Ik heb een vraag over de bewaartermijn van de Toets Herkomst.

Wat is de toets herkomst?

De Toets herkomst heeft betrekking op het controleren of de bodemkwaliteitskaart gebruikt kan worden als bewijsmiddel van een partij grond die binnen de gemeente vrijkomt. Met de toets wordt alleen gekeken naar de kwaliteit van vrijkomende partij grond (herkomstlocatie). Het toetsen of deze partij grond toegepast mag worden op een beoogde toepassingslocatie (binnen dan wel buiten de gemeente of regio), maakt geen onderdeel uit van deze procedure. Dit is geborgd via het landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit.

Welke bewaartermijn?

De betrokken afdeling geeft aan dat er geen formele geldingstermijn is vastgelegd voor een afgegeven Toets Herkomst. Ze zoeken daarom aansluiting bij de geldingsheidstermijn van regulier bodemonderzoek. Deze is in de Nota bodembeheer gesteld op 5 jaar. Het kan natuurlijk zijn dat er na 5 vijf jaar een nieuw bodemonderzoek moet worden uitgevoerd, maar deze rapporten zijn afgesteld op blijvend te bewaren.

Geldt dit dan ook voor de formulieren voor toets herkomst? Of kan daarvoor een kortere termijn worden aangehouden en bij welke categorie moet dan aangesloten worden. Het gaat om het antwoord op de vraag of de Bodemkwaliteitskaart wel/niet gebruikt kan worden als kwaliteitsbewijs van vrijkomende grond. 

Weergaven: 176

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Het lijkt mij dat ze beter kunnen aansluiten bij de bewaartermijn van melding toepassen bouwstoffen 11.1.4, V 50 jaar. Er zit namelijk wel een een aansprakelijkheidstermijn van 30 jaar aan verontreinigde grond

Antwoorden op discussie

RSS

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden