Kamerbrief over voorbereiding implementatie Wet open overheid

Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de aansluitstrategie met betrekking tot het Platform Open Overheidsinformatie. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Download 'Kamerbrief over voorbereiding implementatie Wet open overheid'

PDF document | 6 pagina's | 323 kB

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2022

Bijlagen

Het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding heeft een meervoudige
taakopdracht, en zal onder andere de volgende taken uitvoeren:
1. Het Adviescollege zal gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de
regering en het parlement over de uitvoering van de regels over
openbaarmaking van publieke informatie.
2. Het Adviescollege zal de minister van BZK adviseren over de stand van de
informatiehuishouding in het bestuur en over aanpassingen van het
meerjarenplan informatiehuishouding, en de toegang tot publieke informatie.
3. Het Adviescollege heeft een ombudsfunctie: het heeft tot taak
bestuursorganen te adviseren naar aanleiding van bij het college ingediende
klachten van beroepsmatige verzoekers om informatie (bijv. journalisten en
wetenschappers) over de wijze waarop het betreffende bestuursorgaan
publieke informatie openbaar maakt. Voorafgaand aan het adviseren bij
klachten zal het Adviescollege bemiddelen tussen de klager en het betreffende
bestuursorgaan

Weergaven: 53

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden