Bij steeds meer overheden worden nieuwe datavisies vastgesteld. Op de P:rovinciale Statenagenda  Noord-Brabant van 8 mei 2020 staat de  Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025 op het program. Het mag ook best wat kosten, aan Provinciale Staten wordt een bedrag gevraagd voor de inrichting van het CIO voor 4,83 miljoen en ICT-systemen voor 4,67 miljoen.

“Waardengedreven digitaal transformeren” is de titel van de visie.

Nu is de provincie Noord-Brabant niet de enige die veel investeert in datagedreven werken. Wat mij opvalt is dat de medewerkers van informatievoorziening niet betrokken worden bij de visie maar ook niet bij het beheer van de data. Het wordt toch vaak als een andere tak van  sport beschouwd. Ook die data moeten beheerd en vernietigd worden. Het kan een andere tak van sport zijn, maar wie neemt die taak dan op zich?

4606251Visiedatagedreven.pdf

Weergaven: 187

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Binnen mijn organisatie probeer ik hierbij ook aan te haken. Mijn insteek is dan de vraag: "hoe zorgen we ervoor dat deze data duurzaam beschikbaar en toegankelijk is, binnen de organisatie en buiten de organisatie?" Uiteraard met inachtneming van privacy-wetgeving, maar ik probeer ook aan te haken bij de Open Data beweging. Ik zie mijn toegevoegde waarde in binnen dat vraagstuk door de focus op de lange termijn.

Best ingewikkeld vraagstuk ook omdat we niet weten waar die data staan en hoe ze worden beheerd en hoe die algoritmes moeten worden gearchiveerd. Tijdens de webinar data en algoritmes afgelopen vrijdag zag ik deze twee links nog voorbij komen, vond ze best bruikbaar, misschien jij ook?

https://algoritme.nha.app/

en deze

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/08/tk-...

De omgevingswet gaat ook inzetten op gegevensmanagement.

Het is ook een organisatorisch vraagstuk, ga je beheer decentraal beleggen of niet. Wat me opvalt en dat was ook de reden om deze blog te posten, dat DIV medewerkers vaak helemaal niet betrokken worden bij dit vraagstuk. Wordt vaak als een aparte tak van sport gezien.

De interessante vraag is dan natuurlijk: waarom worden die DIV-medewerkers helemaal niet betrokken en waarom wordt het vaak als aparte tak van sport gezien? Ik ben benieuwd hoe jullie dat zien.
 
Yvonne Welings zei:

(...) Wat me opvalt en dat was ook de reden om deze blog te posten, dat DIV medewerkers vaak helemaal niet betrokken worden bij dit vraagstuk. Wordt vaak als een aparte tak van sport gezien.

Mijn observatie is dat DIV-medewerkers niet beschouwd worden als materiedeskundigen op het gebied van gegevensmanagement en dat het beheer van de data en algoritmes binnen en buiten de organisatie vaak geen aandachtspunt is, ook niet in de keteninformatie. Die zijn organisatorisch ook vaak gescheiden en opereren ook los van elkaar. Wanneer je bijvoorbeeld naar de nieuwe Omgevingswet kijkt om die verder in te richten, ook in Zaaksystemen, is dat niet echt praktisch.

Goede vraag. Ik denk dat verschillende factoren een rol spelen:

- Archivering wordt vaak geassocieerd met documenten. Dat georganiseerd krijgen is voor veel organisaties al een hele uitdaging. 

- Vaak wordt überhaupt niet gedacht dat gegevens gearchiveerd moeten worden. Als archivering niet aan de orde is, is het ook niet nodig om dit te organiseren. En is het dus ook niet nodig om mensen met verstand van archivering bij het beheer te betrekken [voor de goede orde: ik persoonlijk vind dat dit wel georganiseerd moet worden]

Het archiveren van data vergt ook vanuit 'het vak' een andere benadering. Ik spreek daarom liever van duurzaam toegankelijk/beschikbaar houden en stellen. Concepten, zoals overbrenging, dienen heroverwogen te worden. Dat betekent niet dat de archivaris uit beeld moet verdwijnen, maar wel dat concepten en werkwijzen een andere inhoud dienen te krijgen. 

Rens zei:

De interessante vraag is dan natuurlijk: waarom worden die DIV-medewerkers helemaal niet betrokken en waarom wordt het vaak als aparte tak van sport gezien? Ik ben benieuwd hoe jullie dat zien.
 
Yvonne Welings zei:

(...) Wat me opvalt en dat was ook de reden om deze blog te posten, dat DIV medewerkers vaak helemaal niet betrokken worden bij dit vraagstuk. Wordt vaak als een aparte tak van sport gezien.

Veel informatiebeleidsstukken komen vaker uit de pen van ICT of informatiemanagement. Mijn indruk is vaak dat bij deze visies de nadruk ligt op de technische mogelijkheden en randvoorwaarden. Hierbij wordt meer naar data gekeken, dan naar bestanden. Beheer wordt soms enkel afgedaan door een verwijzing naar de Archiefverordening etc.

Het zit misschien nog niet genoeg in het "dna" van DIV om actief de andere partijen te benaderen. Misschien wordt DIV soms nog beschouwd als die collega, die van die lastige vragen stelt over vernietiging en beheer van bestanden en data.

Ik heb zelf gemerkt dat samenwerken met de CISO nieuwe inzichten geeft en dat we elkaar aanvullen. Kijkt DIV naar de cultuurhistorische waarde van documenten, dan vult de CISO dit aan door te kijken naar de datagevoeligheid. De AVG en selectielijst zijn instrumenten, die samen ingezet kunnen worden voor een visie op beheer van data en bestanden.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden