Privacy is hot. In de schappen van de boekwinkel deze week een dubbeldik nummer van HP/De Tijd, het vrouwenblad Libelle en ook het artikel Privacylessen voor technici in het katern wetenschap van het NRC afgelopen zaterdag die boekdelen spreken over de onrust over privacy en databases. Kohnstamm van het College Bescherming Persoonsgegevens bepleitte onlangs voor de bescherming van privacy bij de inrichting van informatiesystemen van de overheid. Bedrijven moeten hiertoe gestimuleerd worden. In Tilburg wordt er op 10 en 11 mei zelfs een congres aan gewijd.

Wat is er aan de hand ? Was informatie niet altijd openbaar ? Was het in analoge vorm geen bedreiging voor de privacy, de Wet Bescherming Persoonsgegevens is ook al enige jaren oud.

Na twintig jaar worden overheidsarchieven, op dit moment vrijwel altijd analoog, op grond van de Archiefwet 1995 openbaar gemaakt door deze over te dragen aan een gemeentearchivaris. Deze gemeentearchivaris is beheerder van een openbare archiefbewaarplaats. Tot het moment van de overdracht ressorteren de overheidsarchieven onder het regime van de Wet Openbaarheid van Bestuur, een wet die er voor zorgt dat een burger recht geeft op overheidsinformatie. Het concept van één Algemene Wet op de Overheidsinformatie, die zow....

De transformatie van analoge naar digitale informatie zorgt voor deze onrust en vraagt om een andere manier van benadering en bewustwording van de materie. Een bouwarchief dat in een analoge vorm sinds jaar en dag op grond van de Woningwet openbaar is, is dat niet als deze in digitale vorm wordt gepresenteerd op een website. De gemeente Nijmegen krijgt een motie van afkeuring over haar heen, dat terwijl de gemeente Tilburg het digitale bouwarchief via een DIGID laat raadplegen, hiervoor wordt gecomplimenteerd, Als het digitaal is, zou het betrekking hebben op een actieve openbaarmaking en bij analoog is er sprake van passief handelen ? Dit lijkt een eenvoudig vraagstuk, maar wat als gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt. Vingerafdrukken, afgestaan ten behoeve van het paspoort, mogen ook worden gebruikt ten behoeve van opsporing. Databestanden worden centraal opgeslagen. er blijken ook privacygevaren te zijn met de landelijke databank met medische gegevens voor het elektronisch patiëntendossier.

Bezorgdheid is er niet alleen voor de privacy van de overheidsinformatie. Facebook kondigde nog niet zo lang geleden aan dat bepaalde gebruikersgegevens - zoals woonplaats, interesses en vrienden - voortaan standaard openbaar is. Als je een eenmanszaak hebt en je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, ben je wat privacy betreft geheel vogelvrij.

Als gemeentearchivaris vormen openbaarheid en de privacybescherming een kerntaak waar ik vrijwel dagelijks mee word geconfronteerd. Het pleidooi dat Kohnstamm eerder deed wil ik graag steunen. Een pleidooi dat begint bij bewustwording, niet alleen bij de technici die de systemen ontwerpen, maar ook bij de informatiespecialisten die hierbij betrokken zijn.

Weergaven: 123

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Mart Mommers op 6 Mei 2010 op 16.12
Ben het volledig met je eens en het begint inderdaad bij bewustwording, niet alleen bij professionals maar ook bij burgers. We vinden allemaal dat alles kan en mag wat nodig is om aanslagen zoals 11-11 te voorkomen. Als het om onze eigen, persoonlijke, gegevens gaat dan zijn we daar, terecht, veel gevoeliger voor. De film privacy matters geeft een aardig beeld van wat er allemaal over je kan worden vastgelegd en gebruikt en eerlijk gezegd benauwd me dat wel. Burgers zouden inzage moeten krijgen in gegevens die over ze wordt vastgelegd door wie dan ook. Dat zou zich niet moeten bepreken tot alleen de overheid. Het vastleggen van gegevens vindt plaats, daar kunnen we niet omheen, maar laten we proberen dat zo te regelen dat burgers recht hebben op inzage (via DigiD) over wat er er van ze is vastgelegd.
Via een opt-outconstructie zou men die vastlegging eventueel ongedaan kunnen maken. Dat zou pas een schok te weeg brengen niet allen bij de overheid maar ook in het bedrijfsleven.
Reactie van Arjan de Vries op 6 Mei 2010 op 13.30
Kijk ook eens op de site van Bits of Freedom voor meer info hierover.

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden