Relatie met de Woo?

Daar kunnen we kort over zijn, de Wet open overheid (Woo) wordt nauwelijks genoemd in de nieuwe Archiefwet en dan alleen in de toelichting:

- De modernisering van de Archiefwet sluit aan bij de bredere kabinetsagenda voor een digitale overheid en het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet open overheid (Woo).

- In het onderhavige wetsvoorstel is daarom in plaats daarvan zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het documentbegrip dat is opgenomen in de novelle bij de nog in behandeling zijnde Wet open overheid (Woo). Het begrip ‘archiefbescheiden’ is in dat verband gewijzigd in ‘document’ (zie nader de artikelsgewijze toelichting bij artikel 1.1).

In de tekst, die mogen/moeten voorzien van feedback, wordt alleen de relatie gelegd met twee wetten: de Wob en AVG. Wellicht komt er een nieuwe consultatieronde wanneer de Woo er wel in staat?

Relatie Woo met de Archiefwet

In de Woo daarentegen wordt de relatie met de Archiefwet wel benoemd. Een geheugenopfrisser, de Woo dient:

- actieve openbaarheid van de elf informatiecategorieën uit de aangepaste Woo als onderdeel van de actielijnen uit het meerjarenplan;

- Verbeteren van de informatiehuishouding, zie ook eerdere blog over dit onderwerp.

Nieuwe Archiefwet en digitale duurzaamheid/ archivering by design?

Het punt is dat de digitale duurzaamheid in de AW niet goed is geborgd, bevat bijvoorbeeld geen DUTO eisen.  Archiefwet kent al een verplichting om archieven in goede en geordende staat te houden, echter biedt alleen een duidelijk kader voor papieren archieven. Wellicht zie ik iets over het hoofd, de uitwerking van de digitale duurzaamheid mis ik in de tekst. Je had een aanpaste Archiefregeling verwacht, sinds het verdwijnen van de NEN normen regelt deze regeling feitelijk alleen de duurzaamheid op papier. Daarbij is het ook de vraag of je voor alle documenten zware eisen aan archivering moet stellen.

Een eDepot is op dit moment geen oplossing voor documenten jonger dan 10 of 20 jaar. Daarom is het begrip archivering by design geïntroduceerd.

Het is vooral op dit onderdeel dat ik het voorstel sterk te kort vind schieten.

Weergaven: 845

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Vandaag had ik eindelijk tijd om de wettekst en toelichting door te spitten. Ik merk dat ik me er vreselijk over zit op te winden, deze wet sluit totaal niet aan bij de praktijk.

Yvonne, jij stelt dat de relatie met de AVG prominent aanwezig is, maar ik zie eigenlijk alleen maar een beschrijving van de relatie tussen AVG en te bewaren informatie. Terwijl juist voor te vernietigen informatie deze twee wetten elkaar in potentie zo lekker aanvullen doordat de AVG roept dat je bewaartermijnen moet hanteren en de Archiefwet vervolgens met spelregels komt hoe dat te doen. Dat aspect is sterk onderbelicht.

Helemaal eens met je constatering dat er veel te weinig aandacht is voor de voorkant van het proces. Het is een erfgoedwet geworden. Best een opmerkelijke focus als je nagaat dat in het huidige tijdperk ruim 99,9% van alle overheidsdata niet voor overbrenging in aanmerking komt. In de toelichting wordt 'by design' trouwens wel een paar keer genoemd, maar daar wordt de term helemaal verkeerd gebruikt. Men noemt 'by design' namelijk 'vanaf creatie rekening houden met archivering', terwijl 'by design' juist daar nog voor zit en zich richt op het inrichten van processen en systemen, nog voordat er überhaupt informatie gecreëerd wordt.

Waar ik ook echt niks van snap is dat ondanks alle signalen die OCW het afgelopen jaar al heeft gehad, de scope toch beperkt is gebleven tot 'documenten'. Als ik de gehanteerde definitie ('geheel van gegevens') naast de realiteit van gegevenslandschap leg, dan valt ineens heel veel informatie niet meer binnen scope van de Archiefwet omdat er geen sprake is van 'een geheel'. Denk maar aan gegevenselementen die onderdeel zijn van meerdere virtuele informatieobjecten (die dus in technische zin niet als eenheid bestaan) of aan ruwe data waarmee een algoritme wordt gevoed dat op basis van 'deep learning' informatie creëert. In de oude situatie kon je nog redeneren dat losse gegevenselementen ook archiefbescheiden (verschrikkelijke term - begrijp me niet verkeerd) zijn, maar op dit vlak is deze wet echt een verslechtering. De definitie van 'document' vind ik op zich prima, maar maak er gewoon van 'documenten en gegevens' en dan voorkom je een hoop onduidelijkheid.

Wellicht is dat de verklaren omdat AVG Europese wetgeving is. Ik zie de vertaling vooral terug bij de nieuwe bepalingen openbaarheid. Eens met beperktheid van documenten, ik heb ook gedacht omdat de werking van de Wet hergebruik overheidsinformatie wordt uitgesloten dat data niet meer onder de reikwijdte van de Archiefwet vallen? Ik was van plan dit ook nog eens in een blog uit te werken. Het bloggen helpt me de materie te doorgronden, al blijven nog veel zaken onduidelijk zoals data. De Who wordt de Wob voor data zo heb ik begrepen.

Dank overigens voor je uitgebreide reactie. 

Bij het verder nadenken over relaties met andere wetten zag ik dat de Erfgoedwet zelf ook vergeten is:

Archeologisch archief en documentatie zijn uitgesloten van de Archiefwet 1995:

http://www.breednetwerk.nl/m/blogpost?id=2537796%3ABlogPost%3A91113

Het artikel 'De verhouding tussen de Archiefwet en de Wob: cohesie of conflict?' door Mr. H.S. ten Cate, juridisch adviseur ministerie OCW, is geloof ik nog niet op BREED genoemd. De Woo komt daarin ook aan de orde. Het artikel dateert wel van oktober 2019, dus vóór de internetconsultatie Archiefwet 2021.

Dank je, Jolanda. Kende het niet. Aanvankelijk zou de Woo in januari 2020 on de Tweede Kamer behandeld worden, dat is nu weer met een half jaar uitgesteld. Het schijnt dat nu eerst de Archiefwet wordt besproken en daarna pas de Woo. Jammer dat er zo weinig samenhang tussen al die wetten zijn. Waar de omgevingswet2021 moet zorgen voor meer samenhang, lijkt de wetgeving op ons vakgebied nauwelijks samenhang te hebben. Ik hoop dat veel vakgenoten gaan reageren, het moet wel zijn uit te voeren. 

Antwoorden op discussie

RSS

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden