IFC Modellen

Vanuit de bouwsector is een sterke lobby gaande om bij de invoering van de Omgevingswet de bouwvergunningen te verstrekken op basis van ingediende IFC-modellen. IFC is een internationale open standaard is. De standaard maakt een neutrale uitwisseling tussen softwaretools mogelijk. Het betreft ISO 167391:2018 https://www.iso.org/standard/70303.html en wordt door buildingSMART international  beheerd: https://www.buildingsmart.org. 

In Nederland is de standaard opgenomen op onze pas toe of leg uit lijst staat. De reden dat de bouwsector zo lobbyt, is dat door het gebruik van deze software de aanvraagprocedure aanzienlijk wordt verkort. Vooral met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet gaan BIM-modellen en Digital Twins een belangrijke rol spelen in verband met de omgevingsdialoog.

BIM wordt vaak geassocieerd  met 3D geometrische bouwwerkmodellen, waaraan ook niet geometrische informatie is gekoppeld. BIM is meer, het is niet alleen uitwisseling van 3D modellen, maar om de uitwisseling van data. BIM kent verschillende levels: 

  • Level 0 Document georiënteerd (tekeningen, teksten);
  • Level 1 Object georiënteerd (modellen objecten); 
  • Level 2 samengevoegd (modellen objecten, gemeenschappelijke bibliotheken);
  • Level 3 Geïntegreerd, levenscyclus (geïntegreerde interoperabele data).

BIM voor vergunning of melding afhandelen voor gebouwen met als geb...

bim-applications · GitHub Topics · GitHub

GitHub - ISBE-TUe/DUTO-BIM-Projectresultaten: Results of the DUTO-B...

Archivering van IFC-modellen

Wie deze IFC modellen gebruikt, moet ze ook beheren (lees archiveren) en beschikbaar stellen met viewers bijvoorbeeld. Juist voor dit aspect vragen we je input, hoe doe ja dat? 

Zijn er leveranciers die op deze modellen inspelen? 

En als je nog nooit van IFC-modellen hebt gehoord, wellicht is dit een wake-up call.

Weergaven: 447

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Ik moet bekennen dat ik deze IFC modellen nog niet ben tegengekomen, maar begrijp de vraagstelling goed. 

er is sowieso een gratis viewer te vinden, bijvoorbeeld op De snelste BIM Viewer ter wereld gratis | Krachtig en gebruiksvrien.... Anders is op deze pagina waardevolle informatie te vinden: Het IFC bestand: Wat is het en hoe eenvoudig te bekijken? (trimble.... 

Zijn er al gemeenten tegen problemen met het archiveren en beschikbaar stellen van IFC modellen aangelopen?

Ja, ik heb van twee gemeenten (Den haag, Tilburg) vernomen, die proefbestanden hebben opgevraagd, de ene gemeente lukte het om de bestanden in de applicatie op te nemen, maar niet te lezen, de andere zelfs niet om in te lezen. Je zou de bestanden kunnen vergelijken met Excel, als je de formules niet kent, weet je niet hoe de bestanden zijn opgebouwd. Oplossing is om te komen tot standaardisatie, maar daar moet al wel snel mee worden begonnen. 

Schijnt ook te spelen bij bevoegd gezag gemeenten Wkpb, in de wet is niet gedefinieerd aan welke standaarden voldaan moet worden. Moet centraal bepaald worden. 

Het niet kunnen opnemen van de bestanden in het digitaal archief is iets dat de betreffende leverancier van die applicatie op zou moeten pakken. Maar volgens mij zijn de viewers die ik aanhaalde vrij van kosten te gebruiken om de bestanden te kunnen openen en weer te geven. 

 

Ekko Nap
In deze tweede presentatie duikt Ekko de diepte in over wat BIM in de kern is, en hoe de IFC standaard daaraan bijdraagt. Ook organiseert Ekko een eerste verkenning met de aanwezigen over de waarde van BIM voor archivering.
Tijd: 10:00-10:45

College ochtend over BIM informatie · KIA (pleio.nl)

Antwoorden op discussie

RSS

© 2024   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden