Opnieuw de Archiefwet in De Tweede Kamer en de Eerste !!!

Donderdag 1 maart was het weer spannend in de Tweede Kamer, de voorgenomen veranderingen  in de Archiefwet 1995 werden er besproken. Dat zal nog vaker gebeuren want de wet zal op grond van de archiefvisie worden gemoderniseerd in ‘tranches’. Dat zou in nauwe samenwerking gebeuren met andere bestuurslagen ??????

Er is nogal in mijn optiek overtrokken gedoe over het feit dat provincies gaan meebetalen. Gisteren meldde de NRC nog dat de provincie Limburg vijf miljoen euro gaat uittrekken, geen guldens, voor het behoud van de volkscultuur. Je zou  iedereen een PVV in het provinciebestuur wensen, een partij zich hard maakt voor lokaal erfgoed.

Als je het verslag van afgelopen donderdag leest vallen mij meer relevantere zaken op dan de bijdrage van vijf miljoen. Net zoals gemeenten en waterschappen zijn provincies na vier jaar in principe vrij om buiten de Regionaal Historische Centra in de provinciehoofdplaats om, te gaan en te staan waar ze willen. Voor degenen die archiefbewaarplaatsen willen bouwen is daar zeker nog een business model voor te ontwikkelen. Daarbij wordt het aanstellen van een provinciale archivaris niet verplicht, dat geldt helaas ook al voor de collega’s bij gemeenten en waterschappen.  Uiteraard heeft het aanstellen van een dergelijke functionaris meerwaarde, maar toch wordt het niet verplicht.

Bovendien wat zijn nu provinciegrenzen, voor de informatiezoekende burger is dat geheel niet relevant zegt het CDA. Er moet een zoekfunctie komen voor heel Nederland en wieiswie is daar een goed voorbeeld van. Wat is er toch met google gebeurd, is dat geen goed alternatief voor het zoeken? Alleen een pleidooi voor standaardisering lijkt mij onvoldoende.

De ARA krijgt het voor zeggen wat openbaarheid betreft van alle overgebrachte archieven van de rijksoverheid, voorheen mochten de plaatselijke rijksarchivarissen dit zelf beslissen.

Een wat cryptisch uitlating deed het CDA, die willen versnellen van archivering, een contradictio in terminis ? Nee ze bedoelden een versnelde overbrenging en openbaarmaking van archieven naar de archiefbewaarplaatsen. Misschien iets voor de nieuwe tranche ?

Tegelijkertijd werd de vergelijking getrokken met sisyfusarbeid, wat motiverend om zo het archiefwerk te duiden. Je krijgt direct zin om aan het werk te gaan.

En dan het nieuwe archieftoezicht, totaal geen verzwakking aldus leden van de Tweede Kamer, provincies worden ertoe in staat geacht.

Terechte zorgen worden er gemaakt over informatiebeveiliging en het toegankelijk houden van digitale informatie.  Wat publieksvoorzieningen en dienstverlening betreft wordt de branche zelf in staat geacht hier normen voor te ontwikkelen.

Wordt vervolgd komende jaren en wil je verdere lezen zie deze link voor het volledige verslag.

Het voorstel is op 22 maart 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zie deze link. 

Weergaven: 352

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Glenn Maes op 29 Mei 2012 op 20.01

Ook in Vlaanderen zijn we er nog niet met ons Archiefdecreet. Bij ons is ook een deel van het archiefdecreet vernietigd door het Grondwettelijk Hof, wegens bevoegdheidsproblemen met de federale overheid i.v.m. lokale en provinciale archieven. Voor meer informatie kan je terecht op deze pagina van het Departement Bestuurszaken van de Vlaamse Overheid. 

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden