Wat is BIM ?

Op donderdag 30 januari 2019 vond bij de gemeente 's-Hertogenbosch een studiemiddag plaats over BIM in de nieuwe Omgevingswet. BIM wordt vaak geassocieerd met 3D geometrische bouwwerkmodellen, waaraan ook niet geometrische informatie is gekoppeld. BIM is meer, het igaat niet alleen uitwisseling van 3D modellen, maar ook om de uitwisseling van data. BIM kent verschillende levels:

  • Level 0 Document georiënteerd (tekeningen, teksten);
  • Level 1 Object georiënteerd (modellen objecten);
  • Level 2 samengevoegd (modellen objecten, gemeenschappelijke bibliotheken);
  • Level 3 Geïntegreerd, levenscyclus (geïntegreerde interoperabele data).

 

Met name in het burgerparticipatie deel van de nieuwe Omgevingswet gaan BIM modellen een belangrijke rol spelen. In de nieuwe Omgevingswet is de afhandelingstermijn verkort tot 8 weken. Feitelijk moet bij de aanvraag alle gegevens al bekend zijn. Wat ook verandert, is dat de kwaliteitsborging meer naar de bouwsector zelf wordt verschoven. Enkele wat grotere gemeenten zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werken al met 3D aanvragen. Vaak wordt een 3D model dan plat geslagen naar 2D en vervolgens weer omgezet tot 3D, met informatieverlies tot gevolg. Daarnaast is geconstateerd dat niet alle architectenbureaus met BIM werken.

Op de studiemiddag is de routeplanner BIM gepresenteerd.

 

Archiveringsvraagstuk

De organisatie was in handen van VNG realisatie. De gemeentesecretaris Irma Woestenberg hield een inspirerend pleidooi voor Common Ground. BIM is nog geen onderwerp voor Common Ground, het is niet opgenomen in de GGU. BIM kent het bestandsformaat IFC, wellicht zou XML beter zijn. Dat moet nader onderzocht worden.

Dat geldt ook voor de archivering en de borging in de ketens (omgevingsdiensten, veiligheidsregio's). Bij een van de gemeenten werd in 2012 de BIM modellen nog op een usb stick naar het archief gebracht, maar de medewerkers vastgoed stelde dat ze nu een systeem hadden. Of die gegevens uit de usb sticks verwerkt zijn, werd niet duidelijk.

Op dat gebied van archivering bood de studiemiddag geen toegevoegde informatie en het is de vraag of VNG realisatie dit op gaat pakken. 10 jaar na de introductie van de WRO staan bij vrijwel alle gemeenten de bestemmingsplannen op netwerkschijven.

Wat ook lastig is, is dat de huidige Archiefwet geen ondersteuning biedt. Archivering by design blijft op deze manier wishful thinking.

Link naar de routeplanner BIM.

Link naar routeplannerBIM.pdf en kenniskaartenBIM.pdf

Weergaven: 825

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Het project Duurzaam hergebruik van ruimtelijke data is van start gegaan met een DUTO-scan. Het project wordt gefinancierd door een toekenning uit het innovatiebudget Digitale Overheid.
Burgers en ondernemers kunnen bouwaanvragen en ruimtelijke plannen digitaal indienen. Steeds vaker kan dat in met bouwinformatiemodellen (BIM). Eenduidige landelijke criteria moeten zorgen dat deze modellen op lange termijn voor de hele gemeenschap bruikbaar blijven. Die criteria moeten laagdrempelig toetsbaar zijn. Het kost de gemeente Amsterdam 6 miljoen per jaar om de technische staat van haar bruggen actueel gedocumenteerd te houden. Dit projectvoorstel voorziet daarmee ook in het besparen van maatschappelijke kosten door onnodig informatieverlies.

Initiatiefnemers zijn: gemeente Amsterdam (regie), Waterlands Archief, Stadsarchief Amsterdam, Technische Universiteit Eindhoven, RWTH Aachen University, Universiteit van Amsterdam, Waternet, Picturae, Bvolve en GOBAR.

collega Theo Kremer (Amsterdam) heeft er enkele artikelen over geschreven. In elk geval op Vindinformatiemanagement.nl en via LinkedIn (al in 2016). Mooi dat er nu bredere belangstelling voor is. Nodige praktische informatie is ook te vinden op zijn website over BIM bouwenmetinformatie.wordpress.com

Antwoorden op discussie

RSS

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden