Stand van zaken Wijzigingswet Archiefwet 2023

Vandaag 9 november 2020 lichtte Tim Krakers de VNG Juridische Tweedaagse de stand van zaken met betrekking tot de Archiefwet toe. Omdat veel vakgenoten deze bijeenkomst niet bijwonen, leek het me van belang de informatie te delen. Immers sinds de consultatie hebben we weinig meer vernomen.

Het ziet er naar uit dat in december 2020 het wetsvoorstel bij de Raad van State aanhangig te maken. Dat advies is niet openbaar. Dan is de planning dat de openbare behandeling vanaf april 2021 in De Tweede Kamer gaat plaatsvinden. En dan zou de wet afhankelijk van de doorlooptijd of op 1 juli 2022 of 1 januari 2023 in werking moeten treden.

Veel feedback uit de consultaties wordt verwerkt in de memorie van toelichting. Op dit moment wordt gewerkt aan de herziening van de Archiefregeling waar ook weer NEN normen in komen. In hoeverre die NEN normen als wetgeving kunnen  worden beschouwd, is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of op de inhoud van de Archiefregeling openbaar nog gereageerd kan worden, wellicht dat alleen VNG en IPO inhoudelijk kunnen reageren.

Het begrippenkader is gewijzigd, het begrip archiefdienst lijkt te blijven bestaan evenals een andere duiding voor het begrip zorgdrager, te weten verantwoordelijke. Met het begrip archiefdienst lijkt meer een vervanging te komen voor de begrippen archiefbewaarplaats/eDepot, niet op een organisatievorm. 

Tim Krakers legde klip en klaar uit wat de veranderingen worden en wat de aanleiding hiervoor is:

- AW houdt onvoldoende rekening met digitaal informatiebeheer;

- AW is op verschillende punten juridisch onduidelijk geworden;

- Motie Segers n.a.v. de zaak Cees H.

Belangrijkste wijzigingen zijn  de toegankelijkheid van het wetsvoorstel, overbrenging, belangen van archivering en digitale toegankelijkheid, verplichte benoeming archivaris en herziening openbaarheidsregime.Duurzame toegankelijkheid wordt geduid met de afkorting GGTS. Er wordt ook meer gekozen voor een risicobenadering, anders dus dan in de huidige wet. 

De indeling van de nieuwe wet is ook anders, twaalf hoofstukken zoals duurzame toegankelijkheid, openbaar en openbaarheidsbeperking, het beheer overgebracht archief. De overbrengingstermijn wordt verkort naar tien jaar, maar niet met terugwerkende kracht. Dat zou betekenen dat niet 2031 een piekjaar wordt, maar het jaar 2033.

Wat openbaarheidsregime is meer gekeken  naar de Wob, met absolute en relatieve weigeringsgronden. En er worden verschillende termijnen gehanteerd, dus voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een langere termijn dan die voor onevenredige bevoordeling of benadeling. Ook is er meer ruimte voor bewaren bij de bron zoals voor basisregistraties. 

Niet alle tipjes van de sluier zijn met deze toelichting opgehelderd. Wil je wat toevoegen, alle informatie is welkom. 

Weergaven: 304

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Yvonne Welings op donderdag

Wat mij ook heeft bevreemd, is dat je via de VNG juridische tweedaagse iets te weten moet komen over de Archiefwet en dat er tot op heden geen terugkoppeling heeft plaats gevonden op de consultatie een jaar geleden. 

https://www.internetconsultatie.nl/archiefwet/reacties

Reactie van jack karelse op donderdag
pffffffffffff, dat schiet niet erg op!

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden