Het DSO biedt het digitale loket (Omgevingsloket) waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving.

Het digitaal stelsel vervangt bij de inwerkingtreding van de wet de bestaande toepassingen: Omgevingsloket online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl. Elke gemeente sluit hier op aan. Naast het DSO is er voor gemeenten een DSO Collectief Gemeentelijke voorzieningen (DSO-CG). Gemeente moeten tot slot ook een eigen Gemeentelijke voorziening organiseren (DSO-G).

De beoogde Samenwerkingsfunctionaliteit wordt niet gerealiseerd in DSO-LV maar wordt interbestuurlijk opgepakt voor ketenpartners (burgers en bedrijven maken gebruik van OW Loket voor vergunningsaanvragen en meldingen). Pas na 1 juli 2019 komt de samenwerkingsfunctionaliteit beschikbaar.

De DUTO scan op de archieffuncties moet nog uitgevoerd worden (link). Het stelsel bestaat namelijk niet uit één ICT-systeem. Het is een samenhangend geheel van afspraken, gebruikerstoepassingen, voorzieningen en registraties. Deze worden door verschillende organisaties ontwikkeld en beheerd.

Vraag: Deel je ervaringen op het gebied van archivering ! Laten we niet zoals bij het OLO en ruimtelijke plannen online destijds, weer achter de feiten aanlopen.

Weergaven: 1909

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Sinds enige tijd ben ik samen met een collega betrokken bij het DSO. Hiervoor is een projectstructuur opgericht met daaronder een aantal werkgroepen. In 1 daarvan is archivering een onderwerp. Nu ben ik mij meer aan het inlezen dan voorheen. Heb diverse websites zoals https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ en https://www.vngrealisatie.nl doorgespit net als alle interne informatie.

IN het PIKO (PRoject Interbestuurlijke Ketensamenwerking Omgevingswet) staan een aantal bouwstenen genoemd, 1 daarvan is de archivering. Zie :https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/praktijk/anders-werken/piko/#...

Ik kom daar verder nog geen informatie over tegen. Wie weet hier meer van?

Hoi Erik, interessante vraag. Daar ben ik vanuit mijn huidige rol bij een omgevingsdienst ook wel benieuwd naar. Ik heb zelf het idee dat er wel software wordt ontwikkeld met bijbehorende processchema's om de input naar een uniforme verwerking te regelen op een gezamenlijk platform, ook geen misselijke uitdaging, maar voor de vraag wie het beheer van die informatie doet voor/tijdens/na (en hoe) is het denk ik nog te vroeg. 
Vanuit een gemeenschappelijk regeling gezien begreep ik dat de Gemeenten die de uitvoeringstaak gemandateerd hebben zelf aan zet zijn om zorg te dragen voor dat deel van de informatie. Met deel bedoel ik dan het werkgebied. Kan je op dit moment geen documentatie bieden waaruit dit blijkt en hoe andere beheeraspecten ten uitvoer worden gebracht. 
Misschien gaat het zoals bij veel implementaties van zaaksystemen: "Oh wat handig dat iedereen die aan de zaak meewerkt ook direct een stukje archivering doet, oh wacht dat concept werkt niet in de praktijk, we moeten toch nog heel veel werk achteraf doen om het goed te krijgen, oh wacht we hebben net ons DIV team ontmanteld..." zoiets ;-)

In september 2019 mocht ik een sneak preview sessie bijwonen bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Ik deel jullie zorgen over het gebrek aan informatie over archivering, lijkt weer eender te lopen als destijds bij de wetten Wro en WABO. Het DSO wordt leeg opgeleverd, je moet het als gemeente zelf vullen. Dit viel me op:

  • Gelijk zoals nu beschikt de aanvrager over de eigen aanvraaginformatie. Waarom wordt die niet beschikbaar gesteld via mijn overheid? Ik denk dat dat moeilijk is,
  • DSO koppelt met lokaal Zaaksysteem, en Zaaksysteem met mijn overheid.
  • Geen vinkje voor auteursrecht, in 2016 is bedacht dat dit er wel zou komen om publicatie mogelijk te maken.
  • Via een landelijke voorziening wordt er gepubliceerd via KOOP.

Zie ook:

http://www.breednetwerk.nl/profiles/blogs/wet-elektronische-publica...

en deze: http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/extra-beheerskosten-door-ex...

  

@ Johannes, vanuit mijn eerdere rol als zaakbeheerder kijk ik naar het gevolg van de resultaat van een zaak.

Stel dat het resultaat is: Verleend, dan weten we dat we de zaak omgevingsvergunning eeuwig moeten bewaren. Mijn gedachte is dan om gelijk aan alle documenten een vlaggetje Eeuwig bewaren meegeven (via de metadata).

Zo stel ik mij voor om dit voor elk ander resultaat te regelen.

2 aandachtspunten die ik zo zie:

1: label per documentsoort de wel/niet openbaarheid zodat de mogelijkheid voor correcte inzage gelijk geregeld is.

2: Label per documentsoort ook dat de opschoning van de zaak na x-jaar kan plaatsvinden. Vaak zijn er bij de te bewaren zaak documenten beschikbaar die gedurende de warme fase nodig zijn, in de koude fase niet meer. Als je dit van te voren bepaalt kun je de label gelijk zetten of laten zetten.

We gaan deze gedachte uitwerken met daarbij een eenvoudige procesflow met werkinstructies daarnaast. Als ik daar verder mee ben wil ik die documenten graag delen.

Ik zie het zo voor me dat begin 2020 gekeken gaat worden om dit centraal (binnen een kleine regio? grotere regio? landelijk?) op te pakken zodat de DIV-ers met gezond boerenverstand hier in mee kunnen draaien. Alles afhankelijk van de mogelijkheid van beschikbare uren. Onze Div is nl ook al flink 'ontmanteld' ......

Dit bovenstaande is zomaar een stuk van de gedachten, er zal vast nog meer opduiken ;)

@ Yvonne, ik begreep dat beschikbaar stellen van de informatie naar MijnOverheid in de 1e fase nog geen verplichting is, in een latere fase wel. zie bijgaand plaatje.

Bijlagen:

Zie Hoofdstuk 6 van dit Kookboek

Bijlagen:

Dank, Erik!!!

Dank voor de stukken en extra inzichten Erik!
Dit kookboek leest als een IT hulpmiddel. Prima hoor dat moet er ook zijn, en ik ken niet alle beschikbare informatie, maar wordt toch wat bevestigd dat registratie plus beheer van informatie via tactisch en operationeel niveau nu enkel iets is voor na de implementatie en moet lopen via de huidige lijnen per stakeholder. 

Wat betreft een heuse zaakbeheerder ben ik deze rol nog niet eerder tegengekomen. Is dat standaard bij een gemeente? 

Erik van Hengel zei:

Zie Hoofdstuk 6 van dit Kookboek

Zaakbeheerder bedoel ik mee de functioneel applicatiebeheerder van het zaaksysteem. Wij hebben hier de invoering van een zaaksysteem handen en voeten gegeven, helaas zonder succes. Zal niet op de details daarvan ingaan, dat belast dit topic.

De gemeenten waar ik contact mee had hadden voor de gebruikte applicatie allemaal beheerders. Aantallen waren zeer afhankelijk van de grootte van de gemeente en de vooropgestelde ambitie.

En weer een nieuwe handreiking van Geonovum: https://docs.geostandaarden.nl/ro/def-hr-arp-20191008/ wat vinden jullie van al die handreikingen? Ik denk steeds meer, zeg maar hoe het moet met standaarden die je echt kunt archiveren. 

@Erik van Hengel

Heb je nog wat aan deze topic? http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/projectmap-werkmap-en-samen...

Erik van Hengel zei:

Sinds enige tijd ben ik samen met een collega betrokken bij het DSO. Hiervoor is een projectstructuur opgericht met daaronder een aantal werkgroepen. In 1 daarvan is archivering een onderwerp. Nu ben ik mij meer aan het inlezen dan voorheen. Heb diverse websites zoals https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ en https://www.vngrealisatie.nl doorgespit net als alle interne informatie.

IN het PIKO (PRoject Interbestuurlijke Ketensamenwerking Omgevingswet) staan een aantal bouwstenen genoemd, 1 daarvan is de archivering. Zie :https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/praktijk/anders-werken/piko/#...

Ik kom daar verder nog geen informatie over tegen. Wie weet hier meer van?

Antwoorden op discussie

RSS

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden