Blogbijdragen December 2009 (6)

Reageer op de concept-selectielijst van gemeentelijke en intergemeentelijke organen voor 10 februari 2010

De VNG-adviescommissie Archieven heeft een concept gemaakt voor een aanpassing voor de ‘Selectielijst archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen’. Graag ontvangen wij uw commentaar op de concept-aanpassing ‘Selectielijst archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen’: schriftelijk of per mail voor 10 februari a.s. aan de secretaris… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 December 2009 op 16.00 — 1 commentaar

Planets project en digitale toegankelijkheid

De blog van Inge Angevaare over de Planetsdag, op maandag 14 december 2009 georganiseerd door het Nationaal Archief en Koninklijke Bibliotheek is beschikbaar.De blog geeft informatie wat het Europese planets project betekent voor digitale toegankelijkheid, hoe je organisaties kunt overtuigen van nut en noodzaak van deze toegankelijkheid door de risico's te benoemen,… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 December 2009 op 22.00 — Geen reacties

Verslag over de studiedag digitaal archiveren in Woerden 12 december 2009

Inge Angevaare heeft op haar blog een verslag geplaatst van de inspirende studiemiddag. Het was al duidelijk maar het werd nog eens onderstreept, het Nationaal Archief gaat alleen niet digitale toegankelijkheid oplossen door een e-depot in te richten. De inbreng vanuit de DIV-wereld is noodzakelijk en dat begint met bewustwording tijdens dit soort studiedagen, dat doorvertaald moet… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 December 2009 op 11.44 — Geen reacties

Is kwaliteitsverlies van kleurenscans door JPEG-compressie acceptabel in vergelijking tot het alternatief: verliesvrij comprimeren van grijswaarden ?

In het Archievenblad van oktober 2009 hebben Guido Dorssers en Johan Kerver een zeer leeszaam artikel geschreven met de titel De Kleurrijk versus grijswaarden. Op zoek naar een compromis voor comprimeren.
Artikel Archievenblad Oktober 2009 - Tekst.pdf.

Guido Dorssers heeft het artikel ter beschikking gesteld voor publicatie op deze community.

Toegevoegd door Yvonne Welings op 10 December 2009 op 19.44 — 1 commentaar

Verslag Born-digital

Dinsdag 1 december was de najaarsdag Born-digital: (hoe) bewaar je dat? , georganiseerd door Overleg (kunst)historische bibliotheken Nederland (OKBN) samen met SIMIN (Onderdeel Nederlandse Museumvereniging) georganiseerd.Steeds meer informatie en kunst ontstaat digitaal en zal nooit op papier verschijnen. Dit werpt allerlei nieuwe vragen op voor musea, (kunst)bibliotheken en erfgoedinstellingen. Dat heeft grote gevolgen voor beheer, behoud en toegankelijkheid nu en in de toekomst… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 3 December 2009 op 16.30 — Geen reacties

GBA en het DMS

Gemeenten zijn bronhouder van het GBA, BAG en WOZ. Met ingang van 1 januari 2010 moet bij elke gemeente de GBA als basisregistratie personen zijn ingevoerd, de BAG hoeft pas in 2011 te zijn gerealiseerd.Het GBA geeft het college van B & W de bevoegdheid nadere regels te stellen op grond van art. 64 lid 4 wet GBA. Op grond van art. 96 van het GBA moet in de GBA verordening m.b.t. de structurele binnengemeentelijke verstrekking de toegang en de verbanden met de andere… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 December 2009 op 16.00 — 1 commentaar

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden