In het archief van de gemeente Oss hebben we nog diverse gebruiksvergunningen zitten over de periode 1994-2008, naar mijn mening zijn deze vervallen, maar dat kan ik nergens met zekerheid nagaan. Zijn deze niet allemaal vervallen met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012? Wie kan mij hierover meer duidelijkheid geven?

Weergaven: 399

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Wij hebben ook een dergelijke serie die nu staat afgesteld op vernietigen na vervallen. Uit navraag bleek dat zolang de functie van het gebouw passend is voor het gebruik op de vergunning, de vergunning in stand blijft, ook al is er inmiddels een andere gebruiker. 

Toevallig hebben wij het hier deze maand ook over gehad. Bij ons was er de discussie of een gebruiksvergunning een BAG-document was of niet. We hebben navraag gedaan bij VHIC. VHIC geeft aan:

voor zover we hebben kunnen nagaan is een gebruiksvergunning geen brondocument voor de BAG. Het wijzigt namelijk niet de status van een object in de BAG (er wordt geen object gecreëerd/gewijzigd of verwijderd). Het valt wel onder de omgevingsvergunning, maar daarmee is er geen verplichting tot permanente bewaring en daarom verwijzen we naar 11.1. Dat was overigens in de vorige selectielijsten ook niet zo. Bij een aantal gemeenten worden gebruiksvergunningen wel bewaard, maar meestal is de reden omdat men de historische informatie van het gebruik van de panden wil bewaren. Dit gebeurt echter op basis van paragraaf 1.3 van de Selectielijst en is een uitzondering.

Onze BAG-beheerder geeft vanuit haar expertise aan:

Een gebruiksvergunning kan een BAG- brondocument zijn, maar dat is niet in alle gevallen zo. Een gebruiksvergunning kan ervoor zorgen dat het gebruiksdoel aangepast mag worden hierdoor. Dan is het een brondocument dat altijd bewaard moet worden.

Men is het dus niet met elkaar eens!

Om op de opmerking van Anja Tanke te reageren: de term vernietigen na vervallen is een lastige term want hoelang moet je dan deze gebruiksvergunningen bewaren? In ieder geval tot deze vervangen is door een andere gebruiksvergunning voor het betreffende pand, maar dat lijkt me toch niet de taak van de afdeling DIV om van elke gebruiksvergunning te controleren of deze is vervangen door een andere.

En wat de opmerking van Wouter Verdaas betreft: mijn vraag is hoelang dienen deze gebruiksvergunningen dan te worden bewaard als deze in categorie 11.1 zouden vallen? Ik ben zelf nog steeds van mening dat alle tot 2012 verleende gebruiksvergunningen zijn vervallen met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 maar zag graag een (wettelijke) onderbouwing hiervan.

@Gert: Helaas kan ik je hier niet verder mee helpen. Deze wettelijke onderbouwing ken ik helaas niet.

Het SIO van mijnorganisatie heeft recent besloten dat de gebruiksvergunningen blijvend worden bewaard en daarmee af te wijken van de selectielijst.

Is een "oude" gebruiksvergunning bij wetswijzigingen niet overgegaan naar een gebruiksmelding? Zie hierover:

https://brandveiliggebouw.nu/vragen/item/wat-is-de-status-van-mijn-...

Antwoorden op discussie

RSS

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden