Er valt nog veel te verbeteren bij de aanbesteding of uitvoering van ICT-projecten bij de overheid. Terugkerende bottleneck: het opdrachtgever schap is niet goed (genoeg) ingevuld. Bestuurlijke realiteit en complexiteit zijn hier vaak debet aan. Robert Jansen-de Witte en Jan Gudde, respectievelijk opdrachtnemer en opdrachtgever van het Programma Aanbesteding ICT-werkomgeving Rijk (IWR) over goed opdrachtgever schap.

Dit is een quote uit een interview met Robert Jansen-de Witte en Jan Gudde in iBestuur.  Enkele andere punten:


 • Hiërarchische verhouding verstoort de gelijkwaardige relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
• De opdracht is niet helder geformuleerd en toegelicht.
• De opdrachtnemer begint terwijl probleem, doel en criteria onduidelijk zijn.
• Afspraken worden niet vastgelegd in een programma- of projectcontract.
• Verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is niet scherp, de governance is niet of onduidelijk beschreven.
• Opdrachtgever en opdrachtnemer spreken elkaar alleen bij de start en aan het einde van het traject, opdrachten wordt te vaak ‘over de schutting gegooid’.
• Er zijn geen afspraken gemaakt wanneer het traject succesvol is afgerond.

Gemeenten hebben sinds twee jaar GIBIT. Alle colleges van B. en W. hebben ingestemd met GIBIT. in de praktijk wordt een programma van eisen opgesteld met GIBIT als sluitstuk.

Leveranciers, die monopolie op bepaalde systemen hebben, leggen de archiveringseisen in GIBIT vaak naast zich neer.

Ik heb wel benieuwd  hoe na twee jaar gebruik, of GIBIT in de praktijk effectief  is. Leeft GIBIT nog?

Weergaven: 265

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

In 's-Hertogenbosch leeft GIBIT zeker! Op het gebied van archivering vind ik GIBIT een stap vooruit.

Waar in mijn ogen inderdaad nog winst te halen is, is de toepassing van GIBIT en de invulling van de eisen op het gebied van archivering tijdens aanbestedings- en implementatietrajecten. Tijdens iedere stap in een dergelijk traject moet je als informatiebeheer betrokken zijn. Daar kan het nog wel eens aan schorten.

Maar dat doet in mijn ogen niets af aan de eisen van het GIBIT zelf.

Je formuleert weer eens heel erg juist! De VNG archiefcommissie heeft zich met name voor ingezet dat in GIBIT de archivering is benoemd. ik was er destijds ook heel blij mee.   

Ik heb dit aandachtspunt ook aan Raymond Alexander doorgegeven, in zijn nieuwe rol kan hij wellicht het verschil maken bij onwillige leveranciers.

Zie ook: https://ibestuur.nl/praktijk/gemeenten-gezamenlijk-de-markt-op

Ik merk wel dat met de invoering van de AVG het toepassen van bewaartermijnen hoger op de agenda is gekomen en dat onder die druk leveranciers aan het bewegen zijn.

Dat geeft hoop, zeker bij personeelssystemen.

Op 12 maart wordt een opfriscursus GIBIT gegeven

https://www.vngrealisatie.nl/congres/programma/spoedcursus-gibit

GIBIT leeft zeker, Gemeente Amsterdam heeft GIBIT onderdeel gemaakt van de algemene inkoopvoorwaarden.

Echter, GIBIT is geen oplossing voor het probleem dat hierboven wordt geschetst: slecht opdrachtgeverschap en het niet voldoende scherp maken van de behoefte (probleempje, systeempje). Daar heb je weer andere instrumenten voor nodig. Anders zit je vervolgens met een prachtig ingerichte applicatie waar niemand mee werkt.

Het IFV schreef het document 'Veiligheidsregio ICT-kwaliteitsnormen; Behorende bij GIBIT 2016 (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT)'. Dit is een Addendum bij GIBIT, te gebruiken door Veiligheidsregio's bij aanbestedingen van IT-projecten.

Goed om te weten Jolanda, dank

Antwoorden op discussie

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden