Net als veel andere gemeenten heeft onze gemeente een meldpunt ingericht voor medewerkers om een signaal van ondermijnende criminaliteit te melden. Het gaat om de mogelijkheid een melding te kunnen doen bij een "niet pluis" gevoel.
Deze meldingen komen binnen via een webformuler en worden daarna (anoniem)behandeld door onze beveiligingsmedewerkers. Het kan leiden tot het zelf uitvoeren van toezicht, of ze worden besproken met ketenpartners (politie, jusititie, sociale recherche, etc.).
De meldingen willen we opnemen in ons zaaksysteem/DMS voor verdere behandeling. Heeft iemand een idee welk zaaktype hiervoor gebruikt kan worden? Bestaat er eigenlijk wel een zaaktype voor? Met eigen speurwerk hebben we deze nog niet gevonden, behalve enkele zaaktypen voor toezicht en handhaving uitvoeren en meldingen (openbare ruimte, overlast en milieuklachten) behandelen. Deze lijken mij echter niet van toepassing, omdat ondermijnende criminaliteit over andere en verschillende situaties kan gaan. Ook de uitkomst van het behandelen van een melding kan variëren. Ik ben benieuwd naar ideeën hierover.
Alvast bedankt voor jullie meedenken en suggesties.

Weergaven: 535

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Ik ben benieuwd naar jullie argumenten waarom deze meldingen niet onder toezicht en handhaving zouden vallen. Mijn eerste ingeving is namelijk toezicht en handhaving.

Dag Stefan,

Dank je wel voor je reactie.

Bij het beoordelen baseer we ons op de toelichting bij het proces zoals die in het DSP staat. Een handhavingsverzoek wordt door een burger of bedrijf gedaan bij situaties die mogelijk in strijd is met wet- en regelgeving, waarop de gemeente handhavend optreedt als dat nodig blijkt.

De 'niet pluis'-meldingen komen van collega's. Het is vooraf niet duidelijk of en wie er toeziet en handhavend gaat optreden. Het kan ook zijn dat er contact gezocht wordt met een ander bevoegd gezag, zoals de politie.

Het feit dat de trigger dus intern is en wij niet noodzakelijk zelf toezien en handhaven, maakt dat wij twijfelen over dit zaaktype.

Dag Eelco,

Ik denk dat het niet uitmaakt of de trigger intern of extern is, een omgevingsvergunning kan ook aangevraagd worden door je eigen organisatie. In principe is dat ook intern.

Het gaat er volgens mij om dat een melding (intern of extern) het proces van toezicht en handhaving start. Tijdens de behandeling van het proces kan blijken dat er een ander bevoegd gezag hierover gaat. Dan wordt het dossier doorgestuurd en kan het proces worden afgesloten bij jouw organisatie.

Eelco,

Je hebt het over een interne trigger, dan kan je toch het proces handhaving door gemeente gebruiken?

In de toelichting op het proces staat dit: Wanneer de gemeente tijdens het uitvoeren van toezicht een overtreding constateert (Interne trigger), zal zij overgaan tot de handhavingsprocedure.

Zelf handhaven zie ik als actief handhaven en in contact treden met een ander bevoegd orgaan zodat zij kunnen handhaven zie ik als passief handhaven door de gemeente. Of je zet het werkproces daarna over naar het werkproces: Handhaving door derden

Deze meldingen komen binnen via een webformulier en worden daarna (anoniem)behandeld.

De trigger is dan toch niet intern maar extern?

Groeten

Gerard

 


 

Beste Gerard en Stefan,

Bedankt voor jullie aanvullende reacties.

Ik kan jullie redenering volgen en kom dan uit op het zaaktype handhavingsverzoek. (Gerard, ik neem aan dat jij ook dat zaaktype bedoelt, als je het hebt over het proces handhaving door gemeente?

Dat zaaktype kan na behandeling afgesloten worden met het resultaat ingewilligd (ook bij het inschakelen van bijv. de politie als bevoegd gezag) of afgewezen. De melding wordt dan dus afgehandeld volgens het proces Verzoeken behandelen uit de selectielijst. (Ik baseer me dan op de i-navigator.)

Wat me nog bezig houdt is het feit er of als vervolg op de melding (het handhavingsverzoek) een aparte zaak voor de feitelijke handhaving nodig is. De selectielijst kent immers ook het proces Toezien en handhaven met resultaten voor handhaving uitgevoerd. Hoe zien jullie dat in relatie tot de melding?

Eelco,

In de i-navigator kennen we 3 handhavingsprocessen: Handhaving door derden (Wanneer een ander overheidsorgaan constateert dat de gemeente zich niet aan wet- en regelgeving houdt), Handhaving door gemeente (Wanneer de gemeente tijdens het uitvoeren van toezicht een overtreding constateert, zal zij overgaan tot de handhavingsprocedure.) en de handhavingsverzoeken. Ik bedoel inderdaad de handhavingsverzoeken.

Bij ons wordt er vanuit de zaak handhavingsverzoek gewerkt en niet vanuit een aparte zaak

Groeten

Gerard

Over data en ondermijning zag ik dit nieuws voorbij komen: https://www.bndestem.nl/etten-leur/nieuw-wapen-politie-dit-is-slech...

benieuwd hoe een dergelijke kaart wel of niet gearchiveerd wordt, meldingen zouden wsl. Van  toegevoegde waarde zijn. 

Antwoorden op discussie

RSS

© 2023   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden