Gert Valk
  • Man
  • gemeente Oss
  • Nederland
Delen op Facebook Delen op Facebook Delen

De vrienden van Gert Valk

  • Roel Wagemakers
 

De pagina van Gert Valk

Recente activiteiten

Yvonne Welings heeft gereageerd op discussie bewaartermijn loonbelastingverklaringen van Gert Valk in de groep Waardering en Selectie
"@Gert, dat kan, moet je gewoon door het college een vervangingsbesluit nemen op grond van Archiefwet artikel 7, maar misschien heb je al zo'n besluit? Artikel 7 De zorgdrager is bevoegd archiefbescheiden te vervangen door reprodukties,…"
5 Jul
Gert Valk heeft gereageerd op discussie bewaartermijn loonbelastingverklaringen van Gert Valk in de groep Waardering en Selectie
"dank je Kees-Jan, ik had al zo'n vermoeden dat deze verklaringen inderdaad toch tot 10 jaar na einde dienstverband bewaard moeten blijven, maar de vraag was ook als wij het proces personeelsdossiers gedigitaliseerd hebben, wat bij ons…"
5 Jul
Kees-Jan Vermeulen heeft gereageerd op discussie bewaartermijn loonbelastingverklaringen van Gert Valk in de groep Waardering en Selectie
"Hallo Gert, dit maakt onderdeel uit van de aanstelling van een medewerker en valt dus onder V 10 jaar na einde dienstverband. Technische gezien hoeft deze maar 5 jaar na einde dienstverband bewaard te worden als een verplichting die de…"
5 Jul
Gert Valk heeft een discussie toegevoegd aan de groep Waardering en Selectie
Miniatuur

bewaartermijn loonbelastingverklaringen

ik zoek de bewaartermijn van loonbelastingverklaringen. In de diverse selectielijsten (1983-2005-2012) zie ik deze niet vermeld staan alleen wel werknemersverklaringen maar dat zijn denk ik andere verklaringen.Wel zie ik, als ik google op de woorden bewaartermijn loonbelastingverklaring dat deze verklaringen tot 5 jaar na einde dienstverband zouden moeten worden bewaard.Nu is het zo dat deze verklaringen zijn gescand en in het digitale personeelsdossier worden bewaard, dus naar mijn mening…See More
5 Jul
Gert Valk heeft gereageerd op discussie bewaartermijnen kabels en leidingen van Marjolein de Jong
"Bij de gemeente Oss hebben we hierover ook een discussie gehad met het BHIC, met name over de bewaartermijn van stukken inzake toestemming en/of vergunningverlening voor werkzaamheden verband houdende met de aanleg van kabels/leidingen.…"
6 Dec 2018
Gert Valk heeft gereageerd op blogbijdrage Geen titel van Tine van Nierop
"ik ben van mening dat de vernietigingsplicht c.q. opschoningsplicht nog steeds van toepassing is, zie artikel 3 Archiefwet. Dit geldt ook voor digitale archieven ook al menen sommigen dat dit niet zou hoeven omdat het niet zoveel uitmaakt of je wat…"
18 Mei 2018
Gert Valk heeft gereageerd op blogbijdrage Geen titel van Tine van Nierop
"2.1. Wettelijk kader voor de selectie van overheidsarchieven Ingevolge artikel 3 van de Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276) dient de overheid haar archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Onder…"
18 Mei 2018
Gert Valk heeft gereageerd op discussie AVG en Archiefwet: personeelsdossiers van Yvonne Welings
"Er staat in de tekst "Helemaal fout volgens Paapst, de richtlijn is na half jaar vernietigen na in dienst treding" moet dit niet zijn : een half jaar na uit dienst treding? Ik ben het overigens niet eens met deze stelling: wel zou je…"
8 Dec 2017
Gert Valk heeft zijn/haar profiel bijgewerkt
2 Mei 2017
Gert Valk heeft gereageerd op discussie Automatische incassokaarten van Bert Hendriksen
"Bij de gemeente Oss hebben we iets soortgelijks: nl. doorlopende ondertekende machtigingskaartjes voor afschrijving van gemeentelijke heffingen. Deze machtigingen lopen totdat ze worden ingetrokken, en dat kan na 30, 40 of zelfs wel 50 jaar…"
11 Nov 2016
Gert Valk heeft gereageerd op discussie Democratisch bewaren van videotulen ? van Yvonne Welings
"Sinds oktober 2010 worden de notulen van de gemeenteraad als videotulen opgemaakt door het buro Company Webcast, en het buro Archiefweb zorgt voor de archivering van de website waar de notulen op zijn te raadplegen. E.e.a. werkt tot tevredenheid."
1 Nov 2016
Gert Valk heeft gereageerd op discussie Personeelsdossiers en gevaarlijke stoffen van Yvonne Welings
"sorry dat ik dit nu pas lees maar ik vind dit wel een interessante discussie, temeer de vraag van welke personeelsleden je dan de personeelsdossiers langer zou moeten bewaren? ik denk bijvoorbeeld aan brandweerpersoneel, dit personeel kan in de loop…"
17 Mei 2016
Gert Valk heeft gereageerd op discussie Gemeente Utrecht saneert DIV-team van Yvonne Welings
"interessant artikel. Met name de conclusie dat de gemeente Utrecht goedkoper zou zijn uit geweest als de betrokken medewerkers tijdig waren bijgeschoold, spreekt boekdelen! Ook het feit dat het vertrek van deze werknemers toch een gat sloeg in de…"
29 Mrt 2016
Gert Valk heeft gereageerd op discussie wvo-vergunningen vervallen door inwerkingtreding Waterwet? van Gert Valk in de groep Waardering en Selectie
"o.k. Erik, dank je, goed om te weten. Het gaat bij ons om 10 archiefdozen , maar daar zit dus ook de handhavingscorrespondentie in die volgens mij op vvv zou kunnen worden gezet. Dan zou je alleen de wvo-vergunningen kunnen bewaren, ik…"
29 Jan 2016
Erik van Hengel heeft gereageerd op discussie wvo-vergunningen vervallen door inwerkingtreding Waterwet? van Gert Valk in de groep Waardering en Selectie
"Heb net het waterschap Scheldestromen gebeld en die bewaren alle wvo-vergunningen voor altijd. Historische raadpleging, bewijsplicht en de relatief kleine hoeveelheid zijn daar de redenen voor. Kan ook een optie zijn als je maar praat over…"
29 Jan 2016
Erik van Hengel heeft gereageerd op discussie wvo-vergunningen vervallen door inwerkingtreding Waterwet? van Gert Valk in de groep Waardering en Selectie
"Ben ook benieuwd naar dit antwoord."
29 Jan 2016

Profielgegevens

About me
werkzaam sinds september 1989 als nazorgmedewerker documentaire informatievoorziening bij de dienst Gemeentebedrijven afdeling Servicecentrum, team Documentaire Informatievoorziening & Financiële Administratie

Prikbord

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

  • Nog geen reacties!
 
 
 

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden