezicht bij de provincie Utrecht.

Actieplan Agenda Toekomst van het Toezicht (ATT) bevat de volgende punten:

  • Het uitgangspunt dat toezichtontvangers primair zelf verantwoordelijk zijn voor het signaleren, analyseren en beheersen van hun risico’s betekent impliciet dat de toezichthouder zich terughoudend dient op te stellen;
  • Versterken verbinden horizontale controle door de gemeenteraad;
  • Hoe sluit het verticaal toezicht daar op aan?
  • Beter voeren dialoog;
  • Beter leren via toezicht;
  • Uniformeren uitvoering toezicht (geen verschillende provinciale beleidskaders);
  • Toezichthouder richt zich op gedeelde risico’s. Voorbeeld: archiefverordening versus een Cloud applicatie.

Toezichtontvangers hebben naast het IBT vanuit Rijk en provincies te maken met een veelheid aan andere toezichthouders (Rijksinspecties, departementen, maar bijv. ook accountants en auditors). Sinds de handreiking in 2013 zijn er veel nieuwe instrumenten: Suwinet, Ensia , BIG, vanaf 2020 BIO en AVG (Autoriteit Persoonsgegevens). Geen dubbele uitvraag moet het uitgangspunt zijn.

Een gesprek met het hoofd IBT Noord-Holland aldaar heeft me aan het denken gezet. Ze vertelde dat ze data gedreven wilden gaan werken, risico gestuurd. Onderwijsinspectie wordt vaak genoemd als lichtend voorbeeld. Het toeval wil, of het toeval is weet ik niet, dat mijn dochter na haar research master onderwijskunde werkzaam is als wetenschappelijk onderzoeker bij de Onderwijsinspectie. Die drie zaken hebben mij aan het denken gezet dat waarstaatjegemeente zo gek nog niet was, maar ook jouw bijdrage over RODIN en het besef dat de Archiefregeling nog niet bijdraagt een digitale duurzaamheid hebben geleid tot deze oproep. Ik verwacht overigens dat ook de VNG niet afwijzend gaat staan, gezien de reactie van Andre.

Yvonne, wellicht is voor het digitale deel ook hier nog iets bruikbaars in te vinden:

Wederom dank!!!

Goede ontwikkeling. Al vergt dit natuurlijk wel maatwerk per organisatie. Een query over de gebruikte bestandstypen, foutmarges bij zaken die door informatiebeheer gecorrigeerd worden etc vergen allemaal al een verder ontwikkelde organisatie, maar dit zijn wel de krenten uit de pap natuurlijk. Data kan ons vakgebied wat dat betreft echt verder brengen.

Overigens, als adviseur bij een rijksinspectie, ben ik nu ook aan het verkennen hoe we de inspectiedata moeten archiveren. Archivering van datagestuurd toezicht dus ;)

Dank Martijn voor je reactie.

Klopt; een auditfunctie bij DIV kan hier veel in betekenen. De data is beschikbaar, dus als je écht iets wil zeggen over kwaliteit, dan zal je met kwantitatieve gegevens moeten werken.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden