Algemene Informatiewet komt er aan!!

Die Algemene informatiewet schijnt er nu echt te komen!!! Op 23 maart vond een Open donderdag-sessie plaats over de ideeën voor een Algemene informatiewet. Doel van zo’n wet is om de transformatie naar een informatiehuishouding die de basis vormt voor echt responsieve en proactieve dienstverlening van de overheid te ondersteunen.
De pijlers van de wet worden gevormd door rechten voor de burger, plichten van de overheid en
sturing op een goede en eenduidige inrichting van de informatiehuishouding van de overheid.
In de bijeenkomst kregen de deelnemers de gelegenheid om direct inbreng te leveren voor het
wetsvoorstel, aan de hand van drie vragen die in groepjes zijn besproken. Dit na een inleiding over de contouren van het wetsvoorstel.

Resultaten van de bijeenkomst

- Overzicht en inzicht in de huidige i-wetgeving ontbreekt (Woo, Archiefwet, Wep, Wmebv, Who); 

- Recht op transparantie, begrijpelijke taal, regie op eigen gegevens;

- Wat voor voorzieningen zijn nodig voor de burgers? Zit iedere burger op PLOOI te wachten of hebben ze liever inzicht in de eigen gegevens?

Wat mis je?

Dit soort bijeenkomsten lijken altijd in Den Haag op het laatst van de dag plaats te moeten vinden. We hebben het vaak over de kloof, maar dit is er ook een. Wanneer je niet dichtbij the place to be werkt, lijkt je op afstand te staan om mee te praten.

Laat via BREED weten wat jij belangrijk vindt in zo'n wet. 

Weergaven: 381

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

De analyse van de VNG uit 2022 laat een 34 wetten zien die in mindere of meerdere mate een relatie hebben met de gemeentelijke informatiehuishouding. Waar ik een beetje bang voor ben is dat zo'n algemene informatiewet een monster van een wet wordt. En daarmee de complexiteit niet afneemt.

Beste Jan-Jaap,

daar ben ik ook bang voor. Het zou fijn zijn als we met z'n allen eens terug gaan naar de basis en een heel nieuw ontwerp maken. We zijn als vakgebied ook vaak geneigd dat eenvoud niet kan, is mijn ervaring. We zien vaak beren op de weg, maar ik vraag mij af of dat altijd nodig is.

Voor zover ik het begrepen wordt deze wet een kaderwet, waar andere wetgeving onder komt te hangen. De Wijzigingswet Archiefwet schijnt er dus ook nog gewoon te komen. 

Rond 2009/2010 onderzocht de Universiteit van Tilburg in opdracht van BZK of er geen Algemene Informatiewet kon komen. Het ging in die tijd alleen maar om de integratie van de WOB/Archiefwet. Het idee is toen niet verder gekomen dan de ministerraad. 

Ik ben destijds wel naar die Open donderdag-sessie geweest. Het aantal vakgenoten van decentrale overheden kon je volgens mij wel op één hand tellen. Zo'n sessie duurt ook maar een uurtje, dus het is inderdaad niet heel uitnodigend om van buiten Den Haag te komen.

De Informatiewet wordt getrokken vanuit het clubje dat de Regeringscommissaris Informatiehuishouding (RCIHH) ondersteunt. Dat is weliswaar een klein clubje, maar juist daardoor waarschijnlijk erg flexibel. Bij het Rijk hebben ze het in ieder geval te druk met o.a. chatberichten-problematiek, waardoor ze niet toekomen aan groot te denken. Ik ben benieuwd waarmee het RCIHH gaat komen. 

Het zou w.m.b. al veel kunnen opleveren als bestuursorganen verplicht werden om hun lijstjes aan organisatie-onderdelen, processen, applicaties en gegevenssets bij te houden. Verder zouden verplichtingen t.a.v. de P&C-cyclus ook helpen.

Het zou fijn zijn dat de onderlinge samenhang van alle wetgeving in het informatiedomein duidelijk zou worden.

Ook een helder schema voor toepassing op welke informatie en op welke manier en door wie de invoer van de veelheid aan wetten gaat plaatsvinden

zou de invoer kunnen vergemakkelijken. Een soort metadataschema van wetgeving op welke onderdelen toepasbaar.

Goed idee, Hennie. 

Dit is de verwijzing die ik noemde:

Analyse samenhang wetgeving in het informatiedomein

Antwoorden op discussie

RSS

© 2024   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden