De gemeente Waalwijk werkt sinds begin dit jaar met het NHR. Wij werken sinds een paar jaar digitaal en zaaksgewijs, m.a.w. het archief begint steeds digitaler te worden. Nu lopen wij tegen het volgende probleem aan. Er zijn bedrijven die op één vestigingsnummer meerdere handelsnamen hebben. Na het importeren van de gegevens uit het NHR kunnen wij de handelsnaam niet meer kiezen. Het zaaksysteem neemt de 'primaire' handelsnaam van de vestiging over en kent de andere handelsnamen niet.

Stel, we hebben een brief gekregen van 'Handelsnaam B'. Deze brief is de start van een zaak. We hebben de gegevens van dit bedrijf uit het NHR opgehaald. Deze vestiging heeft drie handelsnamen: 'Handelsnaam A', 'Handelsnaam B' en Handelsnaam C'. Zowel de statutaire naam als de eerste handelsnaam in het NHR is 'Handelsnaam A'. Deze wordt overgenomen in het DMS (Corsa in ons geval). We kunnen niet kiezen om een andere handelsnaam in de zaak te registreren. Als we nu gaan zoeken naar 'Handelsnaam B', krijgen we geen resultaat.

Zijn er al meer organisaties die hier tegen aan lopen? Hoe hebben jullie het opgelost?

Weergaven: 740

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Dit antwoord ontving ik van Izaak Becu:

Eén rechtspersoon kan eigenaar zijn van meerdere handelsnamen. Ervan uitgaande dat
a. het vestigingsadres overeenkomt met de gegevens bij de Kamers van Koophandel.
b. die handelsnamen overeenkomen met de daarvoor geldende registraties (handelsnamen register).
 
Aan één handelsnaam kan een enkel product of reeks producten zijn gekoppeld. Bijvoorbeeld: Unilever is eigenaar van de handelsnaam Blue Band. Het gaat om margarine volgens een bepaald recept gemaakt; en aanverwante producten.
 
De handelsnaam en de ermee gekoppelde producten leveren een bepaalde hoeveelheid omzet. Die omzet vertegenwoordigt een zekere marktwaarde en kan worden verkocht. De winstneming per handelsnaam kan in het jaarverslag van de eigenaar worde vermeld.
 
Bij de Kamers van Koophandel zijn de jaarverslagen in te zien / op te vragen.
 
Rechtspersonen (ondernemingen) kunnen met een geconsolideerde jaarrekening werken.
Het gaat uiteindelijk op de rechtspersoon die de vennootschapsbelasting betaald. Bron: de Belastingdienst.

 

Let wel: de wettelijke basis voor de inning van gemeentelijke belastingen en de inning van vermogensbelasting (voor bedrijven) is een andere.

 

De inning van loonbelasting  en vermogensbelasting voor burgers als eigenaar van bedrijf is de zelfde wet.

Mijn reactie van vanmorgen kwam niet door...

Ik zou eerst de relatie tussen 'vestiging' en 'handelsnaam' checken in het datamodel van het NHR. Ik neem even aan dat dat een N:N relatie is (ik neem aan dat KvK niet checkt of een handelsnaam uniek is). Maar dat aannemende: je ontkomt er niet aan om de applicatieketen door te lopen vanaf de bron (bevraging NHR middels webservice?) tot aan Corsa. Zit daar nog iets tussen dat van invloed kan zijn (bv gegevensmagazijn)? Als Corsa rechtstreeks NHR bevraagt en áls die service voorziet in het 'teruggeven' van verschillende handelsnamen per vestiging, ligt voor de hand dat het aan Corsa ligt. Als Corsa uitgaat van een N:1 relatie tussen vestiging en handelsnaam, loopt het daar op stuk.

Dank voor de eerste reacties!

Ik weet waar de fout zit, ik heb dit ook bij KING gemeld. Zij zullen dit probleem bij de RGBZ 2.0 aanpakken.

Maar voordat dit is opgelost, hebben we nog steeds een probleem. We kunnen zaken niet terugvinden op de juiste handelsnaam. We hebben overwogen om in de NHR-NAW een regel t.a.v. toe te voegen en daar de juiste geadresseerde in te vermelden, maar deze wijziging zijn we kwijt zodra de gegevens vanuit de KvK worden vernieuwd. Handmatig een nieuw adres aanmaken is ook geen optie, omdat je dan de voordelen van de koppeling met het NHR mist (altijd de juiste officiële adresgegevens).

Ik ben benieuwd of iemand een andere werkbare oplossing voor dit probleem heeft gevonden.Stefan van den Deijssel zei:

Dank voor de eerste reacties!

Ik weet waar de fout zit, ik heb dit ook bij KING gemeld. Zij zullen dit probleem bij de RGBZ 2.0 aanpakken.


Stefan, kun je aangeven wat dan de fout is?

Zie hieronder de reactie van KING:

In RGBZ 1.0 is de BETROKKENE zijnde een VESTIGING niet uitgewerkt, wel VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE. Deze kent de attribuutsoort Handelsnaam waarvan de waarde slechts één keer kan voorkomen. Logischerwijs is dit de primaire handelsnaam van de vestiging. Andere handelsnamen van dezelfde vestiging maken dus geen deel uit van het RGBZ. In RGBZ 2.0 is dit verbeterd. Daarin is de groepattribuutsoort Handelsnamen opgenomen, oftewel alle handelsnamen. Maar dat lost m.i. het geschetste probleem niet op.

Als bijvoorbeeld een vestiging als initiator aan een zaak gerelateerd wordt, dan moet duidelijk zijn onder welke handelsnaam die vestiging die zaak aanhangig heeft gemaakt bij de gemeente. Dat is een kenmerk van de relatie tussen zaak en vestiging (als betrokkene). Want ergens moet je kunnen aangeven welke van de handelsnamen van een vestiging gebruikt wordt bij die specifieke zaak. We hebben dan m.i. bij die relatie (relatieklasse ROL) een extra attribuut nodig.

Ik stel het volgende voor te wijzigen in het RGBZ (2.0): 1) Toevoegen van de attribuutsoort 'Afwijkende handelsnaam' aan de relatieklasse ROL, naar analogie van 'Afwijkend correspondentieadres'.    2) De groepattribuutsoort Handelsnamen bij VESTIGNG zijnde BETROKKENE te vervangen door de attribuutsoort Handelsnaam, zijnde de primaire handelsnaam. Voor het RGBZ volstaat v.w.b. de vestiging de primaire handelsnaam. Eventuele andere handelsnamen die in specifieke zaken gebruikt worden, kunnen met het eerste voorstel verwerkt worden.

Er wordt dus gewerkt aan een oplossing.

Alleen heb ik daar op dit moment niets aan.

Dat klinkt mij als een aardige 'bok'. Blijkbaar heeft niemand er aan gedacht om NHR eens tegen RGBZ te houden.
Wat je acute issue betreft: ik denk dat je er niet aan ontkomt om een 'Corsa-specfieke' workaround te hanteren. Heeft de Corsa gebruikersgroep niet een site met discussiemogelijkheid? Of leg het anders BCT direct voor. Succes!

Er is een LinkedIn groep Corsa gebruikersgroep

Antwoorden op discussie

RSS

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden