Ruimtelijkeplannen.nl is een samenwerking van het Ministerie van infrastructuur en Milieu, Kadaster, Geonovum, IPO en VNG. Op ruimtelijkeplannen.nl worden alle bestemmingsplannen gepubliceerd. Publicatie van bestemmingsplannen op deze website is verplicht en is juridisch bindend. De Erfgoedinspectie is in haar rapport duidelijk geweest over welke websites voor archivering in aanmerking komen en de wijze waarop dat dient te gebeuren.

Op dit moment heb ik kunnen achterhalen dat de KB deze website 1-2 per jaar harvest. Daar ben ik op zich blij mee, maar deze oplossing is om meerdere redenen niet voldoende. Ten eerste is de frequentie van archiveren waarschijnlijk te laag: de content zal frequenter wijzigen dan 1-2 keer per jaar. Bovendien is het een plicht van (een) van de betrokken partijen om dit te regelen.

Is er misschien iemand die mij kan vertellen of, hoe en door wie deze website nog meer gearchiveerd wordt?

 

Weergaven: 1072

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Van digitale bestemmingsplannen, sinds de wet WRO vanaf januari 2010 is ingetreden, is het ongewis of we deze over een aantal jaren nog digitaal kunnen benaderen. RO-online heeft geen archiveringsfunctie. Alle vastgestelde bestemmingsplannen in Nederland zijn te raadplegen op www.ruimtelijke plannen.nl.

De bestemmingsplannen zelf worden bewaard op netwerkschijven, op enkele gemeenten na die de plannen in een e-depot of Squit hebben opgenomen.

Of door het archiveren van de website de plannen zelf ook worden gearchiveerd, is mij niet duidelijk.

 

Dank! Dat RO-online geen archiveringsfunctie heeft, is bekend.

Ik benader de vraag ook vanuit het perspectief van webarchivering. Publicatie is verplicht en dat exemplaar is volgens de specialisten ruimtelijke ordening binnen onze organisatie leidend. Het lijkt mij dus dat deze website gearchiveerd moet worden. Dan beschouw ik RO-online als een CMS en dekken we de risico's dus af wanneer we 'de voorkant' archiveren. Daarmee neem je ook de visuele samenhang mee. Volgens mij archiveer je de plannen dus ook.

Dat zou fijn zijn, maar ik vraag me echt af of je laatste aanname dat de plannen zelf gearchiveerd worden zo is ingericht. Dat zou je moeten nagaan, inclusief de mogelijkheid voor teruglevering. Dat is bij e-depots soms een probleem.

Dan de vraag wat is het authentieke exemplaar, de netwerkschijf of de gearchiveerde website?

Door extra tijd om eens wat bij te lezen, kom ik dit topic tegen.

Voor wat het waard is mijn beeld:

 • bij geschillen is (juridisch gezien) het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend (wat Marieke volgens mij ook zegt met: 'dat exemplaar is volgens de specialisten ruimtelijke ordening binnen onze organisatie leidend');
 • de versie op www.ruimtelijkeplannen.nl moet je dus archiveren;
 • geschillen gaan niet zelden over wat in het verleden gold (welke bestemmingen en regels zoals vastgelegd in een ruimtelijk plan waren - ergens in het verleden - van toepassing?);
 • dus moet je oude versies van ruimtelijke plannen die vervangen zijn door een nieuwe actuele versie ook archiveren en dat doen met de toevoeging van de begin- en einddatum van de periode waarvoor elke versie geldig was;
 • dat www.ruimtelijkeplannen.nl niet is voorzien van een archieffunctie, verandert niets aan het voorgaande;
 • het betekent slechts dat elke organisatie die ruimtelijke plannen publiceert op www.ruimtelijkeplannen.nl (is volgens mij verplicht), zelf voor een goede oplossing moet zorgen;
 • een echt goede oplossing hiervoor is volgens mij niet simpel en evenmin goedkoop, dus is het op het niveau van de gehele overheid niet handig dat niet is gekozen voor een gezamenlijke oplossing.

Als ik achterloop met dit beeld, dan hoor ik het wel.

Hoi Yvonne,

In mijn ogen: de archiveerde website. Zie ook het rapport van de Erfgoedinspectie over webarchivering.
 
Yvonne Welings zei:

Dat zou fijn zijn, maar ik vraag me echt af of je laatste aanname dat de plannen zelf gearchiveerd worden zo is ingericht. Dat zou je moeten nagaan, inclusief de mogelijkheid voor teruglevering. Dat is bij e-depots soms een probleem.

Dan de vraag wat is het authentieke exemplaar, de netwerkschijf of de gearchiveerde website?

Dag Adrie,

Bedankt voor je reactie. Je loopt volgens mij helemaal niet achter met dit beeld. Ik onderschrijf het beeld dat je schetst. Ik denk dat je de archivering kunt dekken door de pagina's van ruimtelijkeplannen.nl die betrekking hebben op jouw gemeente dagelijks te harvesten en te archiveren. Daar zijn oplossingen voor in de markt die inmiddels behoorlijk volwassen zijn. Ik ben benieuwd hoe jij daar tegen aankijkt.
 
Adrie Spruit zei:

Door extra tijd om eens wat bij te lezen, kom ik dit topic tegen.

Voor wat het waard is mijn beeld:

 • bij geschillen is (juridisch gezien) het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend (wat Marieke volgens mij ook zegt met: 'dat exemplaar is volgens de specialisten ruimtelijke ordening binnen onze organisatie leidend');
 • de versie op www.ruimtelijkeplannen.nl moet je dus archiveren;
 • geschillen gaan niet zelden over wat in het verleden gold (welke bestemmingen en regels zoals vastgelegd in een ruimtelijk plan waren - ergens in het verleden - van toepassing?);
 • dus moet je oude versies van ruimtelijke plannen die vervangen zijn door een nieuwe actuele versie ook archiveren en dat doen met de toevoeging van de begin- en einddatum van de periode waarvoor elke versie geldig was;
 • dat www.ruimtelijkeplannen.nl niet is voorzien van een archieffunctie, verandert niets aan het voorgaande;
 • het betekent slechts dat elke organisatie die ruimtelijke plannen publiceert op www.ruimtelijkeplannen.nl (is volgens mij verplicht), zelf voor een goede oplossing moet zorgen;
 • een echt goede oplossing hiervoor is volgens mij niet simpel en evenmin goedkoop, dus is het op het niveau van de gehele overheid niet handig dat niet is gekozen voor een gezamenlijke oplossing.

Als ik achterloop met dit beeld, dan hoor ik het wel.

Harvesten is een, de volgende stap is onderbrengen naar een eDepot. Gaan we dat centraal doen of iedere gemeente afzonderlijk ?

Tegelijkertijd lopen pilots om de bestemmingsplannen lokaal in een edepot op te nemen, zoals in  Leiden

https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/940-pilot-digitaal-archiveren-v...

Dank voor het plaatsen van dit vraagstuk, met het oog op de nieuwe omgevingswet moet een oplossing worden uitgewerkt.  

Collega's,

Dit probleem is al sinds de WRO 2008 bekend, maar een oplossing is ver te zoeken. Het is de mooiste casus die ik ken voor de complexiteit van duurzame toegankelijkheid, zowel qua verantwoordelijkheid als techniek.

Zoals Adri terecht benoemt zijn de bevoegde gezagen / zorgdragers zelf verantwoordelijk voor duurzame toegankelijkheid van de ruimtelijke plannen (WRO en Archiefwet). Een kopie wordt verplicht geüpload naar ruimtelijkeplannen.nl. Ruimtelijkeplannen is daarmee wel de landelijke toegang geworden, maar de continuïteit van de voorziening is niet gewaarborgd. De voorziening wordt in de nieuwe Omgevingswet overigens wel voortgezet binnen OZON (voorheen ROD - Register OmgevingsDocumenten) door Kadaster. Duurzame toegankelijkheid is nog niet gewaarborgd. Zorgdragers zijn niet in staat om duurzame toegankelijkheid in te richten.

Dat heeft te maken met de technische kant: het zijn informatieobjecten die bestaan uit meerdere bestanden en software om de bestanden in samenhang te tonen. De complexiteit zit niet in het maken van screenshots (KB) of bestanden in een e-depot opslaan (Leiden), maar in de preservering van bestanden en software. De huidige preserveringsstrategie (migreren van bestandsformaten) is geen goede strategie omdat het plan dan niet meer werkt. De preserveringsstrategie zal een combinatie moeten zijn van bestanden migreren in combinatie met emulatie van software. Die preserveringstrategie voor ruimtelijke plannen is er na tien jaar WRO nog niet...

Het goede nieuws is dat er op dit moment DUTO scans worden uitgevoerd op de verschillende processen van de Omgevingswet, waarvan Van plan tot publicatie er één is. Daarbij zal de duurzame toegankelijkheid van ruimtelijke plannen zeker aan de order komen. NA, VNG en BZK zijn hierbij betrokken.

Ter aanvulling:

Een vergelijkbaar interessante categorie informatieobjecten zijn videotulen (opnamen van een vergadering). Eveneens een blijvend te bewaren archiefstuk. De Handreiking zegt: sla het videobestand op in een open formaat (in een e-depot RB). Maar zijn we er dan? Is het videobestand het archiefstuk of is het archiefstuk het videobestand inclusief agenda, verwijzingen naar agendastukken en verwijzingen naar sprekers?

Ook videotulen zijn zo bezien meervoudige informatieobjecten inclusief software om de bestanden zoals bedoeld weer te geven (per agendapunt en per spreker). Naast het videobestand is er een XML met verwijzingen naar tijdstippen in het videobestand en verwijzingen naar agendastukken. Ook hier kan zonder software de agenda niet getoond worden. En ook hier is migratie van één van de bestanden naar een ander formaat geen geschikte preserveringsstrategie...

Als bestemmingsplanjuriste en coördinator digitale Wro reageer ik graag op jullie discussie.

De instrumenten van de Wet ruimtelijke ordening, waaronder bestemmingsplannen, worden elektronisch vastgesteld. Er moet een papieren versie van gemaakt worden, maar de elektronische versie is leidend. De elektronische versie van deze instrumenten bestaat uit een bestandenset. Elektronische vaststelling wil zeggen dat het bestuursorgaan die bestandenset vaststelt (door verwijzing naar de unieke identificatie van die bestandenset). De bestandenset vormt het authentieke besluit. Nadat het bestuursorgaan de bestandenset heeft vastgesteld, wordt de bestandenset (met een PKI-certificaat) gewaarmerkt en op een weblocatie gezet. Deze weblocatie moet voor een ieder toegankelijk zijn. Het bestuursorgaan heeft daarmee aan de plicht tot beschikbaarstellen van het besluit voldaan. De landelijke voorziening haalt de bestandenset op van die weblocatie en zorgt er voor dat het plan dat door de bestandenset wordt gevormd, op de website www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar is. Samen met de kennisgeving in Staatscourant en Gemeenteblad respectievelijk Provinciaal blad vormt dit de bekendmaking.

Het voorgaande geldt ook voor ontwerpbesluiten, die worden op dezelfde manier beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt.

De bestandenset is zo opgebouwd dat het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl interactief raadpleegbaar is. Dat wil zeggen dat na een klik op de kaart de regels en bijbehorende waarden die op die locatie gelden, getoond worden. De bestanden in de bestandenset zijn de bronbestanden waarmee www.ruimtelijkeplannen.nl het interactief raadpleegbare plan kan weergeven.

De bedoeling is dat de bestandenset van een vastgesteld plan op de weblocatie blijft staan zolang het plan geldig is en dat het van die weblocatie wordt verwijderd wanneer het plan vervallen is. De bestandenset van de ontwerpversie van het plan kan worden verwijderd zodra het plan onherroepelijk is geworden. De weblocatie is dus niet bedoeld als archief of bewaarplaats van alle geldige en vervallen plannen.

Het is het authentieke besluit respectievelijk ontwerp-besluit dat gearchiveerd moet worden, d.w.z. de gewaarmerkte bestandenset. En niet de weergave op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. of de website zelf. Het harvesten van de pagina's van www.ruimtelijkeplannen.nl heeft geen zin lijkt mij, omdat dat geen interactief raadpleegbaar plan oplevert.

Om de bestandensets te archiveren is specifieke software en een specifiek domeinarchief nodig. De meeste archiefvoorzieningen kunnen niet alle bestandsformaten opslaan die in de bestandenset voorkomen. Ook kunnen ze niet de bestandenset volledig intact laten, inclusief waarmerk. Er is software verkrijgbaar die dit wel kan. Een aantal gemeenten, waaronder de gemeente Apeldoorn, werkt daarmee en heeft de volledige planvoorraad (inclusief al vervallen plannen) gearchiveerd.

eens met Nienke en duidelijk verhaal! In archievenland is een aantal mensen zeer gericht op het archiveren van websites: vorm boven inhoud. Een vraag die DIV-afdelingen zich moeten stellen is: waar bevinden zich de originele bestanden en hoe kunnen we die archiveren? Bedankt voor de verwijzing naar gemeente Apeldoorn.

De originele bestanden staan op netwerkschijven van de gemeenten.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden