Er staat concepttekst over het thema metagegevens op http://www.gemmaonline.nl/index.php/Metagegevens. Is bedoeld als nieuwe inhoud van de gemeentelijke baseline na vaststelling in de daarvoor bedoelde gremia.

Zie voor wat eerder al is vastgesteld de pagina's Informatie- en archiefbeheerUitwerking Informatie- en archiefbeheer en de pagina's die daar onder hangen.

Commentaar en aanvullingen op de concepttekst over metagegevens zijn welkom.

Ook heb ik behoefte aan praktijkvoorbeelden zoals voorbeelden van implementaties van het TMLO, zowel in de vorm van geïmplementeerde versies van het TMLO als beschrijvingen van implementatieprocessen/projecten.

Een goed verhaal - zonodig kan ik het redactionele werk doen - kan een plek op gemmaonline krijgen.

Weergaven: 487

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Beste Adrie,

Complimenten voor de leesbare tekst. Geen eenvoudig onderwerp om uit te leggen!

Enkele tips ter aanvulling. Je zou aan het verhaal nog een verwijzing naar en korte uitleg van het (in ontwikkeling zijnde) Informatiemodel Metagegevens Lokale Overheden (IMLO) toevoegen; zie ook: https://informatie2020.pleio.nl/file/view/48806912/informatiemodel-... en http://www.breednetwerk.nl/group/tmlo/forum/topics/informatie-en-ui.... Ook zou je kunnen verwijzen naar de uitwisselingsstandaarden die voor metadatering in gebruik zijn, met een toelichting over wat uitwisseling feitelijk behelst (mapping van metadata tussen een bron- en een doelsysteem, het inrichten van een export- en een importfunctie) en welke stappen je kunt zetten om systemen meer op elkaar af te stemmen qua metadata (zowel syntactisch als semantisch), zodat dat proces zo soepel mogelijk kan verlopen. Daarnaast zou je de kenmerken (feitelijk kwaliteitsvereisten) voor archiefbescheiden uit NEN-ISO 15489-1 kunnen meenemen: authentiek, bruikbaar, integer en betrouwbaar. Metadata dragen daar in belangrijke mate aan bij.

Vriendelijke groeten,

Joost Salverda

Adviseur Digitale Informatie Gelders Archief

Beste Joost,

Ik heb je reactie als volgt opgepakt:

  • kwaliteitsvereisten voor archiefbescheiden uit NEN-ISO 15489-1: heb ik toegevoegd onder de kop 'Waarom zijn metagegevens belangrijk?';
  • het Informatiemodel Metagegevens Lokale Overheden (IMLO): zal ik toevoegen zodra er een meer definitieve vastgestelde versie is. Dat ik dat ga doen heb ik wel al aangekondigd de gemmaonline waarover we het hier hebben;
  • uitwisselingsstandaarden: verdienen wat mij betreft een aparte pagina. Dat uitwerken past niet in mijn planning voor het afronden van de pagina Metagegevens (lever ik nu op voor het GEMMA Architectuurboard en binnenkort voor de VNG adviescommissie Archieven). Maar ook dit vind ik een goed idee en staat vanaf nu op mijn actielijst; en ook dit heb ik (min of meer, want met enig voorbehoud) op deze gemmaonlinepagina aangekondigd. Ik hoop dat je kunt en wilt meedenken zodra ik daar aan toekom.

Wat voor uitwisselingsstandaarden geldt, geldt wat mij betreft ook voor zoekmethoden icm. waardenlijsten en vertaaltabellen voor metagegevens. Ligt eveneens in het verlengde van metagegevens en is ook een thema op zich. Heb daarover al wel elders iets geschreven, toen ik voor/aan DUTO werkte, maar heeft toen ivm. o.a. de diepgang/detaillering niet de eindstreep gehaald (zie indien geïnteresseerd: http://wiki.nationaalarchief.nl/pagina/DUTO:Eisen/DUTO-0012).

In ieder geval alvast bedankt voor je reactie. Want dergelijke reacties helpen mij.

En ... wat ik heb aangepast en aangevuld op Gemmaonline (is meer dan hierboven genoemd) is zichtbaar vanaf zaterdag 10 juni, dit in verband met standaard elke nacht een publicatierun voor wat overdag in de redactieomgeving van Gemmaonline is toegevoegd.

gr, Adrie

De inhoud van de pagina op http://www.gemmaonline.nl/index.php/Metagegevens is op 6 juli 2017 vastgesteld door de VNG Adviescommissie Archieven met als afspraak dat op korte termijn nog enkele wijzigingen worden doorgevoerd. Deze wijzigingen betreffen 1) inhoudelijke details en 2) het duidelijker scheiden van de samenvatting en de inhoud die een verdieping is van die samenvatting. De wijzigingen zullen niet de strekking veranderen van de boodschappen en inhoudelijke hoofdlijnen op deze pagina.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2023   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden