Geldt bij overbrenging 10-jaren blok datum oudste of jongste stuk

De gemeente Bloemendaal heeft bestuursarchief periode 1999-2008. Wanneer komt dit bestand voor overbrenging in aanmerking? Vanaf 2020 of vanaf 2029?

Archiefinspecteurs blijken beide termijnen te hanteren.

Kan iemand mij de juiste overbrengingstermijn noemen of mij verwijzen waar deze termijnen expliciet staan genoemd? 

Weergaven: 275

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Dit helpt je niet :-)

Archiefwet 1995, artikel 12

De zorgdrager brengt de archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar over naar een archiefbewaarplaats.

Logisch en gebruikelijk is om eindjaar van het blok te hanteren (zolang we nog met blokken werken).

Dat is inderdaad verwarrend. Wat wel als uitgangspunt wordt genomen, zijn de termijnen van de 10-jarenblokken en geen 20-jaren blokken. Bij dat laatste is er nog meer interpretatie mogelijk. Zelf hanteer ik de rekkelijke termijn. 

In het Archiefbesluit artikel 9 lid 1 staat:

"De zorgdrager brengt de archiefbescheiden, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de wet in perioden over naar een archiefbewaarplaats, maar niet later dan tien jaar nadat die archiefbescheiden de leeftijd van twintig jaar hebben bereikt."

Dat is nog steeds voor interpretatie vatbaar, maar in de Nota van toelichting op het Archiefbesluit staat vervolgens:

"Dat betekent dus dat de archiefbescheiden waarvan de wet tot overbrenging verplicht ten hoogste 30 jaar
oud zijn op het moment van overbrenging."

Dus daarom denk ik dat je van het oudste stuk in het blok uit moet gaan (bij een 10-jarenblok).

Dank je Jack, we hebben nog twee 10-jaren blokken: 1999-2008 en 2009-2018. Zelf ben ik ook altijd uitgegaan van het laatste jaar. Dus blok 1999-2008 moet uiterlijk worden overgebracht in 2029.

jack karelse zei:

Dit helpt je niet :-)

Archiefwet 1995, artikel 12

De zorgdrager brengt de archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar over naar een archiefbewaarplaats.

Logisch en gebruikelijk is om eindjaar van het blok te hanteren (zolang we nog met blokken werken).

in beginsel moet het streven zijn om tijdig over te brengen. Caroline volgend voldoen jullie dus ook :-)

Antwoorden op discussie

RSS

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden