Zijn er binnen het BREED-platform wel eens leden bezig geweest met het perspectief dienstverlening?

Ik vraag dat omdat ik wel relevante informatie vind in diverse groepen:

- de groep Zaakgericht werken kijkt naar de praktische werkwijzen ('practices') waarmee de informatiebeheer-services worden geleverd, oftewel naar de services

- de groep Kwaliteitsgroep Informatiemanagement kijkt naar de kwaliteitssystemen en naar de managementsystemen en normenkaders die daarvoor kunnen worden ingezet; KIDO lijkt daarbij een bepalende rol te hebben.

- bij de Opleidingen zie ik vooral toegepaste trainingen en trainingen in zaken zoals KIDO

maar eigenlijk nergens een gestructureerde benadering van die dienstverlening zelf aantref.

Informatiebeheerders zijn mijns inziens vooral dienstverleners: ze leveren voorzieningen die anderen bij de uitvoering van hun bedrijfsactiviteiten ondersteuning bieden, waardoor die bedrijfsactiviteiten betere resultaten leveren.

Het perspectief dienstverlening komt echter zelf slechts marginaal aan de orde, heeft bv geen eigen groep op BREED, er is geen systematische uitwerking van te vinden (of ik mis iets), er is geen informatie over de structuur van een servicemanagementsysteem te vinden (alleen info over de eisen waaraan dat moet voldoen maar niet over de constructie), etc.

Is het de moeite waard om eens een (online) sessie te organiseren over die context van dienstverlening en de essentiële opzet van een servicemanagementsysteem? Als je het uitgangspunt van dienstverlening is primair onderschrijft, dat zou dan elk van de overige thema's op BREED een landingsplek moeten kunnen vinden in die context en in dat servicemanagementsysteem...

Weergaven: 136

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Terechte observatie. BREED is organisch gegroeid en daarmee de groepen, van vacatures, zaakgericht werken, dat en privacy en security. Daar zit veel overlap in, net als in ons vakgebied. Niet alle processen de overheid hebben een directe relatie met de burger, denk bijvoorbeeld aan personeelsdossiers. uiteindelijk doen we het allemaal wel voor die burger.

Er zijn plannen om over te gaan naar de website van het KNVI en dan zullen al die groepen ook worden herzien. Overigens blijft BREED dan vrij toegankelijk, we hebben gene enkel commercieel doel.

Binnen gemeenten was zgw toch de opmaat om dienstverleningsprocessen gestructureerd vorm te geven, je ziet steeds meer vormen ontstaan, zoals de chatbot bij de gemeente Dongen. Niet alle processen zullen een schriftelijke  neerslag achterlaten. 

https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/eerste-pilot-overheidsbrede-...

Yvonne,

zaakgericht werken heeft werkelijk niets met procesgericht werken te maken :-)

Wás het maar zo.... dan zouden gemeentes ontzaglijk veel efficiënter kunnen werken.

Zaakgericht werken is geheel gebaseerd op een practice-benadering en dat staat diametraal tegenover een proces-gerichte benadering. Ik leg dat graag een keer uit als er BREED-leden zijn die dat een interessante observatie vinden. Misschien een keer een online thema-bijeenkomst plannen? Dan demonstreer ik bv hoe GEMMA met reversed engineering kan worden gereconstrueerd tot een efficiënt managementsysteem. Net als alle andere NORA-dochters.

Ik hoop dat de schok niet te hard aankomt :-)

Positief aanbod, we staan altijd open voor dit soort dingen, ik leg het de andere redactieleden voor.

@Jan & @Yvonne misschien een idee om dit via een online overleg eens te bespreken. Ik zie het aanbod in ieder geval net als Yvonne als een positieve bijdrage. 

Antwoorden op discussie

RSS

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden