Doordat web 2.0 (en zelfs web 3.0 al) upcomming zijn, moeten wij als Div'ers ons ook gaan afvragen hoe wij de website eventueel gaan archiveren.

Veel gemeenten hebben hierop nog geen beleid op ontwikkeld. Wel zijn er al een aantal gemeenten die de website archiveren mbv archiefweb. Hierbij wordt de site dagelijks gearchiveerd en is deze toegankelijke voor de burger.

 

Redenen voor websitearchivering kunnen in het kort zijn:

- Conform de WOB moet een overheidsorganisatie inzicht kunnen geven in wat ze gepubliceerd heeft op internet;

-Burgers kunnen rechten ontlenen aan de informatie die gepubliceerd is op de website;

-Volgens de archiefwegt 1995 kan een website, of eigenlijk de objecten op zo'n site, in aanmerking komen voor archiefbescheiden;

-Websites bieden als culturele uiting een essentiële neerslag van de tijdgeest;

-Websites spelen een belangrijke rol in het verantwoordingsproces en leveren bewijskracht over wat en wanneer is gepubliceerd;

-Voorkomen dat informatie verloren gaat;

-De snelheid waarmee informatie op een website verandert.

 

Maar veel gemeenten hebben geen beleid ontwikkeld mbt websitearchivering, laat staan selectie en vernietiging. Ook de meeste gemeenten die via archieweb hun website archiveren, hebben hierop geen beleid ontwikkeld.

 

Naar mijn mening is het belangrijk dat de website uiteindelijk gearchiveerd gaat worden en tegelijk toegankelijk is. Dit ivm de cultuurhistorische waarde. Archiefweb is hiervoor een handige tool. Zij bieden de gemeente een jaarlijks overzicht van alle dagen waarop de website is gearchiveerd, dmveen harde schijf met software. Hierdoor kan de gemeente na 20 jaren het archief overdragen, maar is dat wel nodig als via archiefweb de website van 20 jaren ook nog steeds toegankelijk is?

 

Hoe is jullie visie op websitearchivering en wat is hier nou belangrijk bij?

Weergaven: 1622

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Bij mijn weten is er in mijn organisatie nog nooit een conflict (lees: rechtszaak) geweest, waarbij er gediscussieerd werd over of iets wel of niet op de website heeft gestaan. Moeten we dan een hoop tijd en geld steken in de archivering van de website?

 

Ja goed, voor het cultuur-historisch belang kan websitearchivering wellicht van belang zijn. Maar ik lig niet wakker van het cultuur-historisch belang, waarmee ik ongetwijfeld wederom de toorn van Yvonne over mij afroep. *zet zijn helm op* :-D

 

Het heeft in ieder geval niet míjn hoogste prioriteit.

 

@ Marco: ik snap wat je bedoelt, voor jou primeert de ondersteunende functie van de DIV (overigens een naam die bij ons in Vlaanderen niet gebruikt wordt). Maar als overheidsinstelling kan/mag  je het cultureel-historisch belang niet aan de kant schuiven, omdat je de geldende wetgeving moet respecteren. Daarnaast wordt in mijzelf dan de historicus wakker ;-). Ik zie mijn taak als DIV-er dus tweeledig: enerzijds de werking en efficiëntie van mijn organisatie verbeteren, maar toch ook het (toekomstig) historisch-cultureel patrimonium vrijwaren.


In ieder geval zal ik binnenkort voor de uitdaging staan een beleid voor het archiveren van websites binnen mijn organisatie te ontwikkelen en concreet uit te voeren. Op dit moment staan wij nog nergens en ik weet op dit ogenblik nog niet hoe we dit concreet gaan aanpakken. Ik moet zeggen dat Archiefweb mij wel interesseert. Weet iemand of deze mensen ook in het buitenland actief zijn of beperken ze zich enkel tot Nederland?

@Glenn Ja, als gemeentelijke organisatie mogen wij niet zo maar het cultureel-historisch belang aan de kant schuiven! Helemaal mee eens! Maar ik vind deze taak meer bij het Stadsarchief (indien aanwezig) toebehoren. Ik wil best meedenken hoor, maar laat (de medewerker van) de Archivaris de kar maar trekken.

 

En laat de Archivaris dan ook gelijk de "acquisitie" van andere websites meenemen! Er zijn vast nog andere websites die kenmerkend zijn voor het tijdsbeeld van de lokale samenleving. Denk aan de websites van de schouwburg, de carnavalsvereniging (Brabant, hè!), politieke verenigingen, prominente inwoners, et cetera!.

 

Zoek als Archivaris een oplossing voor het duurzaam archiveren van websites en ga het gesprek aan met de eigenaars van de websites - of dat nu van de gemeente is of van de heemkundekring - om af te spreken dat je hun website acquiseert... acquideert... acquisiteert... acqui... leegtrekt. :-)

 

Dit levert m.i. een breed inzetbare oplossing op.

@Marco, Je schijnt nogal bang voor mij te zijn, maar inderdaad ik heb zeker cultuur-historisch belang. Maar misschien als je wat ouder bent en de roots uit Limburg lokken, komt dat bij jou ook nog wel. Wacht maar af...

Helaas is het zo dat websites van particulieren evenals de archieven en collecties tot het moment van overbrenging niet onder de Archiefwet vallen. En dan komt de hamvraag wie betaalt het, dan komen we inderdaad op het schemergebied van wat behoort wel en wat behoort niet tot het culturele erfgoed. Het wordt misschien meegenomen in de nieuwe archiefvisie van OCW, maar als er geen pot geld meekomt voor gemeenten, vrees ik het ergste....

Misschien gaat de cloud zelf de oplossing genereren ?

Marco Klerks zei:

@Glenn Ja, als gemeentelijke organisatie mogen wij niet zo maar het cultureel-historisch belang aan de kant schuiven! Helemaal mee eens! Maar ik vind deze taak meer bij het Stadsarchief (indien aanwezig) toebehoren. Ik wil best meedenken hoor, maar laat (de medewerker van) de Archivaris de kar maar trekken.

 

En laat de Archivaris dan ook gelijk de "acquisitie" van andere websites meenemen! Er zijn vast nog andere websites die kenmerkend zijn voor het tijdsbeeld van de lokale samenleving. Denk aan de websites van de schouwburg, de carnavalsvereniging (Brabant, hè!), politieke verenigingen, prominente inwoners, et cetera!.

 

Zoek als Archivaris een oplossing voor het duurzaam archiveren van websites en ga het gesprek aan met de eigenaars van de websites - of dat nu van de gemeente is of van de heemkundekring - om af te spreken dat je hun website acquiseert... acquideert... acquisiteert... acqui... leegtrekt. :-)

 

Dit levert m.i. een breed inzetbare oplossing op.

Nou, ik weet dat je afkeurig bent van een wij/zij-houding tussen DIV en Archief en dan is mijn houding wel een kooltje op het vuur. ;-)

 

En ik vind cultuur-historie wel belangrijk! Maar ik vind schone straten e.d. ook belangrijk. Of goed onderwijs. Bij al die dingen speelt DIV wel een (indirecte) rol, maar het is niet hun eindverantwoordelijkheid. Zo vind ik ook dat cultuur-historie een eindverantwoordelijkheid is van het Archief.

 

Glenn voelt het goed aan dat bij mij "de ondersteunende functie van de DIV" primeert; het ondersteunen van de werkprocessen en het kunnen afleggen van verantwoording en bewijsvoering.

Yvonne Welings zei:

@Marco, Je schijnt nogal bang voor mij te zijn...

De gemeente Rotterdam is bezig met het opzetten van een E-depot. Hierbij worden meerdere websites gearchiveerd. Ik denk dat wanneer de visie zich richt op cultuurhistorisch belang, dat de gemeente (lees DIV), zal moeten inventarsieren welke sites nog meer hier onder vallen. Zal de gemeente dan niet een E-depot moeten oprichten?

 

Ik denk dat websitearchivering wel belangrijk gaat worden. Als gemeentesites straks meer aan e-participatie gaat doen en er platforms komen waarop burgers input kunnen geven aan de gemeente, dan kan dat input zijn voor beleidsvorming. Maw, dat zal dan gearchiveerd moeten worden. Misschien is (de) website(archivering) momenteel nog niet van groot belang voor de werkprocessen, maar dit zal het in de toekomst wel worden.

 

Ik vind dat we al wel een standpunt kunnen innemen en een visie als gemeente hierop kunnen formuleren. De vraag is echter wat leidend is: cultuurhistorisch of omdat je het voor je werkprocessen gaat gebruiken. Indien het cultuur historisch is, dan zul je meer sites moeten archiveren.

Marco, ik kan je nu helemaal volgen. Ik denk trouwens dat de verwarring komt omdat ik de discussie iets te veel vanuit mijn eigen functie en - Vlaamse - context heb opgevat. Kort en eenvoudig gezegd: de DIV en het Archief lopen bij ons in elkaar over en zijn vaak verenigd in één persoon/dienst (naar de Franse benadering van "archief"). Mijn functietitel is zelfs "archivaris", maar in de praktijk ben ik zowel de verantwoordelijke voor wat bij jullie DIV als Archief zou zijn. Vandaar dat ik mijn gedachten ineens begon door te trekken naar de cultuur-historische waarde. De Vlaamse situatie is hier natuurlijk wat vereenvoudigd geschetst, maar die discussie zou ons - denk ik - te ver van het onderwerp doen afdelen. 

 

@ allen: vandaar mijn vraag of Archiefweb.eu ook in het buitenland (België dus) actief is. 

Zie voor eerdere discussie over websitearchivering op deze link.

Archiefweb is slechts een tijdelijke oplossing en websitearchivering is niet alleen van belang vanwege cultuur-historische belangen. Sinds 1 januari is er een wettelijke verplichting !!!

Ik vind het erg zwaar om van een visie te spreken. Het wordt gewoon geëist door de archiefinspectie. Als je in staat bent om op basis van een kalender per dag de website te reconstrueren is het prima. Deze functionaliteit is gewoon 'te koop'.

Er zijn binnen registratie wereld vele tools om stukken te archiveren, Centric is daar een heel bekend voorbeeld van. Om nu te streven naar eenmalige opslag op een eenduidige manier zou er eerder gestreefd moeten worden naar een DMS die ook voor websites een archieftool kan vormen. Een goede manier is om de viewer te installeren van de website. Via deze viewer behoeft men ook niet te converteren maar kan men de website emuleren naar DMS en via de viewer ontsluiten.

  

Ik ben het hier op zich wel mee eens.  Echter, een DMS is totaal niet geschikt om complete websites te archiveren. 

Je moet in staat zijn om via een kalenderfunctie de website te kunnen 'bezoeken' op een gekozen dag.

Je kunt natuurlijk aan de archivering wel eisen stellen, zoals authentieke opslag e.d.

Willem zei:

Er zijn binnen registratie wereld vele tools om stukken te archiveren, Centric is daar een heel bekend voorbeeld van. Om nu te streven naar eenmalige opslag op een eenduidige manier zou er eerder gestreefd moeten worden naar een DMS die ook voor websites een archieftool kan vormen. Een goede manier is om de viewer te installeren van de website. Via deze viewer behoeft men ook niet te converteren maar kan men de website emuleren naar DMS en via de viewer ontsluiten.

 

Het verslag over een bijeenkomst over websitearchivering afgelopen donderdag 18 april vind je op deze link.

Eenvoudig is het niet, quote van Bentse Steffensen (DIV Bergen op Zoom):

Ik heb een vage opdracht om webarchivering op te starten, maar ik kan nergens concrete handvatten vinden en heb dus de neiging om het voorlopig maar in de ijskast te zetten. Begrijpen jullie dat?’

Waarop Ingmar Koch (archiefinspecteur) en Maurice van den Dobbelsteen (NA) eenstemmig antwoordden: ‘Officieel mogen we dat niet begrijpen.’

Antwoorden op discussie

RSS

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden