Op dit forum veel inhoudelijke vragen, maar de haalbaarheid van de nieuwe Omgevingswet is daar niet bij aan de orde. Toch is het misschien goed om hier ook andere geluiden te laten horen, nu - door de coronacrisis (sic!) - de staatssecretaris de invoeringsdatum heeft uitgesteld. In het papieren tijdschrift Argus (jrg 4, nummer 77 van 28 april jl., p.10) een kritisch artikel van Willem de Bruijn met als titel: Uitstel Omgevingswet hopelijk afstel. En als laatste regel de uitsmijter: "De Omgevingswet is een product van een ideologie waarvan het feilen door de coronacrisis eens te meer is aangetoond." Mijn vraag: is de invoering van de Omgevingswet een haalbare zaak gezien kosten en baten op het lokale niveau? Zijn de inspanningen om te standaardiseren en daarna te implementeren niet te hoog, nu we nog moeite hebben de archivering van milieu- en omgevingsdossiers op orde te krijgen?

Weergaven: 56

Berichten in deze discussie

Het is eerder ter sprake gebracht voordat het uitstel kwam op 1 april. Het zou wel een strop zijn, vele gemeenten

hebben al speciale applicaties en software aangeschaft en wat denk je van al die uren. En dan in een tijd waar de financiën toch al onzeker zijn. We horen ook niets meer van de Wet open overheid, dat is de andere grote vraag.

Zou ik moeten wedden, dan zou ik eerder gokken op de Omgevingswet dan de Woo.

Bedoel je dat je eerder de Omgevingswet ziet doorgaan dan de WOO? Vanuit het informatieperspectief zou ik toch de voorkeur geven aan een ruimhartige invoering van de WOO! 

En ten aanzien van de Omgevingswet: is er niet een spreekwoord dat zegt Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? Ik vermoed dat er nog wel enige discussie gaat volgen, want hoewel de argumenten om tot een Omgevingswet te komen heel valide zijn, baren de implicaties mij gewoonweg zorgen.

Stel nu dat de luchtvervuiling in Zuid-Oost Brabant inderdaad tot gevolg heeft gehad dat Covid-19 daar zoveel slachtoffers heeft gemaakt, denken we dan echt dat deze Omgevingswet er aan gaat bijdragen dat dergelijke pandemieën niet of minder makkelijk ontstaan? Ik heb daar stevige twijfels bij, ook al gezien het gemak waarmee bijvoorbeeld het Brabantse CDA zijn partners inruilt voor de klimaatsceptici van het FvD.  Yvonne Welings zei:

Het is eerder ter sprake gebracht voordat het uitstel kwam op 1 april. Het zou wel een strop zijn, vele gemeenten

hebben al speciale applicaties en software aangeschaft en wat denk je van al die uren. En dan in een tijd waar de financiën toch al onzeker zijn. We horen ook niets meer van de Wet open overheid, dat is de andere grote vraag.

Zou ik moeten wedden, dan zou ik eerder gokken op de Omgevingswet dan de Woo.

Dat is niet aan mij.

Hoewel ik de redenatie al niet erg steekhoudend vind, wil ik op de uiteindelijke vraag ingaan: kosten en baten op lokaal niveau zijn tot nu toe in de discussies geen issue. Zie o.a. https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/proces-tot-nieuwe-datum-inwerkin...

Bij de Woo spelen de extra kosten wel degelijk een rol.

Bij de WOO is inderdaad de verplichting van het register met lale documenten vooral vanwege de kosten al van tafel... Hier ging het om uitstel/afstel van de Omgevingswet. Kosten zijn daar geen punt van discussie.

RSS

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden