Afgelopen dagen kwam er wat berichtgeving over de stand van zaken van de Wet open overheid. Berichtgeving die wij als redactie jullie niet willen onthouden. 

Ten eerste werd bekend dat de behandeling van het wetsvoorstel in Tweede Kamer, dat aanvankelijk in december 2020 zou plaatsvinden, op dinsdag 12 januari 2021 15:45 uur plaats gaat vinden. Het betreft hier de tweede termijn, de link naar de sprekerslijst en alle documenten vind je hier

Niet alleen wordt de Wet open overheid als opvolger van de Wob beschouwd. De verwachting is dat de Woo de werking van de Archiefwet gaat versterken op het gebied van het orde krijgen van de informatiehuishouding van overheden. Geen overbodige luxe zoals we in de Toeslagenaffaire hebben gezien. Naast bepalen hierover is de gedachte dat door het verplicht openbaar maken van de categorieën van documenten, deze ook vindbaar moeten zijn en blijven.

So far so good, zou je denken ware het niet dat de VNG, IPO en Unie van Waterschappen en Binnenlands Bestuur op hun websites melden dat ze aan de Minister van BZK een brief hebben gestuurd met de volgende inhoud:

Over het wetsvoorstel Wet open overheid hebben wij als koepels aangegeven dat wij er vanuit gaan dat de middelen voor dit wetsvoorstel voor de Tweede Kamerverkiezing van maart geregeld zijn. De implementatie en de uitvoering van het wetsvoorstel Wet open overheid brengen namelijk hoge kosten met zich mee voor de medeoverheden en zonder compensatie van die hoge kosten is het onmogelijk om de wet goed en voortvarend te implementeren en uit te voeren. Wij vragen u dan ook om een volledige compensatie van de kosten conform het gedeelde kostenbeeld1 te verstrekken. Graag ontvangen wij vóór de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet open overheid in de Tweede Kamer een schriftelijke reactie over hoe u de medeoverheden gaat compenseren.

De koepels zijn in 2019 met uw ministerie een gezamenlijk beeld van de kosten overeengekomen:
- gemeenten: € 164 miljoen waarvan structureel € 42,1 mln. per jaar en incidenteel € 121,9 mln.
- provincies: structureel € 5,4 mln. per jaar en incidenteel € 7,9 mln.
- waterschappen: structureel € 3,6 mln. per jaar en incidenteel € 6,6 mln.
Verder zijn er principe-afspraken over bedragen voor implementatiesteun (voor gemeenten € 3 miljoen, voor provincies € 938.000, voor waterschappen € 375.000).

Laten we hopen dat deze brief leidt tot een bevredigende oplossing voor alle partijen. Er zijn al zo veel gemeenten bezig met de voorbereiding van de Wet open overheid. 

Weergaven: 493

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

D66 en GroenLinks willen dat er strenger wordt toegezien op de informatiehuishouding en openbaarheid van de overheid. De partijen scherpen daarom hun wetsvoorstel aan dat de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) moet vervangen. Ze doen dat naar aanleiding van het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire dat een speciale Kamercommissie eind vorig jaar publiceerde.

Adviescollege

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de Wet Open Overheid van de twee partijen. Die wet moet ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen transparanter maken en overheidsinformatie toegankelijker maken. D66 en GroenLinks willen in hun wet een stapje verder gaan en voegen een adviescollege toe. Journalisten en bijvoorbeeld wetenschappers die ontevreden zijn over de afhandeling van een verzoek om informatie, kunnen een klacht indienen bij het college.

Landelijk platform
Overheden of overheidsinstanties die na een beroep op de wet informatie openbaar moeten maken, moeten dit ook publiceren op één landelijk platform. Zo kunnen journalisten en burgers makkelijker zoeken naar informatie. Ook dit landelijke platform wordt toegevoegd aan de wet.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/d66...

we zullen zien. Vanaf lang geleden vind ik de Woo een heel sympathiek stuk wetgeving voor ons vakgebied en voor een open transparante overheid. Naast de letter is er de geest van de wet. Ik ben wel wat bezorgd dat er van de geest van de wet -waarom doen en willen we dit als overheid?- te weinig overblijft. Dan blijft de letter staan. Te veel overheden gaan kiezen voor de minimale invulling waardoor er feitelijk heel weinig van terechtkomt. Iedere stap vooruit is er eentje, dat wel. 

Geldt deze steun ook voor Veiligheidsregio's?

Volgens mij wel, alleen niet voor woningcoöperaties. Die zijn uitgezonderd. In deze ledenbrief van de VNG lees je precies welke categorieën het betreft, PLOOI wordt verplicht voor alle overheidsorganisaties, dat is ook recent bekend geworden.

Ik wil nog best een keer langs komen om de Woo nader toe te lichten.

https://vng.nl/sites/default/files/brieven/2019/20190313_ledenbrief...

Antwoorden op discussie

RSS

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden