Update Wet Digitale Overheid: Einde leg uit maar verplichte toepassing

Het wetsvoorstel Wet Digitale Overheid bevat de mogelijkheid om open standaarden waar nodig te verplichten. Dat creëert meer urgentie voor overheden om maatregelen te treffen voor de duurzame digitale toegankelijkheid en beschikbaarstelling van overheidsinformatie. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer op 20 december 2018 licht staatssecretaris Knops de verplichting als volgt toe:

Verplichte toepassing door overheidsinstanties, oftewel het niet langer mogelijk maken van de ‘leg uit optie’, is het ‘ultimum 'van het openstandaardenbeleid. Verplichtstelling wordt door mij, in samenspraak met de duurzame toegankelijkheid of de doelmatigheid van het elektronisch verkeer in gevaar komen. Artikel 3 van het wetsvoorstel bevat de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, wil een open standaard verplicht kunnen worden gesteld. Het voornemen tot aanwijzing van een standaard zal worden gepubliceerd in het kader van(internet)consultatie. Een ieder kan hiervan kennis nemen en reageren. De verkregen input wordt in het verdere voorbereidingsproces van de amvb meegenomen. Het (interbestuurlijke) toezicht op de naleving vindt plaats binnen de eigen beleidskolom. Hiertoe wijst de minister die het aangaat toezichthoudende ambtenaren aan.

Het Kamerstuk vind je hier.

Weergaven: 254

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden