Geachte collega's,

Sinds de invoering van de nieuwe selectielijst worstelen wij met de vraag onder welk procestype het indienen van een zienswijze door een burger of bedrijf bij de gemeente valt.

Het andere geval, nl. het indienen van een zienswijze door de gemeente is wel terug te vinden onder procestype 21.

De I-navigator geeft ons ook geen duidelijkheid.

Iemand tips?

Weergaven: 95

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Het behandelen van een zienswijze is m.i. geen op zichzelf staand proces, maar hoort altijd bij het proces waarin het voorgenomen besluit is genomen waarop de zienswijze betrekking heeft. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een vergunningsproces ("toestemming verlenen").

Ik zou ze eerder als deelzaken of gerelateerde zaken zien.

Als het zienswijzen zijn op een nieuw besluit met algemene strekking, bijvoorbeeld een bestemmingsplan c.q. omgevingsplan, dan komen er vaak meerdere zienswijzen van meerdere personen. Door de zienswijzen als aparte zaken te behandelen kan de behandelaar beter bewaken welke zienswijzen er binnen zijn, waar al op geantwoord is en welke overige correspondentie rondom een zienswijze heeft plaatsgevonden.

Als het zienswijzen zijn op een beschikking, zoals een omgevingsvergunning, dan komen deze vaak van niet van de aanvrager, maar van een derde belanghebbende, bijvoorbeeld een buurman. Je hebt dan dus te maken met een andere "klant" of "initiator" en je wilt ervoor waken dat ook deze persoon goed geholpen wordt.

Op termijn zul je aan willen sluiten op MijnOverheid - Lopende Zaken. Je wilt dan geautomatiseerd aan de burger laten zien dat haar zienswijze is ontvangen en hoe het zit met de behandeling daarvan. Mogelijk willen jullie later de burger inzage willen geven in het eigen dossier via een PIP (Persoonlijke Internet Pagina). Je wilt dan alleen toegang geven tot de correspondentie van de zienswijze en niet van de hoofdzaak. Zeker niet wanneer daar persoonsgebonden informatie van anderen in staat (bijv. alle zienswijzen).

Antwoorden op discussie

RSS

© 2017   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden