Het zal niemand zijn ontgaan dat de Archiefwet wordt gewijzigd en een nieuw ontwerp van de Wet open overheid (Woo) zijn intrede zal doen. Bij alle discussies in zaaltjes en op sociale media wordt hier en daar een pleidooi gehouden voor een Algemene Wet op de Overheidsinformatie.

Rond 2006/2007, het jaar kan ik me niet precies herinneren, is al een poging gewaagd om zo'n wet tot stand te krijgen. Als goed archivaris had de tekst nog bewaard (zie bijlage).

Op sommige onderdelen is de tekst nog steeds actueel, recht op inzage, hergebruik...

Een hoofdstuk is gereserveerd voor de Archiefwet. Uiteraard missen we onderdelen.

060616voorontwerpdef1.pdf

Waarom dit wetsvoorstel nooit is doorgezet, is voor mij nog steeds een raadsel.

Wat vind jij, zou een Algemene wet op Overheidsinformatie niet beter in de behoefte voorzien?

Weergaven: 414

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Mooie vraag, Yvonne. Ik heb nu geen tijd om me er ver in te verdiepen, maar kun jij snel uitleggen waar de verschillen zitten, en ook waarom de/een AWO dan beter in de behoefte zou voorzien, zoals je nu suggereert? Dank je.

De aanleiding waarom destijds dit wetsontwerp werd samengesteld was een onderzoek van de Universiteit van Tilburg in opdracht van BZK naar de werking van openbaarheid. De WOB werd destijds als te vergaand ervaren.

Wanneer we nu naar alle nieuwe en wijzigingen van wetgeving kijken, komen we op onderstaand plaatje uit. Dit is ontleend aan het artikel in iBestuur, de WOB staat er zelfs niet bij. Waarom al die wetten niet vervatten in een wet, zodat je niet het risico loopt dat ze overlappen en elkaar tegenspreken. En de uitwerking van die wetten zit ook nog verspreid over twee ministeries.

Een aspect dek je dan niet, de bescherming van particuliere archieven, dat aspect zou in de Erfgoedwet geborgd kunnen worden.

Zo op het eerste gezicht lijk je me wel een punt te hebben, Yvonne!

Wat ook nog een dingetje in deze is, is de ontwikkeling van de blauwe knop,http://www.breednetwerk.nl/profiles/blogs/de-ontwikkeling-van-de-bl...

Het probleem is vooral dat de verschillende wetten verschillende perspectieven vertegenwoordigen. De archiefwet is, in essentie, er één vanuit erfgoed. WOB is er één van verantwoording over openbaar bestuur. Ik ben as we speak een discussie aan het voeren met het Nationaal Archief over de verhouding openbaar en permanent te bewaren. Hierbij kom ik tegen dat het vanuit organisatieperspectief logisch is om te behouden wat je openbaar maakt. Vanuit erfgoedperspectief, door de hoeveelheid, is dit niet per se een gegeven. Hier zie je dus de verschillende belangen en de gedachten vanuit de wetten goed terug.

Ik ben dan ook benieuwd wat de nieuwe 'archiefwet' dezelfde behandeling krijgt als de erfgoedinspectie. 'Wet overheidsinformatie en archieven' ... klinkt wel goed toch? ;) Het zou denk ik een stap in de goede richting zijn.

Uiteindelijk valt of staat eea toch met de mogelijkheid om boetes op te kunnen leggen.

Yvonne Welings zei:

Wanneer we nu naar alle nieuwe en wijzigingen van wetgeving kijken, komen we op onderstaand plaatje uit. Dit is ontleend aan het artikel in iBestuur, de WOB staat er zelfs niet bij. Waarom al die wetten niet vervatten in een wet, zodat je niet het risico loopt dat ze overlappen en elkaar tegenspreken. En de uitwerking van die wetten zit ook nog verspreid over twee ministeries.

Een aspect dek je dan niet, de bescherming van particuliere archieven, dat aspect zou in de Erfgoedwet geborgd kunnen worden.

Je vat de essentie heel goed samen. 

Antwoorden op discussie

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden