Wpg-audit

Als werkgevers van boa’s zijn gemeenten volgens de Wet politiegegevens (WPG) verplicht om iedere 4 jaar een externe audit te laten uitvoeren en de resultaten te delen in een Wpg-auditrapport met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP herinnert gemeenten graag aan de deadline van 31 december 2022. 

Het is belangrijk dat gemeenten hier tijdig mee beginnen, omdat het tot 6 maanden kan duren om een externe audit te laten uitvoeren. De Ap laat weten dat zij nog maar van weinig boa-werkgevers de verplichte Wpg-audit hebben ontvangen. Het AP benadrukt daarbij het belang van het tijdig uitvoeren, rapporteren en toezenden van de audit.

Lees verder op de VNG-site

Meer dan alleen informatiebeveiliging

Hoewel de tekst alleen lijkt te duiden op informatiebeveiliging, is het ook van belang dat persoonsgegevens tijdig worden verwijderd/ vernietigd uit systemen. Wpg kent een eigen regime bewaartermijnen en uitwisseling gegevens, zie ook bijgevoegd handboek. 

Praktijkhandboek_Wpg.pdf

Vraag: wie is betrokken bij vernietiging van deze gegevens en wil ervaringen delen? 

Weergaven: 220

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Zie bijgaand een informatieblad over de WPG in relatie tot de Archiefwet en bewaartermijnen. Dit informatieblad is gemaakt door Archiefinspectie Nijmegen.

Er spelen voor het informatiebeheer meerdere acties:

- opslag in een gecontroleerde (archief)omgving

- identificeren van de artikel 8-gegevens (meerdere processen!)

- instellen van de bewaartermijnen en de de toegang tot WPG-artikel 8 gegevens.

- het instellen van triggers om na 1 jaar, 5 jaar en 10 jaar de raadpleging verder te beperken.  

Bijlagen:

Bedankt Wilma. Zouden de gegevens ook beheerd kunnen worden in relatie tot de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)? Zie factsheet: 

15.035 PO Factsheet Wbmgp new.indd (overheid.nl)

Dit wordt vastgelegd in de huisvestingsverordening van de gemeente. In deze huisvestingsverordening geeft de gemeenteraad ook aan naar welke gedragingen in geval van een onderzoek op basis van politiegegevens mag worden gekeken. Hiervoor geldt een limitatieve lijst van gedragingen die is vastgelegd in artikel 10a van de Wbmgp. Het kan bijvoorbeeld gaan om geluidshinder, vervuiling, openbare dronkenschap, beledigingen en intimidatie,
gewelddadigheden, bedreiging, vernieling, vandalisme, maar ook om radicaliserende en extremistische gedragingen.
Bij het verlenen van een huisvestingsvergunning op basis van politiegegevens is het mogelijk om voorschriften aan de vergunning te verbinden in de vorm van een gedragsaanwijzing. Dat is een verbod of gebod om iets na te laten of iets te doen, zoals een verbod om ‘s avonds meerdere bezoekers in de woning te ontvangen of een gebod om sociaal-maatschappelijke hulp te zoeken.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden