Wat is de Blauwe Knop ?

We kennen al het fenomeen Berichtenbox, de digitale versie van de analoge brief. Sinds kort wordt er veel gepraat over de Blauwe Knop. Het is een werkwijze om de burger meer regie te geven over de eigen gegevens. De Blauwe Knop is een generiek herkenbare knop beschikbaar in ‘mijn-omgevingen’ van uitvoeringsorganisaties DUO, CAK en UWV en op websites van enkele gemeenten. De maakt het mogelijk voor burgers om hun persoonlijke data te downloaden van overheidswebsites en deze op termijn ook te gebruiken. Bij gemeenten lopen pilots over schuldhulpverlening. De burger kan zijn/haar verzoek om inzage in eigen gegevens via de Blauwe Knop verzilveren. Met de Blauwe Knop is voor de burger duidelijk welke gegevens bekend zijn bij welke organisatie berust. De ontwikkeling van de Blauwe Knop staat nog in de kinderschoenen maar zal met name in het Sociale Domein een belangrijk instrument gaat worden.

  • Aanpassing Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS): voor een effectievere schuldhulpverlening en vroegsignalering. Deze wet biedt een wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling in de schuldhulpverlening.
  • Wet vereenvoudiging BeslagVrije Voet (vBVV): voor een effectievere en socialere incasso door een eenduidige berekening van de beslagvrije voet.
  • Maatregel Verbreding Beslagregister (VBR): voor inzicht in openstaande schulden, voor deurwaarders en overheidsorganisaties. Plus de instelling van een coördinerend deurwaarder.
  • Wetsvoorstel gemeentelijk Adviesrecht bij Schuldenbewindzaken: voor een zwaarwegender stem van gemeenten bij de beslissing van de rechter om iemand onder schuldenbewind te stellen.

Waarom de Blauwe Knop?

- In de klantreis die is uitgevoerd op het intakeproces van schuldhulpverlening, is geconstateerd dat met name dips op het moment dat de burger, die al in financiële problemen zit, zijn financiële gegevens moet verzamelen.

- In het kader van de AVG heeft de burger recht op inzicht in zijn gegevens.

- Uitvoeringsorganisaties en gemeenten hebben behoefte en zijn bereid gegevens uit te wisselen ten behoeve van betere dienstverlening.

Archivering

Via de Blauwe knop kan een gemeente informatie verstrekken aan de burger. De burger kan in de MijnOmgeving van de gemeente een gewaarmerkt PDF-document, xml-document of (in de toekomst) JSON-bestand downloaden en naar eigen inzicht verder gebruiken.

Gemeenten moeten de informatie archiveren / loggen. Het staat gemeenten vrij om zelf te bepalen hoe ze dat doen. Het meest eenvoudig lijkt het om de pdf te archiveren. De basiseis is dat alles reproduceerbaar is (dit kan ook bv. door een xml-bestand samen met het brondocument te archiveren).

Heb je suggesties, we horen het graag.

Meer info ?

Projectleider Kiske van der Leest vertelt er meer over in het e-Magazine. 

Weergaven: 571

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Dag Yvonne,

Interessante bijdrage, dank je wel. Ik ga navragen in hoeverre binnen de organisatie waar ik werk men hiermee bezig is. Ben jij hierbij betrokken vanuit jouw rol in de archiefcommissie of vanuit de gemeente Tilburg?

Hoe denken de verschillende gemeenten die in 2019 dit gaan implementeren en hun archivarissen/archiefinspecteurs hierover?

De pdf archiveren is qua handelingen het meest bekend en daarom waarschijnlijk relatief makkelijk te doen.

Helemaal zuiver zou zijn om ook de XML te archiveren. Deze verstrek je ook. Dan ben je compleet.

Of is dit meer een nice-to-have dan een must-have?

Wat doe je met de log-gegevens? Beschouw je die als "verzendbewijs" en bewaar je ze daarom? Of staan ze vermeld op de pdf en is het op die manier geregeld?

Er zijn volgens mij twee pilotgemeenten schuldhulpverlening, die meedoen: Amsterdam en Tilburg. Je hebt helemaal gelijk dat je veel completer bent om ook de XML te archiveren. We staan aan het begin stadium van de Blauwe Knop, bij het UWV en DUO is nu alleen nog sprake van Dumps, maar dat gaat veranderen. Aanvankelijk dacht ik op grond van de brief van de staatssecretaris Knop uit september 2017 dat iedere burger een eigen digitale kluis krijgt. Dat is de blauwe knop niet. Het schijnt een concept te zijn dat is uitgedacht voor de vermindering van bureaucratie voor Vietnam veteranen uit Amerika.

Inderdaad gaat ons loggingsverhaal en bewaartermijnen een rol spelen. Dit is wat ik er over weet:

  • Gemeenten moeten de informatie archiveren / loggen. Het staat gemeenten vrij om zelf te bepalen hoe ze dat doen. Archiveren is een optie. Loggen is ook een optie, mits onomstotelijk kan worden bewezen wat de juistheid van een gegeven was in het verleden.
  • Als gegevens alleen gelogd worden, dan moeten de gemeentelijke systemen in staat zijn om te kunnen ‘tijdreizen’ (onomstotelijk kunnen aantonen wat de status van een gegeven in het verleden was).

Antwoorden op discussie

RSS

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden