Circulaire%2028-02-2020%20printen%20akten%20van%20de%20burgerlijke%...

In februari 2020 hebben gemeenten een circulaire ontvangen over de eisen van het printen van de akten van de Burgerlijke Stand, zie bovenstaande circulaire.

Deze eisen houden in dat de akten tenminste 100 jaar houdbaar en goed leesbaar moeten zijn (art.1 van de Regeling). De eisen gelden zowel voor de akten zelf als voor de dubbelen van de akten van de burgerlijke stand. Zij zijn opgenomen in de circulaire over automatisering van de burgerlijke stand van het ministerie van Justitie, van 11 december 1997 kenmerk nr. 668307/97/6.Om te voorkomen dat printers voor de vervaardiging van akten van de burgerlijke stand worden gebruikt, die niet voldoen aan de kwaliteitseisen, worden deze eisen opnieuw bekend gemaakt door middel van de bovenstaande circulaire.

Deze circulaire was geen overbodige luxe, eerder hebben vele gemeenten te maken gehad met inktschade/inktvraat van de registers van de Burgerlijke Stand. dat werd toen veroorzaakt door typelinten. We moeten met elkaar echt zien te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.

De eisen zijn helder, maar de vraag is of die ook worden gegarandeerd door de leverancier van de printers en hoe? Want er moet tevens worden voldaan aan de volgende randvoorwaarden:

a.er mag uitsluitend het bij de printer behorende afdrukmateriaal worden gebruikt;

b.de met de printer vervaardigde akten dienen in chemisch neutrale mappen -derhalve geen mappen die van plastic zijn gemaakt- te worden bewaard en

c.de printer dient overeenkomstig de geldende voorschriften te worden onderhouden.

Nu is het zo dat leveranciers zich veelal houden aan de door hun gebruikte ISO norm 11798. Die wordt ook gehanteerd als standaard binnen de huidige gemeentelijke Europese aanbestedingen.

Maar dat is geen COT en is  minder streng. Hier vind je de lijst van de leveranciers.</p>, die al een COT certificaat hebben.

Heb je ervaringen op dit gebied, deel ze.

 

Weergaven: 170

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

De lijst met gecertificeerde printers is op de site van COT te vinden met datum tot wanneer het certificaat loopt. De link is via de circulaire te vinden.

Het ei van Columbus, dank! Ik heb er gewoon overheen gelezen.


 
Jules Lauwerier zei:

De lijst met gecertificeerde printers is op de site van COT te vinden met datum tot wanneer het certificaat loopt. De link is via de circulaire te vinden.

Navraag leerde me dat er een discrepantie is tussen de Norm en de eisen van Justid.
Wirdt vervolgd, ik hoop nog een antwoord te krijgen.

Avond,

Mijn gemeente doet mee met de GT Print aanbesteding van VNG. Ik lees in het document: Specificatie van de Prestatie
GT Print bij eis 27 er wordt verwezen naar de COT-keuring.

Dat zit wel goed dan lijkt mij, toch?

Groet Jan-Jaap

Als eis 27 inderdaad over de specifieke toepassing bij de akten gaat, dan "lijkt het wel goed te zitten". Laten we wel oppassen dat niet elke printer in een overheidsgebouw aan deze eisen moet voldoen, want dan zijn we onnodig duur uit.

inderdaad lijkt:

  • Strategiedocument Aanbesteding GT Print hoofdstuk 3.3 kernassortiment, hier wordt alleen gesproken over de ISO norm/standaard 11798
  • Specificatie van de Prestatie GT Print v1.0 Archief Eis 27: voldoen aan ISO 11798 of vergelijkbaar Als vergelijkbaar wordt hier de COT keuring wel als eis gesteld (..in ieder geval een geslaagde COT keuring) zonder achterliggende redenering
  • Inventarisatieformulier GT Print versie 1.0 De scope van de overeenkomst is om A4/A3 kopieer-, print- en scanvoorzieningen voor de kantooromgeving, waaronder voor de balie, zie 3.4.2 kantoorlocaties

 

Conclusie, ook de VNG heeft in dit landelijke GT Project geen duidelijk standpunt ingenomen omtrent het verwerken van het printen van de akten van de burgerlijke stand, of althans heeft dit niet duidelijk verwoord binnen het strategiedocument.

https://www.vngrealisatie.nl/producten/gt-print

Antwoorden op discussie

RSS

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden