Ik heb een vraag namens gemeente Peel en Maas: Wat dient er bewaard te blijven van Verkiezingen? Volgens I-Navigator is het zaaktype 'organiseren verkiezingen' te bewaren met uitzondering van onderstaande toelichting uit de Selectielijst:

'Vernietigen na 3 maanden: de verzegelde pakketten van de stembureaus met de te laat ontvangen en onvoldoende gefrankeerde retourenveloppen, niet op correcte wijze verzonden stembiljetten en briefstembewijzen, geldige of onbruikbaar gemaakte stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen, geldige, ongeldig verklaarde, onbruikbaar gemaakte en niet gebruikte stembiljetten en de stembiljetten met een blanco stem, de processen-verbaal van de stembureaus en de besluiten tot nieuwe opneming van stembiljetten van het centraal stembureau'.

Wat blijft er nog over wat te bewaren is als ook de processen-verbaal vernietigd worden? Voor het benoemen van stembureauleden en aanwijzen stemlokalen hanteren we aparte zaaktypen.

Weergaven: 276

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Ik heb je vraag uitgezet. in verband met de verplichte publicatie van verkiezingsuitslagen lijkt me het volgende ook voor je van belang:

Handreiking voor het publiceren van diverse bestanden in het kader van de verkiezingsuitslag

Na vaststelling van de verkiezingsuitslag op gemeenteniveau, moeten gemeenten diverse documenten en bestanden publiceren op de gemeentelijke website. Bijvoorbeeld de processen-verbaal van de stembureaus en verslagen van waarnemers. Deze handreiking beschrijft de werkwijze voor de publicatie van deze documenten en bestanden.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/03/09/handre...

ik meen dat de uitslag van het hoofdstembureau (proces-verbaal) in ieder geval bewaard dient te blijven , alsmede de aanwijzing van stembureau's. Je zou ook de processen-verbaal van de andere stembureau's kunnen bewaren al is dit niet verplicht.

Processen-verbaal van de stembureaus moeten na 3 maanden vernietigd worden volgens de selectielijst. Het proces-verbaal van het hoofdstembureau zal inderdaad bewaard moeten blijven. In de Selectielijst 1996 stond vermeld dat "Proces-verbaal op basis van de Kieswet, artikel O3, ter vaststelling van de uitslag van de verkiezing, de rangschikking en de toekenning van plaatsen voor de gemeenteraad" te bewaren is. Ik ga er van uit dat dit niet veranderd is.

Ter afsluiting: ik heb dit ook voorgelegd aan de i-Navigator helpdesk.

In release 36 worden de resultaattypen bij werkproces B0018 Verkiezing uitgebreid:

'Afgehandeld met hoofdstembureau binnen gemeente', waardering B

'Afgehandeld zonder hoofdstembureau binnen gemeente', waardering V 3 maanden

Antwoorden op discussie

RSS

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden