Het DSO biedt het digitale loket (Omgevingsloket) waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving.

Het digitaal stelsel vervangt bij de inwerkingtreding van de wet de bestaande toepassingen: Omgevingsloket online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl. Elke gemeente sluit hier op aan. Naast het DSO is er voor gemeenten een DSO Collectief Gemeentelijke voorzieningen (DSO-CG). Gemeente moeten tot slot ook een eigen Gemeentelijke voorziening organiseren (DSO-G).

De beoogde Samenwerkingsfunctionaliteit wordt niet gerealiseerd in DSO-LV maar wordt interbestuurlijk opgepakt voor ketenpartners (burgers en bedrijven maken gebruik van OW Loket voor vergunningsaanvragen en meldingen). Pas na 1 juli 2019 komt de samenwerkingsfunctionaliteit beschikbaar.

De DUTO scan op de archieffuncties moet nog uitgevoerd worden (link). Het stelsel bestaat namelijk niet uit één ICT-systeem. Het is een samenhangend geheel van afspraken, gebruikerstoepassingen, voorzieningen en registraties. Deze worden door verschillende organisaties ontwikkeld en beheerd.

Vraag: Deel je ervaringen op het gebied van archivering ! Laten we niet zoals bij het OLO en ruimtelijke plannen online destijds, weer achter de feiten aanlopen.

Weergaven: 342

Hierop reageren

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden