Het DSO biedt het digitale loket (Omgevingsloket) waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving.

Het digitaal stelsel vervangt bij de inwerkingtreding van de wet de bestaande toepassingen: Omgevingsloket online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl. Elke gemeente sluit hier op aan. Naast het DSO is er voor gemeenten een DSO Collectief Gemeentelijke voorzieningen (DSO-CG). Gemeente moeten tot slot ook een eigen Gemeentelijke voorziening organiseren (DSO-G).

De beoogde Samenwerkingsfunctionaliteit wordt niet gerealiseerd in DSO-LV maar wordt interbestuurlijk opgepakt voor ketenpartners (burgers en bedrijven maken gebruik van OW Loket voor vergunningsaanvragen en meldingen). Pas na 1 juli 2019 komt de samenwerkingsfunctionaliteit beschikbaar.

De DUTO scan op de archieffuncties moet nog uitgevoerd worden (link). Het stelsel bestaat namelijk niet uit één ICT-systeem. Het is een samenhangend geheel van afspraken, gebruikerstoepassingen, voorzieningen en registraties. Deze worden door verschillende organisaties ontwikkeld en beheerd.

Vraag: Deel je ervaringen op het gebied van archivering ! Laten we niet zoals bij het OLO en ruimtelijke plannen online destijds, weer achter de feiten aanlopen.

Weergaven: 1881

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Merci, ik kijk er naar.

Het is een parallelle werkelijkheid.

Yvonne Welings zei:

 wat vinden jullie van al die handreikingen?

Vanmiddag was de bijeenkomst van de VNG archiefcommissie. Onderwerp was archivering nieuwe omgevingswet en dan vooral de bestemmingsplannen. Gemeenten staan voor de onmogelijkheid sinds de wet WRO bestemmingsplannen te archiveren om te kunnen voldoen aan zowel de wet WRO als Archiefwet. Wordt opgepakt, maar wat verwachtingen betreft gemeenten maken geen wetten dat gebeurt op een ander niveau. Toch spreek ik de hoop uit dat we het punt in ieder geval wel duidelijk hebben gemaakt. 

Namens Provero wordt in maart 2020 een kennisbijeenkomst georganiseerd over archivering van ruimtelijke plannen, zowel bestemmingsplannen als het Omgevingsplan. Zie https://www.provero.nl/evenement/provero-themabijeenkomst-voorjaar-...

Geonovum en Regionale archiefdienst Leiden spreken over digitale bestemmingsplannen.

Voor het vraagstuk archiveren van Omgevingsplan-data is nog niet veel bekend.

@Yvonne wat is in de VNG archiefcommisie gezegd over archiveren van Omgevingsplan-besluiten? Ik ben benieuwd.

En kan dat ook toegelicht worden tijdens de kennisbijeenkomst in maart 2020?

Ewald, bedankt voor je reactie. Ik heb je link direct doorgestuurd aan de twee leden van de VNG-Archiefcommissie, waarvan het onderwerp archiveren in hun pakket zit. Ik heb al min of meer geduid wat besproken is. Gemeenten weten wel wat de verplichtingen zijn, maar niet hoe ze eraan moeten voldoen zoals het archiveren van ruimtelijke plannen.  Het bestandsformaat is verplicht  in de wet Wro, maar valt niet te archiveren. Veel gemeenten besluiten op dit moment bijvoorbeeld Rn zone aan te schaffen dan weet je dat je de bestemmingplannen nog wellicht 10 jaar leesbaar houdt. Dit probleem moet op een hoger niveau bij de wetgever worden aangekaart. Gemeenten kunnen alleen maar uitvoeren. 

Nu is het zo dat: Gemeenten zijn nu op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro 2008) straks de Omgevingswet verplicht op ruimtelijke plannen op te stellen en te publiceren. Het digitale bestemmingsplan geldt als het juridisch authentieke bestemmingsplan (2010). Het Ruimtelijk plan wordt in een samenhangende set geautoriseerde bronbestanden vastgelegd. De digitale verbeelding is de verbeelding in een interactieve raadpleegomgeving. Het Ruimtelijk plan bestaat uit de bronbestanden plus de raadpleegomgeving. Plannen worden verplicht gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl(beheerd door Kadaster). De landelijke voorziening is daarmee het portaal voor bestemmingsplannen, echter zonder archieffunctie.

p>

Vanaf 2021 moet gepubliceerd worden via de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar
stellen (LVBB). In verband met het DSO wordt www.ruimtelijkeplannen.nl in 2021 afgesloten. Voor de archivering is het volgende van belang. De Ruimtelijkeplannen.nl en de daarbij behorende databases cq planfolder historie blijven – zoals het er nu naar uitziet - in ieder geval tot eind 2024 operationeel.

Een andere uitdaging die ik je mee wil geven is de archivering rondom de BIM: http://www.breednetwerk.nl/m/discussion?id=2537796%3ATopic%3A137331

Geef je nog de juiste gegevens door van de bijeenkomst?

Hallo,  details over een bijeenkomst over archiveren en overbrengen van digitale ruimtelijke plannen is bekend.

Sprekers zijn o. a. geonovum,  Erfgoed Leiden,  Nationaal archief en Kadaster.

Zie https://www.provero.nl/evenement/provero-themabijeenkomst-voorjaar-...

Hallo,  actuele info over de gratis informatiebijeenkomst is te lezen op https://www.provero.nl/evenement/provero-themabijeenkomst-online/#1...

Deze bijeenkomst gaat over archiveren van imro bestemmingsplannen en overdragen van gezag naar e-depots en archiefeisen vanaf Omgevingswet.

Sprekers zijn o. a. Archiefdienst Erfgoed Leiden,  Nationaal archief en Kadaster en Streekarchief Utrecht.

Wellicht interessant om online bij te wonen volgende week

https://www.provero.nl/evenement/provero-themabijeenkomst-online/#1...

Na enige tijd stilte omtrent dit onderwerp ben ik benieuwd of jullie meer info hebben? of is eht bij jullie ook door Corona naar achteren geschoven?.

Zelf heb ik recent aan de VNG-realisatie een vraag gesteld en treed binnenkort in overleg met de leverancier van ons DMS.

Erik, ik denk dat het meer te maken heeft met het feit dat er steeds meer gespeculeerd wordt dat de omgevingswet niet doorgaat. De Eerste Kamer ligt op ramkoers. 

Maar... ook de perikelen voor die gemeenten die met Squit in zee zijn gegaan en halverwege vorig jaar hebben gehoord dat die niet wordt door ontwikkeld en Visma met een ander systeem op de markt komt. Halverwege vorig jaar kwam dit bericht. Ik zit door de lockdown ook wat communicatie in lock down, ik ken de actuele stand van zaken niet. Die gemeenten waren niet amused om het zo maar uit te drukken. 

Tot de zomer onzekerheid invoering Omgevingswet: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/tot-de-zo...

Antwoorden op discussie

RSS

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden