Het is algemeen aanvaard dat een RMA niet kan worden gebruikt als e-depot.

Maar waarom niet? Of waarom juist wel?

Ik zoek sterke argumenten voor het voeren van een discussie.

Weergaven: 1667

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Belangrijkste verschil zijn de preservation tools. Misschien helpt de info in dit rapport ?
http://ncdd.nl/site/wp-content/uploads/2015/08/NCDD_eindrapport_pro...

misschien als deel-depot ;-)

Is inderdaad algemeen aanvaard dat het wel/niet zo is?

@jack: Jij denkt daar anders over? Wil je daar iets meer over kwijt?

Ik hoor het graag als organisaties het duurzaamheidsvraagstuk zonder e-depot menen op te lossen

nee, hoor. Ik ben alleen benieuwd waar het 'algemeen aanvaard' vandaan komt. Als algemeen aanvaard is dat het niet zo is, dan zul je vast en zeker bronnen hebben met argumenten in die richting.

Er is gewoon nog sprake van een duurzaamheidsvraagstuk waar oplossingen voor gevonden moeten worden. Dat al algemeen aanvaard is dat een (DMS met) RMA geen afdoende oplossing is vraag ik me af.

In het document waar Ingmar naar verwijst staan heel helder de verschillen tussen DMS (met RMA) genoemd.
Of dit soort verschillen algemeen bekend zijn vraag ik me af. Ietwat sombertjes ben ik daar over.

Jack, je hebt gelijk, het is niet algemeen aanvaard. Sterker nog, dat niet iedereen hier zo over denkt, is de aanleiding voor mijn vraag. Waar het eigenlijk op neer komt is: Bestaat die alles in één oplossing waar in onze organisatie naar word gezocht?

  • Is het technisch en wettelijk mogelijk om een RMA in te richten voor duurzame langetermijn bewaring?
  • Is dit een koers die leveranciers volgen?

persoonlijk: een alles in één oplossing bestaat niet en gaat ook nooit bestaan. Althans, niet in de vorm van één (software)systeem voor alles. Systemen zijn er voor verschillende doeleinden.
Wel heel fijn als systemen zo worden vormgegeven dat ze op elkaar aangesloten kunnen worden.

Leveranciers bieden verschillende oplossingen. Ik denk dat bezoek aan de Dag van de duurzaamheid een goed idee is en de nodige informatie zal geven. Stel je vraag ter behandeling op die dag. Dat kan via http://www.especialisten.nl/contact/

Ik denk dat je de mail hebt gehad?
EN zo niet:

Op 14 juni 2016 van 09.30 – 16.00, in de Jaarbeurs Utrecht is het zover!
... de Dag van de Digitale Duurzaamheid ...!

 

 
De transitie naar digitaal werken en de overheidsprogramma’s die hiermee samenhangen, vergen veel energie van onze organisaties.

Nieuwe systemen, werkwijzen, koppelvlakken, processen etc. worden ingericht. De communicatie met burgers en bedrijfsleven vindt steeds meer digitaal plaats.

Maar wordt er ook voldoende aandacht besteed aan hoe al die digitale informatie naar de toekomst toe wordt bewaard en beheerd zodat we in de toekomst die informatie kunnen ontsluiten? We willen immers dat we over een langere tijd nog steeds kunnen beschikken over de informatie die we gisteren hebben opgeslagen.

Steeds vaker lezen we berichten dat gegevens niet meer terug te vinden zijn, dat systemen niet meer overweg kunnen met oude bestandsformaten. Digitale dementie is een sluipend proces.

Hoe zorgen we er nu eigenlijk voor dat digitale informatie te allen tijden vindbaar, beschikbaar, leesbaar en bruikbaar blijft niet alleen voor onze interne organisatie maar ook voor ketenpartners / verbonden partijen?

Het antwoord op deze en vele andere vragen zullen we gaan behandelen op de dag van de digitale duurzaamheid, waarbij we ook een onderzoekrapport presenteren die wij in opdracht van Archief2020 en de Vereniging Zeeuwse Gemeenten hebben geschreven over de stand van het aanbod van edepots en in hoeverre deze een oplossing kunnen bieden voor digitale duurzaamheidsvraagstukken.
 
We hebben een stevig programma in elkaar gezet met sprekers uit de praktijk waaraan landelijke, provinciale en lokale overheden en de wetenschap aan bijdraagt!

Onderwerpen:
In ieder geval zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 ·        Archivering door de eeuwen heen tot en met het edepot (en verder!)

·         Hoe kun je digitale informatie duurzaam delen in ketens? Wat zijn hierbij valkuilen en hoe
          kun je die vermijden?

·         Presentatie onderzoek: Welke private en publieke leveranciers van e-depot oplossingen zijn
          er en wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

·         Wanneer je met een edepot wilt gaan werken: Wat moet je dan als organisatie vooraf
          geregeld hebben en hoe doe je dat?

·         Hoe zet je als organisatie een digitaal duurzaamheidsplan op? Welke afspraken moet je als
          zorgdrager hierover maken met verbonden partijen?

·         Hoe moet je een e-depot plaatsen in bestaande ICT landschappen van Gemeenten,
          Waterschappen en provincies en welke eisen kun je stellen aan leveranciers?

-         Marktplein waar verschillende leveranciers hun oplossingen voor digitale duurzaamheid
          laten zien.

Invloed uitoefenen op het programma?
Het programma is nog niet defintief omdat wij u als bezoeker van deze dag de mogelijkheid willen geven zelf een of meerdere onderwerpen aan te dragen. Klik op de button onderaan de pagina om uw onderwerp toe te voegen aan het programma. Uit de lijst van voorstellen maken we een top 3 die we daarna in het programma gaan verwerken. Graag voor 08 maart 2016 uw onderwerp(en) aanmelden.

Definitieve programma
Het definitieve programma zal binnenkort worden gepubliceerd op een speciale website van de dag van de digitale duurzaamheid. Voor medewerkers van overheidsorganisaties is deze dag gratis te bezoeken.
Meer informatie? of al een plaats reserveren? Of wilt u sponsor worden?
Wilt u meer weten? U kunt bellen naar telefoonnummer (074) 750 14 84 en vragen naar Kees Groeneveld of Peter Oude Heuvel of u aanmelden (of vraag stellen) door op onderstaande button te klikken.

Hi Peter e.a.,

Interessant topic, want ik hoor de begrippen steeds meer als een verondersteld synoniem gebruikt worden, terwijl het dat voor mij echt niet is. Ik denk dat het Boudrez document dat ook door Ingmar Koch is gelinked een heldere uitwerking geeft van de verschillen en waarom een RMA geen e-depot is  - en andersom.

Bijlagen:

Sorry, maar kan iemand mij vertellen of dit een hamer is of een flessenopener?

... Of zullen we gewoon spijkers met koppen slaan?

 

Terwijl jullie daarover discussiëren gaat deze jongen verzinnen hoe ik met een waterpomptang deze spijker in de muur kan slaan. Oh wacht, ik heb al een idee....

Mijn vorige reactie was misschien iets te cynisch. Mijn boodschap is dat het misschien effectiever is om te kijken hoever je kunt komen met het huidige RMA in de ambitie tot duurzame archivering, dan om te bevechten dat het huidige RMA op langere termijn niet voor alles een antwoord zal blijken te zijn.

Het gaat niet om bevechten. Het gaat gewoon om het van gedachten wisselen.
Met een DMS/RMA kun je een eind komen, maar het is geen totaaloplossing voor duurzaam beheer van alles.

Het e-depot zou dit wel kunnen zijn, maar e-depots zijn er in verschillende vormen. HET e-depot is er dus niet. Ik ben een beetje bang dat een e-depot als DE oplossing wordt neergezet voor alle duurzaamheidsproblemen. Zoals het DMS het ene systeem was voor alle informatie, zoals het zaaksysteem de oplossing was voor alle zaken e.d.

Eric Burger weet het in zijn blog over (archivering in) Sharepoint beter te verwoorden dan ik: " ... dat het belang van zorgvuldige archivering niet hetzelfde is als het vasthouden aan het standpunt om een norm, applicatie of begrippenkader te handhaven."

Antwoorden op discussie

RSS

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden