Vandaag heeft met ruime meerderheid de Tweede Kamer de Wet Open Overheid (Woo), een initiatief van GroenLinks en D66, aangenomen. De wet heeft als doel om de overheid transparanter te maken.

De Tweede Kamer praatte al vier jaar over het moderniseren van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op initiatief van de Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66) is de Tweede Kamer akkoord gegaan met  de nieuwe Wet open overheid (Woo). CDA en VVD waren tegen.

De  nieuwe Wet open overheid maakt de weg vrij voor actieve openbaarheid en bevordert daarmee de informatiepositie van inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, journalisten en medeoverheden. Volgens de organisaties bespaart een goede informatiehuishouding, waaronder een openbaar informatieregister, niet alleen de overheid veel tijd en geld maar ook de samenleving als geheel. Overheidsinformatie die proactief gedeeld wordt, is beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren. Bovendien verbetert dit de kwaliteit van de informatie.

 

Weergaven: 443

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Yvonne Welings op 5 September 2016 op 15.03

Er komt een impactanalyse van de voor het initiatiefvoorstel Wet open overheid. Dat meldt minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  Het ministerie wil helder hebben hoeveel kosten er met de mogelijke wet gepaard gaan en met welke uitvoeringslasten er rekening moet worden gehouden.

Plasterk geen voorstander van Woo

Minister Plasterk drong eerder al aan op een dergelijke impactanalyse, die volgens Blok ‘tevens gezien kan worden als globale uitvoeringstoets, met het karakter van een quickscan.’ Plasterk gaf eerder al aan geen voorstander te zijn van de Woo. Vooral in het openbaar informatieregister dat onderdeel uitmaakt van de wet ziet hij geen brood. In zo’n register wordt alles bijgehouden en openbaar gemaakt wat een bestuursorgaan volgens de Archiefwet moet bewaren. Hierdoor wordt inzichtelijker welke documenten er toegankelijk zijn voor verzoekende partijen.
 

Zorgen bij VNG
Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  is geen voorstander en denkt dat de Woo slecht nieuws is voor gemeenten. De VNG stelde eerder dat de Wet open overheid volstrekt onuitvoerbaar is in de huidige vorm. De eisen aan actieve openbaarmaking zorgen er volgens VNG voor dat het democratisch besluitvormingsproces binnen gemeenten ernstig wordt belemmerd en vertrouwelijk overleg over lastige kwesties nauwelijks meer mogelijk is. Ondank de bezwaren van Plasterk en de VNG heeft de Tweede Kamer in april toch ingestemd met de initiatiefwet. Binnenkort wordt de wet behandeld door de Eerste Kamer.
 

Alleen Rijksdienst en uitvoerders onder de loep
De uitvoerder van de impactanalyse is ABDTOPConsult. Vanwege de omvang van de impactanalyse zal het onderzoek zich eerst richten op de rijksdienst en de landelijke uitvoeringsorganisaties, inclusief ZBO's, zo schrijft Blok.  In het vervolgonderzoek komen de andere bestuursorganen en organisaties waarop het initiatiefvoorstel Woo van toepassing zal zijn, aan bod. De minister verwacht de bevindingen eind november aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/plasterk-krijgt-ge...

Reactie van Yvonne Welings op 13 Juni 2016 op 8.02
Reactie van Yvonne Welings op 11 Juni 2016 op 14.59
Reactie van Yvonne Welings op 25 April 2016 op 15.06

Ook Plasterk lijkt geen voorstander van de WOO te zijn:

Minister Plasterk is geen voorstander van het informatieregister zoals dat in de onlangs door de Tweede Kamer aangenomen Wet open overheid is opgenomen. Hij stelt daarnaast in zijn antwoord op Kamervragen van PvdA dat toegankelijkheid en vindbaarheid nog op vele manieren kunnen worden verbeterd.

Slecht gesteld met vindbaarheid beleidsinformatie

De vragen van PvdA kwamen naar aanleiding van een onderzoek van de Rekenkamer van Maastricht, waaruit blijkt dat het slecht gesteld is met de vindbaarheid van beleidsnota’s en andere financiële beleidsstukken in de gemeente. Plasterk stelt dat gemeenten zelf verantwoordelijkheid zijn voor de wijze waarop zij zich op internet presenteren. Monitoring van de vindbaarheid van beleidsstukken door het Rijk is er dan ook niet.
 

Informatieregister
Op de vraag of de Wet open overheid, die onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen, problemen zoals in Maastricht oplost, geeft Plasterk geen direct antwoord. Hij stelt wel dat hij géén voorstander is van het openbaar informatieregister dat is opgenomen in het initiatiefvoorstel. In zo’n register wordt geregistreerd wat een bestuursorgaan volgens de Archiefwet moet bewaren. Hierdoor wordt inzichtelijker welke documenten er toegankelijk zijn voor verzoekende partijen.


'Goed nadenken over uitvoering- en kostenaspecten'
Plasterk schrijft dat burgers gebaat zijn bij toegankelijke en vindbare informatie en dat toegankelijkheid en vindbaarheid op vele manieren kunnen worden verbeterd. ‘Een cultuuromslag richting meer openheid en openbaarheid kan daaraan belangrijk bijdragen. Over een informatieregister moet goed worden nagedacht, zowel qua inhoud en vormgeving als wat betreft uitvoering- en kostenaspecten. Ik ben geen voorstander van het informatieregister, zoals dat is opgenomen in het initiatiefvoorstel wet open overheid.'

Argumenten voor zijn stelling over het informatieregister worden niet gegeven. Over enkele maanden wordt de Wet open overheid in de Eerste Kamer behandeld.

Reactie van Yvonne Welings op 20 April 2016 op 16.39
Reactie van Branco Jorissen op 20 April 2016 op 16.23
Dit is een positieve ontwikkeling hoop ik. De Woo zal organisaties stimuleren de informatiehuishouding op orde te brengen. Wanneer dit niet het geval is, zal dit zichtbaar worden.Dit risico kan leiden tot extra investeringen in het informatiebeheer. Dit alles onder voorbehoud van goedkeuring door de eerste kamer.

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden