dinsdag 3 mei 2022

Maak een geleidelijke invoering van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) mogelijk en bepaal het tempo daarvan in afstemming met gemeenten. Dat vraagt de VNG in een brief aan de minister van BZK naar aanleiding van de pilots die zijn uitgevoerd onder 5 gemeenten.

Uit de pilots blijkt dat het implementeren van de WMEBV een omvangrijke operatie is. Er zijn ruim 400 processen waarbij bestuurlijk verkeer plaatsvindt, die belegd zijn bij allerlei organisatieonderdelen en alle bedrijfsvoeringsaspecten worden geraakt. De omvang van de opgave maakt het zeer riskant om voor één moment te kiezen waarop alle gemeenten aan de WMEBV moeten voldoen. De VNG adviseert de minister daarom een overgangstermijn van bijvoorbeeld 2 jaar, waarin de gemeenten zich kunnen voorbereiden en stap voor stap aan de eisen kunnen voldoen is noodzakelijk. Uiteindelijk leidt dit tot minder risico’s, lagere kosten en betere uitvoerbaarheid van de wet voor gemeenten.

Zorgplicht

Onderdeel van de WMBEV is de zorgplicht die bedoeld is voor inwoners die digitaal niet mee kunnen komen of niet de middelen hebben om digitaal met de gemeente zaken te doen. VNG Realisatie heeft een specifiek onderzoek uitgevoerd naar dit onderdeel. Uit het onderzoek bij een representatieve groep gemeenten blijkt dat zij al invulling geven hieraan. Alles overziende lijkt de impact van dit onderdeel van de WMEBV beperkt. Gemeenten hoeven niet totaal iets anders te doen, maar bij nieuwe ontwikkelingen moet het invullen van de zorgplicht wel steeds worden meegenomen. Wel moet worden verduidelijkt of dit alleen geldt voor de gemeente of ook voor organisaties waar de gemeente taken aan heeft uitbesteed.

Middelen

De VNG vraagt verder:

  • de informatiepunten digitale overheid (IDO’s) op termijn wettelijk te verankeren en de middelen aan het gemeentefonds toe te voegen;
  • gemeenten te compenseren voor de financiële gevolgen van de WMEBV, conform artikel 2 Financiële Verhoudingswet. Het gaat om een bedrag van € 15 miljoen incidenteel en € 5 miljoen structureel;
  • implementatiesteun vanuit de VNG mogelijk te maken.

Meer informatie

Weergaven: 29

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden